Egyre több református óvoda várja a gyermekeket II.

2021. június 08., kedd

Az előző részben kilenc – már működő, vagy szeptemberben induló – református óvoda beíratásának eredményéről adtunk számot. Folytatjuk a sort Vágfarkasddal, Érsekkéttyel, Heténnyel és Kassával. Amennyiben minden az elvárások szerint alakul, akkor szeptemberben már tizennégy református óvoda fogadhatja a gyermekeket.

Vágfarkasd

Vágfarkasdon  2021. szeptember 1-jén nyitja meg kapuját a három csoportszobás Életke Református Óvoda. Az 56 gyermek nevelésére alkalmas új épületben korosztály szerint osztják szét a gyermekeket: kis-, középső- és nagycsoportba. A májusi hónap folyamán 53 gyermeket jelentettek be a református óvodába.

„Az Életke Óvodát megelőző időszakban összesen 40 férőhely volt az önkormányzat működtette magyar óvodában, ehhez képest az idén 13 gyermekkel tudunk többnek helyet biztosítani. Június 16-ig kapják meg a szülők a határozatot az óvodába való felvételről. Megeshet, hogy a jelenleg három szabad helyünk is betelik majd azokkal a gyerekekkel, akik esetleg nem nyernek felvételt abba az óvodába, ahová jelentkeztek. Majdnem teljes kapacitással indulunk, ha marad a jelenlegi létszám” – tájékoztatott Erdélyi Anita beosztott lelkész, aki hozzátette, hogy a református óvoda megnyitásával a községben eddig működő magyar óvoda megszűnik.„Az Életke lesz az egyetlen magyar nevelési nyelvű óvoda Vágfarkasdon. Örömmel és hálával tölt el bennünket, hogy a szülők bizalommal fordultak az egyházközség fenntartása alá tartozó óvodához. Nem tudunk olyan esetről, aki felekezeti okokból más óvodát keresett volna gyermekének. Óvodánk vallási hovatartozásra való tekintet nélkül a krisztusi szeretetre alapozva kívánja összeállítani oktató-nevelői programját. Óvodánk neve – Életke Református Óvoda – a falán pihenő hatalmas háromdimenziós lepke után kapta a nevét, amely az életet szimbolizálja. Azt az életet, amelyre szeretnénk  felkészíten a gyermekeket, valamint az isteni szeretetből fakadó új, semmihez sem fogható igaz életet, végül pedig jelenti magát a gyermeket, minden egyes beíratott kicsi életet, amely külön-külön figyelmet és teljes elfogadáson alapuló szeretetet igényel” – fűzte hozzá a lelkész. 

Hetény

Hetényen a két csoportszobás Gólyavár Óvoda ugyan már készen áll a gyermekek fogadására, egyelőre azonban még nem rendelkeznek használatbavételi engedéllyel, így ennek alapján még a működéshez szükséges minisztériumi jóváhagyással sem. Nem is tudták meghirdetni a leendő óvodások beíratását.

„Amennyiben hivatalosan is megkapjuk a szükséges engedélyt az épület használatára, s majd sor kerül az ünnepélyes átadására, akkor a jelenlegi önkormányzati óvoda gyermekekkel, a pedagógusokkal és a konyhai személyzettel együtt átköltözik a Gólyavár óvodába. Valószínűleg szeptemberben már ott kezdik meg az új tanévet. Nem szeretnénk ugyanis, ha az épület addig is üresen állna, amíg nem kapjuk meg az Oktatási Minisztériumtól a fenntartói jogokat. Az illetékes hivataloktól függ majd, hogy mikortól válik az egyházközség a Gólyavár óvoda fenntartójává” – tájékoztatott Palcsó Attila lelkipásztor.

A református óvoda maximum 44 gyermeket tud majd fogadni, akiket a korábbi gyakorlat alapján korosztályok szerinti kis- és nagycsoportba osztják majd be.

Érsekkéty

Érsekkétyen 19 éve, 2002-től működik az egy csoportszobás egyházközségi fenntartású református óvoda. Mivel csak egy helyiség áll a rendelkezésre, így vegyes korcsoportban foglalkoznak a gyerekekkel  2-től 6 éves korig, illetve, amíg iskolaérettek nem lesznek.

„Az idén hat gyermeket írattak be az óvodába, hasonlóan, mint a korábbi években, de a szeptemberi kezdésig ugyannyi óvodásunk lesz, mint az idei évben, mivel év közben többen is csatlakoztak a többiekhez. Szabad helyünk azonban még mindig van, így még tudjuk fogadni az újabb jelentkezőket. A faluban csak ez az egy óvoda működik, de mindig vannak bejárók is más településről“ – fogalmazott Oszlik Štefankó Alexandra a közös igazgatású óvoda és iskola igazgatója.

Kassa

A Kassai Magyar Református Egyházközség Fénysugár óvodáját ünnepélyesen 2019 októberében adták, de a gyermekeket előtt a kupuját csak a következő év szeptemberében nyithatta meg.„A két csoportszobába 39 gyermeket tudunk fogadni, de egyelőre csak az egyik helyiséget használjuk ki, így ott vegyes korosztályú, 2-6 éves korú óvodások vannak. A Fénysugár óvodába a beíratkozási időszak még mindig tart, ezért továbbra is fogadjuk a jelentkezéseket. Annak ellenére, hogy Kassán az önkormányzat is tart fenn magyar nevelésű óvodát, Istennek hála, van érdeklődés az egyházi óvoda iránt is. Mivel még nem zártuk le a jelentkezést, ezért nincs is végleges adatunk, hogy szeptemberben hányan kezdik meg óvodánkban az új tanévet“ – tájékoztatott Čižmár Edit megbízott óvodavezető.

Az első részben a következő óvodák beíratási eredményeit ismertettük.

Somorja

Somorján, a Kiskakas református óvoda 2020 szeptemberében kezdte meg működését korosztályok szerinti három csoportban 45 fős létszámmal. A fenntartó által meghatározott május 3-tól 7-ig tartó beiratkozási időszakban a 2021/22-es iskolai évre negyven gyermeket írattak be. Komzsík Diana igazgatónő tájékoztatása szerint nagyon örülnek, hogy ennyi sok szülő szavazott bizalmat nekik, de sajnos helyhiány miatt nem tudnak minden gyermeket felvenni, ezért néhány kérvényt vissza kellett utasítaniuk még annak ellenére is, hogy szeptembertől egy újabb óvodai csoportot nyitnak a bölcsőde épületében.„A feltételek adottak és megfelelnek az előírásoknak. Szeptembertől kötelező az óvodalátogatás azoknak a gyerekeknek, akik augusztus 31-ig betöltik az 5. életévüket, ezért is döntött úgy az óvoda fenntartója, hogy bővíti az óvodai férőhelyek számát, de a nagy érdeklődésre való tekintettel is. Az idén, mivel a nagycsoportot csak négy iskolaköteles gyermek látogatta, vegyes összetételű volt, de az új tanévben már mindenki a korosztályának megfelelő csoportba kerül. A négy iskolakötelesből hárman mennek iskolába, az ő helyükre tudunk felvenni gyerekeket, az újonnan induló soportunkba pedig 15 óvodásnak tudunk helyet biztosítani. 

Nálunk teljes kapacitással működik az óvoda, aminek nagyon örülünk és hálásan köszönjük a szülőknek, hogy minket választanak. Jelenleg nincs egy szabad hely sem. A szeptembert a plusz egy új csoport mellett is teltházzal kezdjük. Az eddigi tapasztalat és az elvégzett munkánk azt mutatja, hogy van érdeklődés az egyházi óvoda iránt. Somorján nyolc önkormányzati fenntartású óvoda működik, a szülőknek van választási lehetőségük, ezért is örülünk, ha mellettünk döntenek. Sajnos az idei évben a pandémia miatt nem tudtunk egész évben úgy működni, ahogy szerettünk volna, de reméljük a jövőben már nem lesz ilyen időszak és teljes erőbedobással kezdhetjük el majd az új évet” – nyilatkozta a Reformata honlapnak az óvodai beíratás kapcsán az óvoda igazgatója, Komzsík Diana.

Komárom

Komáromban a három csoportszobás 63 gyermek nevelésére alkalmas Csillag óvoda épületét 2019 június végén adták át. /Az önkormányzat lemondott az ún. Benei óvoda fenntartói jogáról, amely 2019 elején került át az egyházközséghez./ A református óvoda épületét még az év június végén adták át.

A gyermekek előtt szeptemberben nyitotta meg kapuját. Azóta teljes létszámmal működik. A májusi beíratási időszakban Both Zsuzsanna igazgató tájékoztatása szerint 17 jövendő óvodást jelentettek be, ami azt jelenti, hogy van érdeklődés az egyházi intézmény iránt, amely korszerű körülmények között várja a gyermekeket. Szeptemberben ismét teljes kapacitással, három csoportszobában hatvanhárom gyermekkel kezdheti meg az új tanévet a Csillag óvoda.

Martos

2019 július elején adták át Martoson a kétcsoportszobás, 36 gyermek nevelésére alkalmas református óvoda épületét, ahová még az év szeptemberében átköltözött gyermekekkel és az óvónőkkel együtt az önkormányzati fenntartású óvoda. Az idei iskolai évben húsz gyermek látogatta az intézményt egy vegyes korosztályú csoportban. Szénási Szilárd esperes-lelkipásztor tájékoztatása szerint az új tanévben is egy vegyes korosztályú csoport indul,  szinte maximális létszámmal.„Érdeklődés mutatkozik a helyi óvoda iránt, valószínűleg a korszerűbb körülmények miatt választják a szülők a gyermeküknek az intézményt, s örülnek is az új környezetnek. Korábban ugyanis volt példa arra, hogy a szülő a gyermekét máshová vitte óvodába. Most pedig sokszor megtapasztaljuk, hogy az óvodából hazafelé tartva a gyerekek még órákon keresztül játszanak az épülettel szemközti játszótéren a templom mellett, amely a helyiek szerint biztonságos, meghitt és szép környezet. Annak ellenére, hogy az óvoda épülete egyházközségi tulajdonban van, az óvoda fenntartója továbbra is a helyi önkormányzat. Amennyiben majd egyházközségi fenntartásba kerül át, akkor valószínűleg a Halacska nevet kapja az óvoda, utalva ezzel a martosi halászhagyományokra is.

Perbete

Perbetén is már minden készen áll arra, hogy szeptemberben megnyíljon a két csoportszobás, negyven gyermek befogadására alkalmas református Napraforgó Óvoda. Az egyházközség azonban egyelőre nem hirdette meg a gyermekek beíratását, mivel még nem kapták meg az Oktatásügyi Minisztérium működéséi engedélyét. Amint megérkezik, szeretettel fogadják a jelentkezéseket – tájékoztatta a Reformatát Erdélyi Zoltán, a gyülekezet lelkipásztora. A község önkormányzata szlovák és magyar nyelvű óvodát tart fenn.

Rimaszombat

Rimaszombatban a Gólyavár Református Óvoda 2019. szeptember 1-én kezdte meg működését. A három csoportszobában hatvan gyermeket tudnak fogadni. Eddig két vegyes korosztályú csoport működött negyvenes létszámmal.  „Május végéig húsz gyermeket írattak be az óvodába a következő tanévre. Ez a szám több az előző időszakhoz viszonyítva, de még vannak szabad helyek, a fenntartó ugyanis megnyitja a harmadik csoportszobát, így még akár 12 gyermeket is fel tudnánk venni. A mostani óvodások közül tizenketten mennek iskolába. Úgy tapasztaljuk, amit a mostani beíratkozás is igazol, hogy van érdeklődés a református óvoda iránt“ – közölte Varga Tünde, az óvoda megbízott igazgatója.

Pálfala

Pálfalán, a közel 500 lakosú településen, ahol korábban semmilyen oktatási intézmény nem működött, 2019 áprilisában kezdődött el a két csoportszobás, negyven gyermek nevelésére alkalmas református óvoda építése a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében. Most szinte már majdnem minden készen áll arra, hogy megnyissa kapuját a gyermekek előtt. Mivel a jánosihoz tartozó Pálfalai Református Egyházközség, mint az intézmény létrehozója és fenntartója még nem kapta meg az Oktatásügyi Minisztériumtól a működési engedélyt, így nem tudta meghirdetni az óvodáskorúak beíratkozását. Szarvas Erzsébet lelkipásztor azonban bizakodik, s reméli, hogy a szeptemberig megkapják az illetékes minisztériumtól a jóváhagyást, s az új tanévben már fogadhatják a gyermekeket.

Hanva

Az önkormányzat által működtetett óvoda 2021. január 1-jén került át a Hanvai Református Egyházközséghez, aki a tulajdonában lévő óvoda épületét a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében az elmúlt év folyamán fokozatosan újította fel. Az óvodában jelenleg egy vegyes korosztályú csoport működik, húsz gyermekkel.

„Az elmúlt évben és az idén is négy gyermeket írattak be az óvodába, mi ennek is örülünk. Szeptembertől néhányan iskolába mennek közülük, helyükre jönnek az újak. Így még öt szabad helyünk van, amit szeretnénk betölteni. A községben ez az egy óvoda működik és a helyiek látogatják” – mondta Németh Valéria, az óvoda igazgatónője.

Tornalja

Tornalján a református óvoda 2019. szeptember 2-án nyitotta meg kapuját a gyermekek előtt. Az intézmény negyven óvodást tud fogadni két csoportszobában. A 2,5 – 4 éves gyermekek a Felhőcske, a vegyes korosztályúak a Napocska csoportban vannak.„A 2021/22-es tanévre a májusi hónapban 11 gyermeket írattak be. Az előző évhez viszonyítva ugyan valamivel kevesebben jelentkeztek, de így is szinte teljes létszámmal működik majd az óvoda, bár a mostaniak közül hatan iskolások lesznek szeptembertől. Mindezek alapján  azt tapasztaljuk, hogy van érdeklődés az egyházi óvoda iránt” – közölte Deme Éva, az óvoda megbízott igazgatónője.

Királyhelmec

Királyhelmecen már minden készen áll arra, hogy szeptemberben az egyházközségi fenntartású, két csoportszobás, negyven gyermek számára kialakított Édenkert Óvoda fogadni tudja a kicsiket. Pár hétten korábban kapták meg az Oktatásügyi Minisztériumtól a működési engedélyt, majd ennek alapján hirdették meg az óvodáskorosztályúak beíratását. „Mivel június 20-ig várjuk a 3-6 éves koró gyermekek jelentkezéseket, így egyelőre nem tudunk végleges adatokat adni a beiratott gyermekek számát illetően. A városban több önkormányzati, szlovák és magyar nyelvű óvoda is működik, de az egyházi intézmény iránti tényleges igény csak a szeptemberi kezdéskor lesz ismeretes. A beiratott gyerekek számától és életkorától függ, hogy mennyire tudjuk majd korosztály szerinti csoportba beosztani a gyerekeket.

Iski Ibolya

Fotó: Iski Ibolya, Szarvas László, archív, Vágfarkasdi Református Egyházközség 

Népszámlálás 2021

események továbbiak →