A Kálvinista Szemle januári számának tartalmából

2022. január 13., csütörtök

Az ember születése pillanatától egészen a haláláig úton van. Lelkileg és fizikailag is. Tervezünk, döntünk, továbblépünk, akadályokat küzdünk le. Sokféleképpen járhatjuk be földi utunkat, viszont egy keresztyén ember számára a legfontosabb, hogy zarándoklatának célja a mennyei boldogság legyen.

Januári számunkban kiemelten ezzel a témával foglalkozunk: a legjelentősebb ó- és újszövetségi vándorlások, mit jelent Jézus követése a mindennapokban, az új év kapcsán eddigi életutunk számbavétele, milyen motiváció mozgathatja a ma emberét egy kirándulás, utazás megszervezésekor, ill. mekkora ökolábnyomot hagyunk Földünkön a különböző közlekedési eszközök használatával.  

Bemutatjuk a páli missziót megélő és gyakorló néhai Sedivy László nyitrai lelkész munkásságát és az apácaszakállasi templom és gyülekezet történetét, amelyben az egyházközség lelkésze a jövő feladatairól is beszél.

A Budapest–Bamako rally több mint egy tájékozódási verseny Afrika rögös útjain. Jótékonysági célokat is szolgál. Mihalik Erikával, a rally egyik résztvevőjével olvashatunk érdekes interjút lapunk 18. oldalán.

Kovács Ákos nemrég megjelent novelláskötetéről és az elmúlt időszakban több millió nézőt a képernyő elé leültető filmsorozatról ajánlunk ismertetőt.

Magazinunk új rovattal bővült, melynek célja, hogy rendszeresen beszámoljunk református testvéreink jelentősebb híreiről Kárpát-medence-szerte.

Jó utazást a Kálvinista Szemle hasábjain!

Édes Enikő szerkesztő

események továbbiak →