„…ez nem is egy bolt, hanem közösségi tér”

2021. szeptember 10., péntek

„Ezen az ajtón egyéni élettörténetek mennek be, mint adományozó, mind kedvezményezett oldalon. Ez a bolt egy olyan hely kíván lenni, ahol ezeket a történeteket megismerik és meghallgatják“ többek között ezeket a gondolatokat osztotta meg a jelenlévőkkel Haris Szilárd diakóniai lelkész a komáromi  Írisz Szociális Ruhabolt megnyitóján. Az alkalmat megtisztelték a komáromi szociális osztály munkatársai is.

 

Szeptember 9-én nyílt meg hivatalosan is a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának Írisz Szociális Ruhaboltja Komáromban, a Jókai utca 34 szám alatt. Igei szolgálatában Haris Szilárd diakóniai lelkész a Kolossé 3,12–14 alapján szólt a jelenlévőkhöz, akik megtudták, hogy ez a bolt, illetve a benne lévő szolgáltatás az rászorulók részére lett kialakítva, nemcsak fizikai, hanem lelki értelemben is. Hiszen ezt a szolgálatot képzett szakemberek végzik, akik Pál apostol tanácsa szerint igyekeznek megfelelő lelki öltözéket is viselni:

„Öltsetek magatokra könyörületes szívet, amely meg tudja bocsájtani a hibát, vegyetek fel jóságot, alázatosságot, szelídséget és türelmet. Legyetek elsők a megbocsájtásban keresve annak alkalmát, nem pedig viszálykodást szítva haragtartással és egymás ellen való beszéddel. Az egészet pedig összefogja és ékesíti, mintegy kötelékként és övként a szeretet” – hangzott az áhítatban. Majd a lelkipásztor hangsúlyozta, hogy aki ide belép, tükröt tart elénk – úgy az ott dolgozók, mint az adományozók elé –, hogy készek vagyunk e a segítségnyújtásra, akár anyagi vagy lelki téren, és hogy felvettük e a fentiekben felsorolt ruhadarabokat.  

A királyhelmeci szociális ruhabolt a Liliom, a komáromi pedig az Írisz nevet kapta. Mindkét kifejezés bibliai eredetű, bár az Írisz virágnév „… de ebben az értelemben a Szentírásban nem szerepel. Hanem csak a szó szivárvány értelmében” – magyarázta a lelkipásztor, majd így folytatta: „Ezt a szimbólumot manapság elvették tőlünk, keresztyénektől, és a tolerancia jegyében félremagyarázzák, pedig eredeti célja, hogy emlékeztesse az embert arra a szeretet szövetségre, amelyet Isten kötött az emberrel, amikor ívként összeköti az eget és a földet.

Ez a szövetségkötés a toleranciánál és sokféleségnél sokkal többet jelent. Felelősséget felebarátaink, minden embertársunk és az egész emberiség iránt, amit Isten bízott ránk. Utóbbit is képviseli a bolt, amikor a pazarlás helyett az újrahasznosíthatóságot erősíti, amikor használt, de jó minőségű ruhát ad tovább.” Igei gondolatai végén a lelkész abbéli bizakodását fejezte ki, hogy „…ez az új szociális szolgáltatás áldássá lehet nemcsak a kedvezményezettek, de az adományozók számára is.“

Ezt követte Fazekas László emeritus püspök, a Komáromi Református Egyházközség lelkipásztorának köszöntője, melyben elmondta, hogy a komáromi gyülekezet mindig is igyekezett jól sáfárkodni a javaikkal, segítséget nyújtani másoknak. Galambos tiszteletes létrehozta a diakonátust, elindította a szeretetszolgálatot, amely az igehirdetés és a sákramentumok kiszolgálása mellett a 2. világháborút követő években is a gyülekezet segítő pillérét alkotta.  

A diakónusok figyelték a gyülekezeti tagokat, kik szorulnak támogatásra. Ha valaki távol maradt az istentiszteletről, felkeresték, gondok esetén segítséget kínálva fel. Vasárnap pedig a kórházban fekvő betegeket látogattak meg, és együtt imádkoztak. 1989 után újra alakult a nőegylet, és mellette a lepramissziót is létrehozták, hogy távoli országok betegeit támogassák. Ez a kezdeményezés egészen addig működött, míg a postaköltség meg nem haladta a küldendő csomag tartalmát, és ezzel a nehézséggel már nem tudtak megbirkózni.

A lepramisszió ebben a helyiségben működött, ahol most a ruhabolt üzemel. Egyetemes egyházunk diakóniája a királyhelmeci szociális ruhabolt után elindította Komáromban is a szolgálatot, hogy sóvá legyünk a világban. Használt ruháinkat leadhatjuk, hogy ők aztán tovább adják. Lelki értelemben is segítség ez a bolt. Akik idejönnek, azok olyan személyekkel találkoznak, akik a világosság felé fordítják fejüket. Majd Fazekas László Isten áldását kérte a ruhaboltra és az ott végzendő szolgálatra.

Ezt követően Haris Szilárd az Írisz létrejöttének történetét ismertetve elmondta, hogy a diakónia központ immár 15 éve működik, és azzal a céllal alakult, hogy segítse, koordinálja a gyülekezetek szeretetszolgálatát. Ez az elmúlt időszak azt mutatja, hogy ruhaadomány mindig is volt, és lesz is. Ruhagyűjtéseket rendszeresen szoktak szervezni, igény is volt rá, adomány is érkezett, ám nem volt raktárhelység.

A rendeltetésének hamarosan átadott üzlethelységben bár vannak áruval feltöltött polcok, van nyitvatartási idő is, de: „...tulajdonképpen ez nem is egy bolt, hanem közösségi tér. Ezen az ajtón egyéni élettörténetek mennek be, mint adományozó, mind kedvezményezett oldalon. Ez pedig egy olyan hely kíván lenni, ahol ezeket a történeteket megismerik és meghallgatják. A ruha mellé adnak olyan bátorítást és üzenetet, amelyet csak azok ismernek, akik ismerik Jézus Krisztust. Talán nem lesz mindenkinél erre alkalom, de hiszem látszani és érződni fog valami belőle a szolgáltatás egészét tekintve“.


A lelkész hangsúlyozta, hogy az Írisz Szociális Ruhaboltban olyan adományok vannak, melyek csupán a ruha – és az ott fellelhető egyéb holmi – fogyasztói árának 10% -20%-os kezelési költségért vihető el, ami a gyakorlatban 0,10€, vagy 0,50€-t jelent. A diakóniai munkatársak a város szociális osztályával karöltve végzik a szolgálatot, és minden rászoruló havi egy alkalommal vihet ingyenesen meghatározott mennyiségű ruhát, ha igazolja rászorultságát.

Az ide behozott ruhaadomány nem lerakat, hanem támogatás, segítségnyújtás annak, aki az öltözéket viselni fogja. Végezetül Haris Szilárd felhívta a figyelmet az anyagi támogatásra is, melyre az itt lévő boltban is van lehetőség, ezen kívül elmagyarázta az adomány-gyűjtő sms szolgáltatást is, melynek szórólapja megtalálható bent az üzlethelységben is.

Ezután Fazekas László jelképesen megnyitotta az Írisz Szociális Ruhaboltot. Az ünnepi alkalmat csellójátékával Rácz Csaba, a Szlovák Nemzeti Filharmónia csellóművésze gazdagította.

Kép és szöveg: Fritz Beke Éva

események továbbiak →