A Világosság református egyházi műsor 2021. szeptember 5-ei ajánlata

2021. szeptember 03., péntek

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor témái: Dávid elmenekül Saul elől, Hetényen átadták az egyházközség Gólyavár óvodáját és bölcsődéjét, doktorrá avatták Csík György tanyi lelkipásztort, Mártha Géza nyugalmazott lelkipásztor.

Dávidnak el kellett menekülnie, Saul elől. Először Nóbba, Ahimelek paphoz megy, ahol szent kenyeret adnak neki, valamint megkapja a filiszteus Góliát kardját. Majd Gát királyához, Ákishoz menekül, de itt is felismerik. A történet üzenetét Szopó Ferenc bodrogszentesi lelkipásztor hozza közelebb a hallgatók számára.

Szeptember 1-jén ünnepélyes keretek között adták át a Hetényi Református Egyházközség Gólyavár óvodáját és bölcsődjét. A beruházás megvalósulását a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében a magyar kormány támogatta a Bethlen Gábor Alapon keresztül csaknem 850 ezer euróval. Az eseményről összállításban számolunk be.

A Református Teológiai Karon hat lelkipásztort avattak doktorrá, miután sikeresen megvédték 2019-ben, illetve 2020-ban a doktori munkájukat. Közéjük tartozik Csík György tanyi lelkipásztor, aki munkájában a diakóniai szolgálat és a szociális munka közötti feszültséget boncolgatta. Vele beszélgetünk munkájáról.

Mártha Géza nyugalmazott nagyszelmenci és szirénfalvi református lelkipásztort, az ungi egyházmegye egykori esperesét életének 74. évében szolgálatba küldő Ura hazahívta. Egy írásában így vallott szolgálatáról: „Ami engem illet, én csak egy haszontalan szolga vagyok, aki csak azt csinálta, ami a kötelessége. Úgy indultam a pásztori szolgálatra, hogy tépett lelkeket foltozzak és tört szíveket drótozzak. Amikor visszagondolok igehirdetéseimre, csak egy hang voltam az Isten dallamában.”  Búcsúztatására szeptember 2-án került sor a nagyszelmenci református templomban. A műsorban rá emlékezünk a Világosság 2008. június 1-jei adásában elhangzott igehirdetésének egy rövid részletével.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

A Világosság református egyházi műsor másnap, hétfőn a 11 órai hírek után ismét meghallgatható.

Fotó: Iski Ibolya

Népszámlálás 2021

események továbbiak →