Igemagyarázat – 2Kir 5, 9–16

2020. november 12., csütörtök

„Ezért Naámán elment lovaival és kocsijával, és megállt Elizeus házának a bejáratánál. Elizeus egy követet küldött hozzá ezzel az üzenettel: Menj, és fürödj meg hétszer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested!“

Naámán életében, viselkedésében jelentős változásokat vehetünk észre. Nagyra becsült személy volt országában, sokan engedelmeskedtek neki, most viszont át kell élnie azt, hogy ő figyel és engedelmeskedik. Nem egy magas rangú méltóságnak, hanem egy hazájából elhurcolt rabszolga leánynak. Ez a kislány, hirtelen előlép a háttérből, megszólal és megmutatja az utat a gyógyulás felé. A betegség szorongattatásának idején szólal meg, pedig ő maga is szorult helyzetben él, rabszolgaként egy idegen országban. Megszólal, mert meg tud szólalni. Nem gyűrik az események kétségbeejtő fordulatai teljesen maguk alá, hanem felülemelkedik ezeken és beszél. Miért tud ilyen bátor lenni? Mert maradéktalanul hiszi azt, amit mond. „Bárcsak eljutna az én uram a samáriai prófétához, az majd meggyógyítaná a bélpoklosságából.“ llyen az, ha van kapcsolatunk Istennel. A krízishelyzetekben, a betegségek idején a legfontosabb, hogy erős-e az Istennel való kapcsolatunk.

Naámán a kis szolgálólány szavára azonnal elindul, hogy megoldást találjon betegségére. Lovakkal, kocsijával és kincseivel megrakottan megy, és mikor megérkezik megáll a próféta ajtaja előtt. A próféta pedig csak üzen a szolgájával: „Menj, és fürödj meg hétszer a Jordánban, akkor újra megtisztul a tested!“ Ez a viselkedésforma a hadseregparancsnokot nagyon rosszul érintette. Nem tudta, hogy nem a testén levő lepra az ő legnagyobb baja, betegsége, hanem az a büszkeség, ami a szívét kínozza. Naámán úgy érzi most nagyon megálázták. Megsértődik és elmegy. Haragosan. Pedig a gyógyulás kulcsa már ott volt a kezében, a próféta szavain keresztül. De neki volt egy elképzelése a próféta viselkedésésről, a szavairól, és mivel semmi nem úgy történt, ahogyan gondolta, haragosan eltávozik. Saját magát bünteti ezzel, ugyanis így esélye sincs a gyógyulásra. De az Isten nem mond le róla, hanem a szolgáinak hűségesen bíztató lelkületet ad. Sok döntést hoztunk már meg mi is életünk folyamán, de Isten soha nem hagy magunkra. Ő vezet, Ő ad mellénk embereket, akik hitük bőségéből szólnak hozzánk, bátorítanak, erősítenek.

Ahogyan Naámán hallgatja a szolgák bátorítását, gyógyulni kezd szavaikon keresztül a lelke. Hinni kezd a gyógyulásban. Lehet, hogy bizonytalan léptekkel, de elindul és megmerítkezik hétszer a Jordánban, és meggyógyul. Talán most te is saját elképzeléseid labirintusában vagy és nem találod a szabadulást, a gyógyulást? Bízz Istenben, figyelj a szelíd hangra, ami neked is mondja, mutatja a gyógyulás útját! Ámen.

Dócs Szilvia szomotori lelkipásztor

események továbbiak →