Az ajándékba kapott Éden

2021. szeptember 07., kedd

Királyhelmecen is ünnepélyes keretek között adták át a református templom, gyülekezeti ház és parókia közvetlen szomszédságában felépült Édenkert óvodát és bölcsődét. A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében megvalósult zöldmezős beruházás 1,3 millió eurós költséggel épült fel.

A hálaadó ünnepségre a református templomban került sor. A gyülekezet lelkipásztorának, Molnár Istvánnak a köszöntése után Géresi Róbert püspök a Jelenések könyve 21. része alapján szolgált igehirdetéssel. „Nemcsak Királyhelmec, hanem az egész régió egy ajándékot kapott Istentől, amiért elsősorban Istennek vagyunk hálásak, illetve mindazoknak, akik ezt az Édenkertet létrehozták" – mondta ünnepi beszéde elején Géresi Róbert püspök, hozzátéve, hogy mindezt köszönhetjük az Anyaország kormányának, aki ily módon, hittel és reménységgel fordul a felvidéki magyar közösséghez.

Majd emlékeztetett arra, hogy az egyház területén 23 helyszínen fejeződött már be a program keretében az építkezés, kivéve Dunaszerdahelyt, ahol még csak most kezdődött el. A püspök csodálatos lehetőségnek tartotta, hogy az egész egyház területén bölcsődék és óvodák nyilhatnak meg, ahol a gyermekeknek a szíve Isten felé vezettetik, ahol anyanyelven tudnak együtt lenni, játszani, imádkozni, verseket és mondókákat tanulni.

Felidézte, hogy a gyülekezet nagyon sokáig kereste a megfelelő helyet az intézménye számára, több helyszínt is megnézett közösen a helyi lelkipásztorokkal. Isten azonban úgy vezette a gyülekezetet, hogy a templom mellett, annak külső terében épüljön fel ez a csodálatos épület. „Hisszük, hogy Édenkert lesz ez a gyermekeknek, s mindazoknak, akik velük foglalkoznak" – hangsúlyozta a püspök, majd a Jelenések könyve 21. részének igéi alapján biztatta a gyülekezetet.

„Bízzatok abban, hogy Isten mindent újjá teremt és nem az ellenségé lesz az utolsó szó. Isten kegyelme a földi valóságban is veletek van, s azon túl is. Isten adni akar". Majd felidézte azt az időszakot, amikor az egyháztól elvettek, s az emberek nem is mertek bizakodni abban, hogy ez a helyzet megváltozhat, s jöhetnek olyan idők, amikor nem ez a valóság határozza meg az az életüket, hanem lehetőséget kapnak arra, hogy adjanak, szolgáljanak, intézményeket hozzanak létre és gyermekekkel kezdjenek el foglalkozni. S most egymás után jönnek létre azok a szolgálati helyek, ahol Isten szeretetéről és kegyelméről tehetünk tanubizonyságot" – mondta Géresi Róbert.

A püspök beszélt arról is, hogy az egyház nem vett el semmit, sőt, adni szeretne. Királyhelmecen is, mert az ajándék továbbadásával tudnak a legjobban szolgálni. Olyan kisgyermekeket nevelni, akik hitből, reménységből tudnak majd élni, akik számára fontos lesz a hit, az anyanyelvük, a kultúrájuk, s a kötődések, amelyek meghatározzák az emberi életet. „Jól döntöttetek, hogy a templom mellett építettétek fel az óvodát, mert a kettő összetartozik" – summázta a püspök, majd Isten áldását kérte az óvodára és bölcsődére.

A királyhelmeci óvoda és bölcsőde egyike azon 179 intézménynek, amely a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében épült fel - mondta Grezsa István miniszteri biztos, majd az óvodák helyszínére utalva, legyen az falu vagy város, arról beszélt, hogy nincs első és másodosztályú polgár a Kárpát-medencében. A tíz éve regnáló budapesti patrióta kormány számára ugyanis minden ember fontos, nemzetiségtől függetlenül. Mert, amikor mi lelkileg megerősítjük magunkat, – mert az óvodaprogram is erről szól, – akkor azt valljuk, hogy újra szeretnénk egy gazdasági, kulturális életközösségbe szervezni határoktól függetlenül a Kárpát-medencében élő magyarokat.

A miniszteri biztos beszélt arról is, hogy az óvodaprogram jövőre befejeződik, s új intézményekből már kevesebb épül, de örömmel jelentette be, hogy engedve a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház kérésének, a közeli Tiszacsernyőn egy új óvodát szeretnének felépíteni támogatva ezzel az ott élőket és mint mondta, a kiváló munkát végző Tarr lelkészházaspárt.

Az Édenkert óvoda és bölcsőde építéséről Molnár István lelkipásztor számolt be, aki köszönetét fejezte ki azért, hogy a Kárpát-medencei Óvodaprogram felvidéki részeként, a 24 református intézmény egyike Királyhelmecen kapott helyet, lehetőséget teremtve ezzel a jövő nemzedékének magyar keresztyén szellemben való nevelésére.

Az új református óvoda indításának gondolatával 2016-ban kezdett foglalkozni a gyülekezet - mondta a lelkipásztor hozzátéve, hogy a mint a Bodrogköz, illetve a Zempléni Református Egyházmegye kiemelt gyülekezeteként nem mondhattak nemet az óvodaalapítás lehetőségére. Így született meg 2017 elején az az egyházközségi határozat, amelynek alapján elindultak azon az úton, amelynek egyik szakasza, az építkezésé az épület ünnepélyes átadásával befejeződött.

Felidézte, hogy a négy évvel ezelőtti elvi döntést hosszas egyeztetések követték, de a megfelelő telek keresése, illetve a tervezés és engedélyeztetés fázisa is elhúzódott. Az elmúlt év februárjában kezdődhetett el a tényleges építkezés, s az épületkomplexum egy év alatt elkészült. A jól szervezett munkának köszönhetően már idén tavasszal kérvényezhették az óvoda és a hozzá tartozó iskolakonyha minisztériumi bejegyeztetését, amelyet már meg is kaptak.

A beruházás, amelyet a magyar kormány támogatott a Bethlen Gábor Alapon keresztül 1,3 millió eurós költséggel valósult meg.
Az Édenkert Bölcsődében és Óvodában két 20-20 fős óvodai csoport és egy 12 fős bölcsődei csoportot alakítottak. Az óvoda szeptember elején megkezdődött a gyermekekkel való foglalkozás, így már láthatják azokat a gyerekeket, akik elsőként veszik használatba az új épületet, s megismerhetik azokat a szülőket, családokat, akik a gyermekeiket rájuk bízták.

Az óvodában jelenleg harminc gyermekkel foglalkoznak. Az első csoport teljesen megtelt, a másodikban még vannak szabad helyek. A bölcsőde működésére is már megkapta az egyházközség a működéséi engedélyt, így az október elsejétől fogadja majd a kicsiket. Örömmel jelentette be, hogy az intézményben.

„De ki is valójában a kedvezményezett? Ki kapja azt az épületet, amit most átadunk?" – tette fel a kérdést a lelkipásztor, aki azzal válaszolt, hogy a kézenfekvő válasz az lenne, hogy a Királyhelmeci Református Egyházközség, mert a tulajdonlapon is a gyülekezet lesz tulajdonosként feltüntetve, de hozzátette: a valóságban mindazok a kedvezményezettjei e nagymértékű támogatásnak, az épületnek és az intézménynek, akik majd használatba veszik azt. Azok a családok, akik gyermeküket magyarul és keresztyén szellemben kívánják nevelni. Azok a gyerekek, akik édes anyanyelvük szókincsét itt bővítik majd, akik ez új intézmény falai között találnak életük rövid, ám annál fontosabb időszakában második otthonra" – fogalmazott a lelkipásztor.

Molnár István gyülekezettörténeti jelentőségűnek tartotta az új intézmény átadását, mert mint fogalmazott, közel nyolc évtizede szüntették meg kényszerítő rendelkezésekkel egyházközségük elemi iskoláját, az egyetemes egyházunk sok hasonló intézményéhez hasonlóan. „Számunkra az Úr ezt a lehetőséget adta, hogy az óvoda által, a jelenben neveljük a jövő nemzedékeit biztos életalapokat, identitásuk számára biztos pilléreket kínálva számukra" – mondta Molnár István.

A templomi hálaadó istentisztelet után a megjelentek átsétáltak az Édenkert óvoda és bölcsőde épületéhez, ahol az óvodás kisgyermekek kedves kis műsora után szalagátvágással átadták az intézményt rendeltetésének.

Kép és szöveg: Iski Ibolya

Népszámlálás 2021

események továbbiak →