Pályázat

2021. november 03., szerda

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Tanácsa ZST-26/2021-es számú határozatában pályázatot hirdet a rimaszombati Református Oktatási Központ (Spojená škola Reformovanej kresťanskej cirkvi) igazgatói állásának betöltésére 2022. február 1-től.

Feltételek:

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közoktatásáról szóló 1/2000-es számú törvény 13.§-ában, illetve a vonatkozó állami törvényekben meghatározott feltételek teljesítése, a magyar és szlovák nyelv tökéletes ismerete, valamint ajánlott legalább egy világnyelv ismerete.

A pályázatra jelentkezők csatolják szakmai életrajzukat, a végzettségüket igazoló dokumentumok hiteles másolatát, az intézmény vezetésére vonatkozó részletes koncepciójukat és hozzájáruló nyilatkozatukat a személyes adatok kezeléséhez.

Beküldési határidő: 2021. december 15.

Postacím:

Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Irodája, Fő tér 23, 979 01 Rimaszombat.

események továbbiak →