Világosság református egyházi műsor 2020. december 20-ai ajánlata

2020. december 18., péntek

A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái: gondolatok a várakozásról a nagy mélységben lévő Jób kapcsán, cikluszáró ünnepi istentisztelet tartottak Rimaszombatan, beiktatták Feszty Zsolt megválasztott kulcsodi lelkipásztort.

A sok csapást, veszeteséget és betegséget megélt Jób nem lázadozott Isten ellen, s nem is vonta őt felelősségre, nem is tagadta meg, hanem kitartott mellette. A nagy veszteséget megélt Jób történetéről és a várakozásról szól adventi  igehirdetésében Rácz Jolán marcelházai lelkész.December 12-én került sor a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház IX.  Zsinatának cikluszáró, hálaadó istentiszteletére. Az ottani történésről összefoglalóban számolunk be, de elmondjuk azt is, hogy a következő év januárjától - az idén megtartott választási eredmény alapján - kik alkotják a Zsinati Elnökséget.Feszty Zsolt, akit a kulcsodi gyülekezet az idén hívott és választott meg a tavaly megüresedett lelkészi állásának betöltésére, december 13-án iktatták be hivatalába. Tizenöt évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy vágya beteljesülhessen és ismét szószékről hirdethesse Isten Igéjét. A kulcsodi gyülekezettel való találkozásáról, a lelkészi szolgálat nélkül eltelt időszakról és a jövőbeli terveiről beszélgetünk.

Műsorvezető-szerkesztő: Iski Ibolya

A Világosság református egyházi műsor másnap, hétfőn a 11 órai hírek után ismét meghallgatható.

Fotó: Iski Ibolya, Szarvas László

Népszámlálás 2021

események továbbiak →