„… akarom Őt …”

2021. február 26., péntek

Énekli a világba Galda Levente. A Dal 2021-ben. És más szavakkal is mindenütt, ahol megjelenik, szóban, dalban, nyilatkozatban, írásban – mindenütt, mindenki előtt megvallva: hívő ember, s hálás Istennek, mindenért.

Ki ez a Galda Levente? Táncos, néptáncos, színész, énekes, gyógyszerész, szervező, kisebbségi hagyomány-mentő, művészeti vezető, magyarországi szlovák … polihisztor. Fiatal kora ellenére sok mindent csinált, s amihez hozzáfogott, azt maximális erőbedobással. Akár tanulmányait, akár eddigi munkahelyeit nézzük, vagy a jelenlegit, a Szlovák Nagykövetség Kulturális Intézetében, Budapesten, vagy azt az igyekezetét, hogy a szlovák szülőfaluja (Pilisszentkereszt) kultúráját átadja, vagy akár azt, hogy munkájával, szolgálatával híd a szlovákiai magyar és a magyarországi szlovák kisebbségek között, mind dicséretre és csodálatra méltó. A Dal 2021-es szereplését is szolgálatnak veszi, segítene szeretni azon fiataloknak, akik letértek a jó útról, elveszítették magukat. Rámutat, az életbe való visszatalálás módja, a hit útja, hit Istenben, aki Eredőként ott van minden emberben. Dala címe is ez: Eredő.Ez mind szép és jó, ilyen fiatal emberekre szükség van. De mi közünk nekünk, felvidéki reformátusoknak hozzá?

A Lévai járás Nagyölved községének testvérfaluja Pilisszentkereszt, s mivel nemcsak névleges ez a kapcsolat, a két falu megismerte egymást, részt vesznek egymás eseményein. Ennek keretében került Galda Levente is az elnöksége alatt álló Pilisszentkeresztért Kulturális Egyesülettel Nagyölvedre gyönyörű karácsonyi koncerttel szolgálva a református templomban. Aztán a börtönben Nagypusztán, ahová Antala Éva, a nagyölvedi gyülekezet lelkésze, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Börtönmissziójának koordinátora vitte el őket. Meg más gyülekezetbe.Jómagam a négy gyülekezetem számára Garamsallón tartott adventi koncerten ismertem meg őt két éve. A garamsallói gyülekezet a tiszta igehirdetésre éhes gyülekezet, református magyar értékeink őrzője. Ezért összeszorult gyomorral vártam két éve ezt az adventi koncertet, mert tudtam, hogy lesznek szlovák népdalok is, meg harmónika-kíséret is. Hogyan fogadja majd mindezt ez a kemény, hagyományosan református gyülekezet? Nem a vendégszeretetükben kételkedtem, tudtam, hogy abban, mint mindig, kitesznek magukért, csak attól tartottam, nem lesznek elragadtatva, hogy a templomban ilyen „produkció” tartatik.Csakhogy ez nem produkció volt, hanem szolgálat. Minőségi, hiteles, igaz szolgálat. Egyáltalán nem számított, milyen nyelven dicséri az énekkar Istent, hogy milyen nyelven, vagy milyen műfajban áldja a karácsonyban megszületett kisgyermeket Levente, átéltük a csodát. Hangja, alázata, szeretete, odaadása, átélése, magával ragadott mindenkit.

Azóta is tartjuk a kapcsolatot, ha ideje engedi, rám ír, érdeklődik a gyülekezetek, a szolgálat felől.

Ez a hitvalló ember most ott énekel a Dal 2021 színpadán. Reményt, utat mutatva az eltévedt fiataloknak, akiket így is a hit és kulturális örökség fontosságának tudatával az Isten felé terel, bevállalva, hogy ország-világ előtt, a színpad és képernyők előtt ülőknek megmutassa hitét, s a hitben rejlő erőt.

Levente, köszönjük, szurkolunk Neked!

Ambrus Erika

Fotó: archív

Népszámlálás 2021

események továbbiak →