A Világosság református egyházi műsor 2022. április 24-ei ajánlata

2022. április 21., csütörtök

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Dávid Júda királya lesz, Berkesi Sándor a Pálóczi Czinke István-díjas lett, lelkészeket szenteltek és megköszönték a nyugalomba vonult lelkipásztorok szolgálatát a zsinat nyitó, ünnepi istentiszteletén.

Saul halála mélyen megrendítette Dávidot. Fájdalmas siratóénekben búcsúzott el Saultól és fiától, Jónátántól. Majd megkérdezte az Urat, hogy hová menjen. Hebronba küldte, ahol a júdaiak felkenték királyukká. A történetet üzenetét Végső László megyercsi lelkipásztor tolmácsolja.

 

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatának ünnepi nyitó istentiszteletén hét olyan lelkipásztort szenteltek fel, akik az elmúlt időszakban sikeresen letették a második lelkészképesítő vizsgájukat, s ezáltal választhatóvá váltak és önálló lelkészi szolgálatot végezhetnek. A felszentelt lelkészek közé tartozik Pospíšil Miklós kaposkelecsényi lelkipásztor, akit ezzel kapcsolatos érzéseit osztja meg a hallgatókkal. 

A Zsinat az egyházi közösség és a református identitás megerősítéséért munkálkodó életek elismerésére 2013-ban alapította meg a Pálóczi-Czinke István-díjat olyan hitvallók kitüntetése céljából, akik egész életpályájukkal, tanúságtévő tetteikkel igazolták az egyházi közösségnek, hogy egyedül a Krisztust követő értékrend alapozhatja meg e világban a mindenki által szomjúhozott igazságot. Eddig négyen részesültek a díjban.

Az idén a Pálóczi-Czinke István-díjat Berkesi Sándor, Kossuth- és Liszt Ferenc díjas karnagy, főiskolai docens kapta. Az egyház rangos elismerése kapcsán kérdezzük a Firesz kórussal való kapcsolatáról.

Több mint 40 éves szolgálat után vonult szolgálati nyugalomba Molnár Elmér volt királyhelmeci lelkipásztor, akinek - a többi lelkipásztorral együtt - az egyház vezetése szintén megköszönte a több évtizedes kitartó munkát.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

A Világosság református egyházi műsor másnap, hétfőn a 16 órai hírek után ismét meghallgatható.

Fotó: Iski Ibolya, Szarvas László

események továbbiak →