A reménység ereje Nagykaposon

2021. szeptember 07., kedd

A most felavatandó bölcsőde és óvoda komplexua egy nemzeti őrhely, ahová gyermekek fognak járni – mondta Grezsa István miniszteri biztos Nagykaposon, ahol hálát adtak a közel 1,1 millió eurós összköltséggel a templom, a parókia és az ifjúsági ház szomszédságában felépült, 52 gyermek nevelésére alkalmas Kiskakas bölcsődéért és óvodáért.

„Felnéztek az égre, de sehol nem láttak felhőt. De a hit bátorságával hozzáfogtak a munkához. Egy nehéz időszakban bíztak Istenben. Várták áldását s készítették a helyet ajándékainak a fogadására" – magyarázta az ige alapján Pándy Árpád lelkipásztor a templomban megtartott hálaadó istentiszteleten, majd kifejtete, hogy minden egyes óvoda és bölcsőde egy ilyen patak. S azért munkálkodnak építésén és üzemeltetésén sokan, hogy biztos patakok védelmében Istennek tetsző mederben nevelhessük gyermekeinket.

„Ezen a mai napon hálát adunk mindezért. S azért is, hogy népünk és Anyaszentegyházunk élére olyan vezetőket adott, akik számítanak Istenre, megbecsülik ajándékát és akik nemcsak felelősséget éreznek, hanem felelősséget is hordoznak egymásért. Ennek a jele a most megnyíló óvoda és bölcsőde" – hangsúlyozta Pándy Árpád lelkipásztor, majd az igeszakaszra, s egyben az intézményükre is utalva azt mondta, a történet úgy folytatódik, hogy a patak reggelre megtelik vízzel. Örülünk, hogy az Óvodafejlesztési Programnak a nagykaposi egyházközség is részese lehet, amelynek beteljesedéséért hálát adhatunk Istennek – mondta a lelkipásztor, majd köszöntötte a megjelenteket.

Rákos Loránt egyetemes lelkészi főjegyző Pál apostolnak a Rómabeliekhez írott levele alapján a reménységről szólt igehirdetésében. „A reménység építeni képes. Mi hisszük, hogy – minek most ünneplésére összegyűltünk – a nagykaposi bölcsőde és óvoda is ilyen reménység alapján megépült otthonává lesz a jövő magyar keresztyéneinek. ... A reménység ugyanis Istenbe vetetten nem szégyenít meg, ellenkezőleg, összefogásra, építésre, öntudatra, végül pedig hálaadásra invitál" – hangsúlyozta, majd kifejtette, hogy itt Nagykaposon egy olyan bázist adnak át, ahol a magyar gyermekek abban az előbbre vivő reménységben nevelkedhetnek, hogy a magyar keresztyénség nem hal ki Felvidékről, mert rengeteg még itt a dolgunk.

Majd a helyiekhez fordulva azt mondta: Önök bölcsődét és óvodát emeltek erre az Istentől rendelt hófehér kőre – reményt a reményre –, s kívánom, hogy Isten váltsa valóra ebben az épületben mindazt a reményt, amit rendületlen szorgalom, vágy és akarat árán beléje fektettek.

„Néhány perccel ezelőtt azt énekeltük az egyik zsoltárban, hogy a várfalakon őrök álljanak. Ez az egy mondat jól illik ehhez a mostani eseményhez, amikor Nagykapos végvárában, egy őrhelyen avatunk" – mondta beszéde elején Grezsa István miniszteri biztos, hozzátéve, hogy a most felavatandó bölcsőde és óvoda komplexua egy nemzeti őrhely, ahová gyermekek fognak járni, reménység szerint minél hamarább, /a bölcsőde már tegnap elindult/, s a gyermekzsivaj fogja jelenteni a jövőt, amiért ez az óvodaprogram elindult. Hozzátette, nem is lehet más célunk ezzel a programmal, minthogy megerősítsük önmagunkat.

Majd beszélt arról, hogy a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében csak a Felvidéken 33 új intézmény jön létre, 162 pedig zömében már megújult. – Az óvodák csak falak, a minőség fogja azt biztosítani, hogy a magyar mesevilágon és a magyar nyelv megőrzésén keresztül építsük azt a jövőt, amelyben minden gyermekre számítunk – magyarázta a miniszteri biztos utalva arra, Nagykaposon is lehetőséget kapnak a szülők arra, hogy gyermekeik számára a legkorszerűbb bölcsődét és óvodát válasszák.

Végezetül azt kívánta a helyieknek, hogy az öntudatos, Kiskakas óvodába és bölcsődébe sok olyan öntudatos szülők gyermekei járjanak, s ha majd kicsi lesz, újat kelljen majd építeni. Most jól mutat ez a mesebeli hármas a templom, az ifjúsági központ, óvoda és bölcsőde, de a magyar nemzeti kormány elhatározta, hogy egy nemzeti közösségbe szervezi a 13 millió Kárpát-medencei magyarját nemcsak nyelvének és kultúrájánek a megőrzése miatt, hanem azért, mert ez az ezer éves küldetése – fogalmazott Grezsa István.


A Nagykaposi Református Egyházközség is örömmel fogadta a magyar kormány döntését a Felvidéki Óvodafejlesztési Programról, amelyről 2017-ben szereztünk tudomást, majd miután a presbitérium jóváhagyta az óvoda és bölcsőde építését, a parókia szomszédságában három telket vásároltunk meg – idézte fel a kezdeteket a gyülekezet gondnoka, Papp László, majd beszélt arról, hogy mivel nem nyert jóváhagyást az első tervezet, újat kellett készíttetni, ami lelassította az építkezési előkészületet. – Így csak az elmúlt év júniusában kezdődhetett meg az építkezés, illetve előtte szükséges volt még az alapok megerősítésére is. A kivitelező egy év elteltével fejezte be a munkálatokat - összegezte az eltelt időszakot a gondnok.

"A sok buktató és nehézségek ellenére a jó Isten megsegített bennünket, s már csak az a célunk, hogy gyermekek töltsék be minél hamarább a jelenleg még üres tereket' - fogalmazta meg a gyülekezet vágyát is Papp László.

A templomi hálaadó istentisztelet után a gyülekezet átvonult a Kiskakas bölcsőde és óvoda épületéhez, ahol énekkel szolgált a pedagógusokból álló kórus. Az intézményt szalagátvágással adták át, az érdeklődők pedig bejárhattak az épületet.

Kép és szöveg: Iski Ibolya

Népszámlálás 2021

események továbbiak →