Igemagyarázat – Mt 2,22

2020. november 23., hétfő

„És senki sem tölt újbort régi tömlőbe, mert szétrepeszti a bor a tömlőt, és tönkremegy a bor is, a tömlő is; hanem az újbor új tömlőbe való."

A bor Isten ajándéka. Hozzátartozik az ünnepi étkezéshez, a családi összejövetelekhez. Egy példázaton keresztül tanít minket Jézus a borról, nem egy borászati szakkönyvből. Az ó bort kedvelők tudják, hogy a „régi” bor érettebb, harmóniák összessége ízlelhető benne. Egy-egy bornak még története is van. Izrael népének is ott voltak a régi törvényei. A 10 parancsolat a kőtáblán vagy a próféták beszédei. Ragaszkodtak ezekhez a régi törvényekhez, szerették azoknak az ízét.

De aztán jön Jézus, és azt mondja, hogy új formához új tartalom illik, új formához új élet tartozik. Ez az ÚJ, amit Jézus hoz, nem mindenkinek tetszik. Sokan felháborodnak a farizeusok közül. Miért nem jó a régi? Ez a példa egy nagy lakoma, egy nagy összejövetel alkalmával hangzik el, amikor Lévit, egy vámszedőt, aki nem volt makulátlan előéletű, Jézus elhívja, hogy legyen a tanítványa. Lévi a nagy örömében, hogy Jézus erre méltónak találja, egy lakomát szerez. Jézus együtt eszik bűnösökkel, mintha barátok lennének! Ez egy újdonság volt, egy új hozzáállás, ami teljesen kiborította azokat, akik a régit szeretik. Bizony, ezek a régi vágású istenfélők nem bírták elfogadni Jézusnak ezt a hozzáállást, szétfeszítette őket az a gondolat, hogy lehet a bűnösökkel ilyen újszerűen, ilyen szeretettel, elfogadással bánni?! Az új tanítást csak az tudja befogadni, aki maga is megújul teljesen. Jézus azt mondja: ne toldozgasd az életed, ne spekulálj azon, hogy hogyan kellene megmenteni a régiből is valamit! Ha eldöntötted, hogy új életet kezdesz velem, ha az én követőm leszel ezután, akkor teljesen tedd azt, amit tanácsolok, már ne kacsingass a régi életedbe, mert az szétfeszít téged! Lévi, a vámszedő, döntött. Új életet kezdett Jézussal.

Jézus új utakra hív minket is. Ha úgy tekintettél Rá eddig, hogy itt-ott kisegít az életedben, ebbe abba beleszólhat, pl.: betegségből meggyógyíthat, gyászban vigasztalhat, de a párkapcsolatomról, gyereknevelésemről, szórakozásomról ne mondjon véleményt, akkor feszített életet élsz. Ragaszkodsz a régihez, miközben kacsingatsz az új felé. Jézus azt mondja, hogy nem elég egy-két vasárnapi összekacsintás Vele. Nézz folyamatosan a szemembe, kezd új életet velem!

 Sokan vannak, akiknek volt merszük újat kezdeni. Új tartalomhoz új formát felvenni. Nemcsak szavakkal követni Istent, de teljesen megújult életváltozással. Az új embernek Krisztusban átgondolt, átfrissült szavak, tettek kellenek. A Krisztusban megújult embernek új megoldási módszerei vannak. A régi ember átgázolt mindenen, hogy elérje azt, amit megálmodott magának, az új ember már kéri a tanácsot az úthoz. Krisztus nemcsak új bort, de új életet, új hozzáállást, megoldási módszereket kínál, és nemcsak Lévinek, hanem neked is. Keresd a Bibliában az újat, keresd keresztyén emberek társaságában.  Ámen.

Blanár Gabriella kisgéresi beosztott lelkész

Népszámlálás 2021

események továbbiak →