Pályázat

2022. január 14., péntek

A Tornaljai Református Egyházközség pályázatot hirdet a Református Óvoda  igazgatói állásának betöltésére 2022. március 1-jétől.

Pályázat

 Az oktatásügyi államigazgatásról és az iskolai önkormányzatokról, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 596/2003. sz. törvény 4. §-a és a és a közfeladatok ellátásáról szóló többször módosított 552/2003. sz. törvény 5§,  valamint a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közoktatásáról szóló 1/2000. sz. törvény értelmében

 a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Tornaljai Egyházközség

pályázatot hirdet a Református Óvoda, Kollárová u. 693/3., Tornalja székhelyű intézmény igazgatói állásának betöltésére 2022.március 1-től

Kvalifikációs feltételek:

A pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 138/2019 sz. törvény alapján megfelelő szakirányú pedagógiai végzettség

·         minimum 5 év pedagógiai gyakorlat

·         első atesztáció

·         szlovák nyelv használata a hivatalos ügyintézésben

Egyéb feltételek:

·         oktatási törvények ismerete

·         erkölcsi feddhetetlenség, rendezett magánélet

·         szervezői és kommunikációs készség

·         a funkció betöltésének személyiségi és erkölcsi feltételei a keresztyén tanítás és erkölcs alapján

·         református vallású és konfirmált egyháztagság

·         kateketikai képzettség vagy ennek folyamatban lévő megszerzése előnyt jelent.

Benyújtáshoz szükséges dokumentumok:

·         írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra

·         a végzettséget és az első atesztációs vizsgát igazoló okirat hitelesített másolata

·         igazolás a pedagógiai gyakorlatról

·         erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

·         szakmai önéletrajz

·         az óvoda irányítására, fejlesztésére vonatkozó elképzelés (max. 1 oldal)

·         a pályázó beleegyezése személyi adatainak felhasználására a személyi adatokról szóló 18/2018. sz. törvény alapján

 

A pályázatot kérjük 2022. február 11-ig az alábbi címre eljuttatni:

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Tornaljai Egyházközség

Šafáriková 1., 982 01 Tornaľa

 

A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat-Óvoda” Ne nyissa fel!

A pályázókat írásban értesítjük a pályázat elfogadásáról, a meghallgatás helyéről és időpontjáról a meghallgatás előtt 7 nappal.

  

          Ing.Dávid László s.k.                                        Fazekas Ágnes s.k.

                  gondnok                                                    lelkipásztor

Népszámlálás 2021

események továbbiak →