Ökumenikus imahét

2021. január 18., hétfő

Január 17. és 24. között ismét együtt imádkozhatunk a különböző felekezetű Krisztus-hívők egységéért és az üldözött keresztyén testvéreinkért. A 2021. évi világimahét anyagát a Grandchamp-i Szerzetesi Közösség készítette. A választott téma – „Maradjatok meg szeretetemben, és sok gyümölcsöt teremtek” – a Jn 15,1-17-en alapul, ami kifejezi az elhivatottságot az imádságra, a megbékélésre, az egyház és az emberiség családjának egységére.

Sajnos a jelenlegi járványügyi helyzet nem teszi lehetővé, hogy a megszokott formában, a személyes találkozás, az egymás templomaiba való látogatás útján tartsuk meg az ökumenikus alkalmainkat. De egyházunk vezetése arra biztatja a gyülekezeteket, hogy – az imahét anyagának követésével és a lelkészek digitális, nyomtatott vagy egyéb elérhető eszközökön közvetített szolgálatába bekapcsolódva – az otthonainkban emlékezzünk meg e lelki egységről, és imádkozzunk egymásért.

Az 1930-as években református nők egy csoportja Francia-Svájcból, akik az úgynevezett morges-i asszonyok csoportjához tartoztak, felfedezték a csend fontosságát az igehallgatáshoz. Felelevenítették a lelki visszavonulás gyakorlatát a hitélet erősítésére, amelyet Krisztus példája ihletett, aki magányos helyekre vonult el imádkozni. Hamarosan mások is csatlakoztak hozzájuk, akik részt vettek a rendszeres lelkigyakorlatokon egy Neuchâteli-tó melletti kis faluban, Grandchamp-ban. Az igények nyomán állandó imádkozási lehetőséget biztosítottak, egyre több vendéget és lelkigyakorlatozót fogadtak. Ma ötven nővér tartozik a közösséghez, különböző nemzedékekből, egyházi hagyományokból, országokból és földrészekről. Sokszínűségükben eleven példái a közösségnek. Hűségesen kitartanak az imádságos élet, a közösség és a vendégszeretet mellett. A nővérek megosztják szerzetesi életük áldásait azokkal a látogatókkal és önkéntesekkel, akik Grandchamp-ban az elvonulást, a csendet, a gyógyulást vagy életük értelmét keresik. Már az első nővérek megtapasztalták a keresztény egyház megosztottságának fájdalmát. Küzdelmükben Paul Couturier abbé, a keresztény egységért való imahét úttörője bátorította őket. Ezért a keresztény egység, az érte való imádkozás már a kezdet kezdetén a közösség szívügye lett. Ez az elkötelezettség a Grandchamp-i Közösség három pillérével, az imádsággal, a közösségi élettel és a vendégszeretettel együtt képezi az anyag alapját.

Az imahét anyaga itt tölthető le.

II, Reformata

Népszámlálás 2021

események továbbiak →