Világosság református egyházi műsor 2021. január 24-ei ajánlata

2021. január 22., péntek

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: királyválasztás Izráelben, a kétnyelvű pozsonyi gyülekezet, négy gyülekezetben szolgálni segítőtárssal.

Sámuel próféta Micpába hívja össze a népet, hogy királyt válasszanak maguknak sorsvetéssel. A törzsenként és nemzetségenként felállított nép közül először Benjámin törzsére esett a választás, majd a Matri nemzetségre, végül Kis fiára, Saulra, aki egy fejjel kimagaslott az egész nép közül. Sámuel pedig azt mondta a népnek: Látjátok, kit választott ki az Úr? Hiszen nincs hozzá hasonló az egész nép között. De voltak, akik megkérdőjelezték a választását. A történet üzenetét Blanár Gabriella kisgéresi beosztott lelkész tolmácsolja.Buza Zsoltot lelkészfeleségével, Buza Bodnár Arankával együtt 2019 decemberében iktatták be a pozsonyi egyházközség élére. Kilenc évi rozsnyói szolgálat után mondtak igent a pozsonyi gyülekezet megkeresésére. Az eltelt másfél év tapasztalatáról beszélgetünk, illetve arról is, hogy miért váltottak szolgálati helyet, de kitérünk a gyülekezet kétnyelvűségére is.Szőlőskéhez három leányegyházközség tartozik: Bodrogszerdahely, Borsi és Újhely. Ezt a négy gyülekezetet szolgálja be két és fél éve a Hozák lelkészházaspár. A lassan kisvárosi jelleget öltő Bodrogszerdahelyen több református él, mint Szőlőskén, de van olyan gyülekezet, amely elindult a nyelvváltás irányába. De a vidékre jellemző elköltözés is jelentősen befolyásolja a gyülekezeti munkát. Hozák Viktor lelkipásztor azonban vallja, hogy mindezek ellenére reménységgel vannak a jövőt illetően, mert mind a négy gyülekezet egymás terhét hordozza. Vele beszélgetünk.

Műsorvezető-szerkesztő: Iski Ibolya

A Világosság református egyházi műsor másnap, hétfőn a 11 órai hírek után ismét meghallgatható.

Fotó: Iski Ibolya, archív

Népszámlálás 2021

események továbbiak →