Erős vár a nyelv – Jakab István-díj

2022. január 31., hétfő

Az „Erős vár a nyelv - Jakab István-díj” elnevezéssel a 2015-ben létrejött alapítvány kuratóriuma meghirdeti a 2021/2022-es évre vonatkozó felhívását, melyre a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karának teológus szakos, illetve a Sárospataki Református Teológiai Akadémia teológus és lelkész szakos hallgatói jelentkezhetnek.

Az alapítvány célja, hogy évente „Erős vár a nyelv” feliratú éremmel és díjban részesítse azokat a teológus (ill. lelkész) szakos hallgatókat, akik önálló prédikációírásban és a magyar nyelv tiszta, szabatos és stílusos használatában kiemelkedően teljesítenek.

Az érme Jakab István nyelvész emlékét idézi, aki élete munkásságával segítette anyanyelvünk tisztaságának megőrzését és helyes használatával magyarságtudatunk erősítését, és a nagyobb nyilvánosság előtt megszólalók (pedagógusok, lelkészek, újságírók, stb.) közérthető, választékosabb, egyedi nyelvhasználatának kialakítását.

A díjazottak eredményességéről az alapítvány kuratóriuma dönt.

 I.  díj      -      250 EUR;

II.  díj      -      150 EUR;

III. díj      -      100 EUR.

A pályázatra írott  -  minimum 4 A4-es oldalas  -  szöveg leadásának határideje 2022 május 31. A beérkezett pályamunkákat június közepéig bírálja el a szakértői bizottság.

A díjak az intézményi tanévzáró és diplomaosztó ünnepségek keretében kerülnek átadásra.

Komárom  -  Sárospatak, 2022 február

                                            Az alapítvány kuratóriuma

események továbbiak →