Tájékoztatás

2021. november 27., szombat

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége tisztelettel tájékoztatja az egyházmegyéket és egyházközségeket, hogy a járványkezelés kapcsán hozott hatályos állami rendelkezések ellehetetlenítették egyházunkban a templomi istentiszteletek megtartását.

Sajnálatos módon e helyzet arra kényszerít minket, hogy az Ige hirdetésének egyéb, hatékony formáit találjuk meg. Ezért arra kérjük, sőt, biztatjuk a lelkész és szolgálattevő testvéreket, hogy – a gyülekezetekkel közös akaratra jutva – minden tőlük telhetőt tegyenek meg azért, hogy az Ige mindenképpen és rendszeresen eljusson a hívekhez, egyrészt azért, hogy így gondozzuk szívükben az életre vezető reménységet, másrészt, hogy így is eleget tegyünk Krisztus elhívásának, melyre az előttünk álló karácsonyi ünnepkör különösen is ráirányítja valamennyiünk figyelmét.

E vészterhes időkben is legyen áldott adventünk!

Népszámlálás 2021

események továbbiak →