A Református Teológiai Kar várja a fiatalok jelentkezését

2022. február 03., csütörtök

A teológiai tanulmányok népszerűsítését célzó felhívást tett közzé Somogyi Alfréd, a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának dékánja és Géresi Róbert püspök. Szeretettel várják mindazokat, akik elhívást éreznek, hogy lelkészként vagy a szeretetszolgálatban dolgozó szakemberként szolgálják az Urat. A felhívás teljes szövege az alábbiakban olvasható.

Az Úr Jézus szolgálata nehéz, de nemes szolgálat! Azokat a testvéreinket szeretnénk megszólítani, akik érzik magukban az elhívást, hogy az ige hirdetése és a szeretetszolgálat végzése révén munkálják Isten országát. Egyházunkban már érzékelhető a lelkészhiány, így minden hitben járó református testvérünk számára fontos kell, hogy legyen a lelkészképzés ügye.

Kérjük, hogy hordozzák imádságaikban a lelkipásztori szolgálatra készülő fiatalokat és kérjük együtt „az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába” (Mt 9,38).

Kérjük, hogy buzdítsák a családban, a gyülekezetben, a környezetükben élő, hitben járó fiatalokat, hogy ha elhívást éreznek a lelkipásztori szolgálatra, jelentkezzenek a teológiára és legyenek az Úr Jézus szolgái.

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara ebben az évben is szeretettel várja mindazok jelentkezését, akik lelkipásztorként, vagy a szeretetszolgálatban dolgozó szakemberként szeretnék szolgálni az Urat.

A karon 5+1 féle képzésre lehet jelentkezni:

Református teológia – lelkészképzés, ami 5 éves, 10 szemeszteres osztatlan, államvizsgával záródó mesterképzés. A tanulmányok sikeres elvégzője magiszteri (Mgr.) oklevelet kap.

Missziológia, diakónia, szociális gondoskodás szak, ami 3 éves, 6 szemeszteres, államvizsgával záródó alapképzés. A tanulmányok sikeres elvégzője baccalaureatusi (Bc.) oklevelet kap.

Missziológia, diakónia, szociális gondoskodás szak, ami 2 éves, 4 szemeszteres, államvizsgával záródó mesterképzés. A tanulmányok sikeres elvégzője magiszteri (Mgr.) oklevelet kap.

Teológia – nappali doktori képzés, ami 3 éves, 6 szemeszteres, doktori vizsgával és disszertációs védéssel záródó képzés. A tanulmányok sikeres elvégzője doktori (PhD.) oklevelet kap.

Teológia – levelező doktori képzés, ami 4 éves, 8 szemeszteres, doktori vizsgával és disszertációs védéssel záródó képzés. A tanulmányok sikeres elvégzője doktor (PhD.) oklevelet kap.

Rigorózus képzés református teológia szakon, ami 1 éves, 2 szemeszteres eljárás. A rigorózus vizsgát tett és a szakdolgozatát megvédő hallgató ThDr. címet kap.

A felvételivel kapcsolatos információkat az érdeklődők megtalálják a Selye János Egyetem honlapján: www.ujs.sk, vagy közvetlenül is kereshetik a Református Teológiai Kar képviselőit: Somogyi Alfréd dékánt (tel: 0905176111; mail: somogyia@ujs.sk), Szénási Lilla dékánhelyettest (tel: 0907-101465; mail: szenasil@ujs.sk), Lévai Attila dékánhelyettest (tel: 0908-706655; mail: levaia@ujs.sk).

„Istenedet, az URat féld, járj mindenben az ő útjain, szeresd őt, és szolgáld az URat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből” (5Móz 10,12)

Szeretettel ajánljuk református fiataljainknak a továbbtanulást, a komáromi teológián.

  

Géresi Róbert                                                                   Somogyi Alfréd

püspök                                                                                dékán

események továbbiak →