Felkészülten kell várnunk Jézus Krisztust

2021. november 30., kedd

Mivel a szlovák kormány az elmúlt héten szerdán ismét országos zárást rendelt el, amelynek következtében a templomokban – előreláthatólag két hétig – nem tartható a hívek számára istentisztelet, ezért a lelkipásztorok ismét visszavonultak az online térbe, és facebook oldalon vagy youtube csatornákon keresztül hirdették Isten igéjét.

Voltak azonban olyan települések is, ahol a hangosbeszélőn keresztül szólt az adventi üzenet, illetve ahol személyesen vitték el a papírra nyomatott igehirdetést a családokhoz. A Pátria Rádió – azonnal reagálva egyházunk vezetésének a megkeresésére – a vasárnap délelőtti műsorsávban teret adott istentisztelet sugárzására. Advent első vasárnapján Sasák Attila érsekújvári lelkipásztor osztotta meg gondolatait a várakozással kapcsolatban. Igei üzenete írásos formában az alábbiakban olvasható. 

Mivel a szlovák kormány az elmúlt héten szerdán ismét országos zárást rendelt el, amelynek keretében a templomokban – előreláthatólag két hétig – nem tartható a hívek számára istentisztelet, ezért a lelkipásztorok ismét visszavonultak az online térbe és facebook oldalon vagy you tube csatornákon keresztül hirdették Isten igéjét. Voltak azonban olyan települések, ahol a hangosbeszélőn keresztül szólt az adventi üzenet, illetve vitték el személyesen a papírra nyomatott igehirdetést a családokhoz. A Pátria rádió azonnal reagálva egyházunk vezetésének a megkeresésére, a vasárnap délelőtti műsorsávban teret adott istentisztelet sugárzására. Advent első vasárnapján Sasák Attila érsekújvári lelkipásztor osztotta meg gondolatait a várakozással kapcsolatban. Igei üzenete írásos formában az alábbiakban olvasható.

Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, ujjongjunk szabadító kősziklánk előtt! Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk előtte énekszóval! Mert nagy Isten az Úr, nagy király minden isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi. Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a szárazföldet is az ő keze formálta. Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre alkotónk, az Úr előtt! Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket,

Zsolt 45: „A karmesternek: A „Liliomok” kezdetű ének dallamára. Kórah fiainak tanítókölteménye. A szeretet éneke. Szívem zsong a szép szavaktól, művemet a királynak mondom el, nyelvem gyors, mint az írnok tolla. Legszebb vagy az emberek közt, kedves szavak áradnak ajkadról, meg is áld Isten örökre! Kösd derekadra kardodat, te hős, ölts pompás díszruhát!

E díszedben járj sikerrel az igaz ügyért, az igazság védelmében! Jobbod félelmetes dolgokra tanítson! Nyilaid hegyesek, átjárják a király ellenségeinek szívét, népek kerülnek hatalmadba. Trónod Istentől való, mindörökké megmarad, királyi pálcád igazság pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, ezért kent föl téged társaid közül Isten, a te Istened öröm olajával. Mirha, aloé, kasszia illata árad minden öltözetedből, elefántcsont palotákból hárfák vidámítanak.

Királylányok viselik ékszereidet, jobbod felől a királyné áll ófíri arannyal ékesítve. Halld csak, leány, nézz, és figyelj ide! Feledd el népedet és atyádnak házát! Szépségedet a király kívánja, mert ő a te urad, borulj le előtte! Tírusz leánya! A nép gazdagai ajándékkal hízelegnek neked. Csupa dísz a királylány odabent, arannyal van átszőve ruhája. Hímzett ruhákban vezetik a királyhoz, szüzek, barátnői követik, így vonulnak hozzád. Ujjongó örömmel vezetik őket, úgy vonulnak be a királyi palotába. Őseid helyébe fiaid lépnek, akiket fejedelmekké teszel az egész földön. Hirdetem nevedet minden nemzedéknek. Ezért magasztalnak majd a népek örökkön-örökké.”

Imádság: Mennyei Atyánk!

Dicsőítünk és magasztalunk Téged, mert még tart a kegyelmi idő! Csodálatos megmentő terved magad hajtottad végre értünk. Magad mentél a keresztre, eleget tettél mindannyiunk bűnéért. Megnyitottad a sír száját és legyőzted az utolsó ellenséget is. Urunk emberi szavakkal csak gyarló módon tudjuk hálánkat kifejezni!

Bocsáss meg, amikor szégyent hozunk Rád. Amikor tettekkel, szavakkal és gondolatokkal ellened cselekszünk! Bocsáss meg, ha felebarátaink iránt szeretetlenül viselkedtünk, személyválogatók voltunk.Kérünk segíts most a körülményektől elvonatkoztatni: ne arra nézzünk, ami nincs, hogy ne keseregjünk a bezárt templomok és a lezárások miatt, hanem tekintsük reménységgel a menny felé, s várjuk az Urunk érkezését.

Kérünk szólj hozzánk Igéd és Szentlelked által! Semmire sincs akkora szükségünk, mint Igédre, hogy a fényénél és világosságánál megtaláljuk és kövessük a keskeny utat. Szeretnénk elfeledni minden alternatív útvonalat és egyedül Rád koncentrálni. Ámen!

„Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a tíz szűzhöz, akik vették a lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására. Öt közülük balga volt, öt pedig okos. A balgák ugyanis amikor magukhoz vették lámpásukat, nem vittek magukkal olajat, az okosak viszont a lámpásukkal együtt olajat is vittek korsókban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak, és elaludtak. Éjfélkor azután kiáltás hangzott: Íme, a vőlegény! Jöjjetek a fogadására! Ekkor ezek a szüzek mind felébredtek, és rendbe hozták a lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz: Adjatok nekünk az olajotokból, mert a lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak: Hátha nem lesz elég nekünk is meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak! Amíg azok vásárolni voltak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak: Uram, uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt: Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!” /MT 25,1-11/

Jézus számtalan példázatot mondott a hallgatóságának, melyek közül előszeretettel idézgetünk ma is. Jézus egy olyan világról beszélt a hallgatóságának és nekünk is ma, melynek paramétereit nem lehet emberi mértékegységekben meghatározni. Isten országa nincs fenn a világtérképen sem, nem lehet oda vonat- vagy repülőjegyet venni, sem ismerős által bejutni. Az egyetlen belépő Jézus Krisztus.

Most adventben akarva, akaratlanul is elénk kerülnek Jézus végidőkkel kapcsolatos példázatai. Ilyen a helyes advent. Hiszen ennek az időszaknak, a négy hétnek karácsony előtt nem csak arról kellene szólnia, hogy megszerezzük a fenyőfát, ajándékokat vásároljunk vagy készítsünk, takarítsunk, főzzünk, hanem arról, hogy egy kicsit koncentráltabban foglalkozunk Jézus érkezésével. Mármint második érkezésével. Ne a múltban éljünk romantikus meséket mesélve betlehemi mezőkről, keresztelő Jánosról, ahogy vadméhek mézén élve, teveszőrruhába öltözve bemeríti a megtérő bűnösöket. Természetesen ezek sem haszontalan dolgok, hiszen akár a karácsonyfa, a szeretteinkre való odafigyelés is fontos, és Keresztelő János történetei is, de az első eljövetele Jézusnak már történelem, s bár szolgál tanulságokkal, sőt dicsőíteni kell Istent érte, hiszen így mehetett végbe a megváltásunk, de van valami, ami most mindezen témák elé vág:

Mi lesz veled, ha visszajön Jézus? Melyik oldalon állsz majd? Biztos?

A mai napon a jól ismert Tíz szűz példázata van előttünk. Ha valakinek véletlenül nem ismert ez a példázat, az se ijedjen meg, reménység szerint legközelebb majd már az lesz. Vagy ha nem, majd azután.

A példázat egy tanítói műfaj. A történet kitalált, de a valós életből vett helyzeten alapszik. Kulcsfontosságú az első mondata, jelen esetben: „Akkor hasonló lesz a mennyek országa ahhoz a tíz szűzhöz, akik vették a lámpásukat, és kimentek a vőlegény fogadására.”

Akkor hasonló lesz – mikor? Ebben a 25., és az ezt megelőző 24. fejezetben Jézus a végidőkről beszél. Nem a világ végéről. Néhányan úgy gondolják, hogy a világunk fennállása egy természeti katasztrófába torkollik majd és minden élő organizmus elpusztul a Föld nevű bolygón. Benne van a Bibliában is, nem? Nem, így legalábbis nem. A Bibliában olvashatunk természeti katasztrófák bekövetkezéséről, járványok pusztításáról, nagyszabású háborúkról – és arról, hogy ez még nem a vég.

Mi a vég akkor? Az emberi időszámítás vége akkor lesz, amikor Jézus Krisztus, Isten Fia visszajön, megjelenik, de már nem síró csecsemőként egy jászolban, nem tedd ide, tedd oda gyermekként, hanem Isten Fiaként, teljes hatalommal, erővel, dicsőséggel. Na ekkor lesz a vég. De nem olyan vég lesz, hogy elpusztít mindenkit, mert rosszak voltunk, hanem megítéli a világon valaha élt összes embert. Tudom abszurdul hangzik, de aki tud ilyen világot teremteni, nézzetek körül, szerintetek az ítélet gondot okoz majd neki? Aki tudja összesen hány porszem van a tengerpartokon, hány csillag van a látható és láthatatlan égbolton, azok pályáját megtervezte, annak gondot jelent megjegyezni néhány milliárd embert? Nem hiszem, hogy ez gondot jelentene neki.

És mikor lesz mindez? Csak annyit tudhatunk biztosra, hogy nem tudhatjuk pontosan. „Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok”. Abszurd dolog, hogy valaki szektát építsen fel arra, hogy ő mégis tudja. De abszurd dolog az is, hogy mivel nem tudjuk mikor jön, azt gondoljuk, nem jön.

Nézzük a példázat történetét: adott egy vőlegény és egy készülő esküvő. A kor szokásainak megfelelően a vőlegény kiválaszt 10 barátot, önmagánál fiatalabbakat, a következő generációból. Maga a vőlegény elmegy a mennyasszonyos házhoz, kikéri a mennyasszonyt és vele, illetve annak házanépével együtt visszajön a saját, vagy szüleinek házához, majd ott ülik meg a lakodalmat. A 10 szűz feladata nem más, mint a visszajövő násznép, elsősorban a vőlegény fogadása. Amikor megérkezik, akkor bemennek a lakodalomba, behívjak a szüzeket is és együtt ünnepelnek. Ideális esetben így történik. De a példázatban van egy kis különbség: a vőlegény késik. Nem azért, mert lerobbant a kocsija vagy mert feltartóztatták, hanem azért, mert messzire ment és messziről érkezik. Ez a tény magával vonja a várakozó szüzek olajának fogyását, illetve közülük ötnek a teljes kifogyását. Ők öten arra kényszerülnek, hogy elmenjenek vásárolni olajat, de amíg távol vannak a vőlegény megérkezik, bemennek a lakodalomba és eme öt balga szűznek nem sikerül bejutnia. Végül az egészet már egy példázaton kívüli mondat zárja: „Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok!”

Ahhoz, hogy megértsük a példázatot fel kell tennünk néhány kérdést:

- Kicsoda a vőlegény?

- Van-e mennyasszony és ki az?

- Kik a szüzek?

- Mi a lámpás, és mi az olaj?

- Mit akart Jézus üzenni hallgatóinak, mi a tanulság?

- Kicsoda a vőlegény? A vőlegény Jézus Krisztus. Az Ő visszajövetelét várják. Miért? Maga Jézus mondja: „Hasonló a mennyek országa ahhoz a királyhoz, aki menyegzőt készített a fiának.” / Mt 24,36/ A Zsoltárok könyvének 45. fejezete is erről beszél, vagy Pál apostol mondja: „Mert Isten féltő szeretetével féltelek titeket: mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket Krisztus elé.” /2Kor 11,2/

- Van-e mennyasszony és ki az? A mennyasszony az Egyház. De nem a római katolikus, nem a református, hanem az Egyház – a láthatatlan egyház. A mennyasszony nem jelenik meg a példázatban, mert a példázat most nem az egyház szerepéről beszél, hanem az egyének felelősségéről.

- Kik a szüzek? A szüzek az egyház tagjai, az egyének, akik várakoznak a vőlegény visszajövetelére. Küldetésük az éber őrködés és a vőlegény fogadása.

- Mi a lámpás, és mi az olaj? Helyesebb fáklyának fordítani, de végül is az is egy világ9tótest. A fáklya a világosságot szimbolizálja. Az Ige világosságát. A példázatban mindenkinek a saját fáklyájával kell törődnie.

- Mit akart Jézus üzenni hallgatóinak, mi a tanulság?

Az első az, hogy Jézus jönni fog. Jézus egyértelműen visszajöveteléről beszél, és másodsorban arról, hogy felkészülten kell Őt várnunk. A felkészültség a példázatban a megfelelő olaj mennyiség, amivel világitani lehet. A mi esetünkben az Ige világossága ez. De mi az Ige világossága? Ne beszéljünk Kánaáni nyelven! Mit jelent megőrizni az Ige világosságát? Nem jelent mást, mint Jézusra nézni és engedni, hogy az Ige vezessen, éljük az Igét, hallgassuk, figyeljük, táplálkozzunk vele, vigasztalódjunk általa.

Figyeljünk arra, hogy nem csak koronavírus van, nem csak feladataink vannak, hanem készülnünk kell a vőlegény fogadására is, nem szabad elfeledkezni arról, hogy várunk valakit. Jézus vissza fog jönni.

A példázatban az öt balga szűz, akiknek el kellett menniük olajat vásárolni, már nem jut be a lakodalomba, és kint marad a sötétben. Sajnos magukat zárták ki. Ha nem szeretnél így járni, akkor Neked ügyelned kell arra, hogy megőrizd az Ige világosságát és ne fogyjon ki az olajad, nehogy a vőlegény meglepjen érkezésével és felkészületlen légy!

Ma advent elején Jézus emlékeztet bennünket arra, hogy fogadjuk el a kegyelmet és az Ige világosságát ne tévesszük szem elől, mert amikor már visszajön, késő lesz azzal foglalkozni, „hogy is van ez?”. Az idő lezárul és nem lesz többé megtérés. A kegyelmi idő most tart, most lehet elfogadni a kegyelmet! Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket ámen!

Mennyei Atyánk Jézus Krisztus által!

Köszönjük, hogy szólsz hozzánk és nem hagysz bennünket lelki táplálék nélkül. Köszönjük, hogy beszéded élő víz, és aki abból iszik, örök életnek italát issza. Köszönjük, hogy tőlünk sem vonod meg az élő vizet! Kérünk gyülekezeteinkért, szeretteinkért, testvéreinkért és ellenségeinkért, hogy úgy tudjunk a másik emberhez fordulni, ahogy Te fordulnál.

Kérünk az adventi időszakért, hogy segíts az Igére koncentrálni, mint kősziklára ráállni, világosságát megőrizni, hogy semmilyen járvány, intézkedés el ne tántorítson bennünket Tőled. Hogy visszaérkezésed ne érjen felkészületlenül bennünket! Kérünk oltalmazd a és gyógyítsd a betegeket, küzdjenek akár a koronavírussal, akár más betegséggel. Enyhítsd a járvány következményeit és mutasd meg nekünk, hogyan tudunk mi segíteni felebarátainknak, akik most nehéz helyzetbe kerültek. Adj erőt és áldd meg az egészségügyi dolgozókat és a felelősséget hordozókat, hogy megbecsült lehessen munkájuk!

Eléd visszük a gyászolókat, szomorkodókat, a lelki küzdelmeket folytatókat, légy velünk minden élethelyzetünkben! Hisszük Urunk, hogy mindent, ami most rossznak tűnik a számunkra egyszer jóra fogod fordítani. Benned bízunk Urunk, ne szégyenüljünk meg! Ámen!

Népszámlálás 2021

események továbbiak →