Kassán él a legtöbb református

2022. január 28., péntek

A 2021-es évi népszámlálási adatok alapján a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház – még az elmúlt tíz év jelentős számbeli csökkenése ellenére is – továbbra is a negyedik legtöbb tagot számláló egyház Szlovákiában. A legtöbb református Kassán él, ahol mintegy 4 504-en vallották az felekezetünkhöz tartozónak magukat.

Hálaadó istentisztelet a kassai református templomban a Fénysugár óvoda átadásakor

A városok között a második hely Komáromot illeti, 3 345 fővel. A rangsorban a harmadik helyet foglalja el Nagykapos, ahol közel kétezren vallották meg református identitásukat.

Több, mint ezer református él Királyhelmecen (1662), Rimaszombatban (1503), Dunaszerdahelyen (1472), Nagymihályban (1424), Nagymegyeren (1270) és Tornalján (1012).

A jelentős lakossággal rendelkező nagyvárosok közé tartozó Zsolnán 108, Eperjesen 123, Nagyszombatban 76 és Besztercebányán 72 református él. Jóval kevesebben ugyan, de még más szlovákai városokban is találhatóak reformátusok, úgy, mint Privigyén (63), Zólyomban (46), Trencsén (45), Pöstyén (40), Túrócszentmártonban (30), Máriatölgyesen (28).

Iskolások hangversenye a komáromi református templomban

2021-ben Szlovákia lakosságának 1,56 százaléka vallotta magát reformátusnak, ami 85 271 főt jelent. Ez mintegy 14 százalékkal, 13 526 fővel kevesebb, mint tíz évvel korábban.

Hálaadó istentisztelet a nagykaposi református templomban a Kiskakas óvoda és bölcsőde átadásakor

Az alábbi táblázatban – a teljesség igénye nélkül – harminchárom város reformátusainak a számát jegyeztük fel.

Kassa4 504

Komárom3 345

Nagykapos1 970

Királyhelmec1 662

Rimaszombat1 503

Dunaszerdahely1 472

Nagymihály1 424

Nagymegyer1 270

Tornalja       1 012

Léva                936

Rozsnyó           904

Szepsi             770

Érsekújvár       729

Zselíz              630

Tőketerebes     604

Tiszacsernyő     474

Párkány            405

Somorja           419

Ógyalla            398

Gúta                322

Vágsellye         244

Nyítra              161

Bős                 160

Szenc              150

Galánta           141

Gálszécs          139

Fülek               130

Eperjes            123

Losonc             120

Zsolna             108

Ipolyság          102

Homonna          93

Naszvad            76

 

Reformata, Iski Ibolya

Fotó: Iski Ibolya, Turányi József

események továbbiak →