Nem kaptunk kivételt – Online térbe kerültek az istentiszteletek

2020. október 21., szerda

Mindenkit sokkolóan ért a hír, hogy az újabb járványügyi rendelkezés értelmében betiltják a tömegrendezvényeket, amelyhez besorolták az istentiszteleteken való résztvételt is. Pár nappal később ugyan enyhítettek ezen a szigorításon, viszont hat főre korlátozták annak megtartását. A kialakult helyzetről Fazekas László püspököt kérdeztük.

Hogyan fogadta az egyház vezetése az újabb korlátozást?

Mindannyian megértjük a jelenlegi helyzet súlyát és komolyan vesszük, hogy a koronavírust még mindig nem küzdöttük le, s elért bennünket a második hullám is. Jóllehet egy gyülekezet sem lázong az október 15-től életbe lépett újabb rendelkezések ellen, mégis nagyon szomorúan fogadtuk a hírt, hogy a templomainkat újból be kell zárni és át kell térnünk az online istentiszteletekre vagy valamilyen más módját kell megtalálni annak, hogy a hívekhez eljuttassuk az evangéliumot. Erre pedig nagy szükség van a lelki épülés érdekében ebben a komoly válságos időben. Ugyanakkor azt érezzük, hogy ez az intézkedés nincs arányban mondjuk az üzletekkel kapcsolatos korlátozásokkal, amelyek nyitva tarthatnak úgy, hogy minden 15 m2-re jut egy vásárló.

Mellesleg rendszeresen járnak az autóbuszok, közlekednek a vonatok, a tanulók iskolába mennek, tehát van elég sok olyan hely, ahol egyszerre több ember is együtt van, viszont a templomokban csak hatan lehetnek a szolgálatot végző lelkipásztorokkal együtt. Számunkra sajnos ez eléggé kivitelezhetetlen, főleg ott, ahol nagyobb létszámú gyülekezetről van szó. Nagyon furcsa a számunkra, hogy Szlovákia, aki a Cirill és Metód-féle hagyományokra épít, amit kormányszinten is gyakran emlegetnek, és keresztyén országként tartanak nyilván olyan intézkedést hozott ezzel a minimális létszám engedéllyel, amely egyet jelent a templomok bezárásával.

Milyen lépéseket tett az egyház vezetése annak érdekében, hogy az előre jelzett, gyülekezési tilalomra vonatkozó szigoritás alól kivételt képezzenek az egyházak?

A Katolikus Püspöki Konferencia és a Szlovákiai Egyházak Ökumenikus Tanácsa  próbált lépéseket tenni ebben az ügyben.  Amint nyilvánosságra került, hogy betiltják a tömegrendezvényeket, beleértve az istentiszteleteket is, - amely alól kivételt kaptak a keresztelők, esküvők és temetések -  az Ökumenikus Tanácstól minden tagegyház megkapta a felhívást, hogy nyilatkozzon: szeretnénk-e hogy a lépéseket tegyenek arra vonatkozólag, hogy maradjon minden úgy, mint volt szeptemberben, vagyis hogy egy zárt helyen az istentiszteleteken legfeljebb ötven fő vehessen részt. A többség egyetértett ezzel. Sajnos azonban hiába tettek meg mindent ennek érdekében, a kérés nem talált meghallgatásra, így kénytelenek voltunk elfogadni az október 15-től érvényes intézkedéseket.

Mit tanácsol az egyházközségek lelkipásztorainak, hogyan járjanak el?

Körlevelet küldtük ki az egyházközségeknek, amelyben tájékoztattuk a lelkipásztorokat arról, hogy a jelenlegi helyzetben nem lehet istentiszteletet tartani a templomokban, de mindent tegyenek meg azért, hogy a hívekhez eljuttassák az evangéliumot, hasonlóan, mint tavaszkor, amikor szintén be kellett zárni a templomokat. Jó hír, hogy ezúttal is pozitív visszajelzés érkezett a Pátria rádió adóigazgatójától, Lovász Attilától, akivel felvettük a kapcsolatot, s ígéretet tett arra, hogy minden vasárnap 11 órától az általunk szerkesztett istentiszteleteket adásba sorolják. A szlovák gyülekezetek részére Ján Semjan püspökhelyettes próbálja intézni, hogy a Szlovák Rádió Kassán szlovák nyelvű református istentiszteleteket közvetítsen. Ezen kívül az egyház www.reformata.sk honlapján online istentiszteleteket fogunk közvetíteni magyar és szlovák nyelven. Továbbá írott áhítatok, igemagyarázatok jelennek meg naponta az egyház honlapján, a tavasszal indított, „Nemcsak kenyérrel él az ember“ rovatban. Videofelvételek készítését tervezzük három helyínen az úrasztalánál szolgáló, 10-15 perces áhítatot tartó lelkipásztorokkal, amelyet majd mindenki megnézhet. Ezen kívül ott lesznek a közösségi oldalakra feltett istentiszteletek is. Ezekkel próbálkozunk, de minden lelkipásztornak a fantáziájára és a lehetőségeire van bízva, hogy mit tud tenni azért, hogy a lehető legtöbb emberhez eljusson Isten igéje.Lehet-e kezdeni valamit ezzel a hat fős számmal? Érdemes vagy lehet-e ilyen kis létszámmal istentiszteletet vagy bibliaórát tartani?

A hatos számmal az istentiszteleten való részvételt jelölik, ez főleg a római-katolikus egyházat érinti, ahol mindennaposak a misék és egy család részt vehessen rajta. Ezzel mi nagyon nehezen tudunk bármit is kezdeni. A templomi alkalomkor a lelkészen kívül ott van a kántor is, így már csak négyen vehetnek rajta részt. De a lelkipásztorok elképzeléseire bízzuk ezt is, hogyan élnek ezzel a lehetőséggel.

Tavasszal több tervezett egyházi esemény – beiktatás, oktatási intézmény átadása, zsinat ülése - is elmaradt azzal, hogy amint véget ér a járvány, vagy a helyzet engedi, akkor sor kerül azok pótlására. Sajnos előfordult, hogy egyes esetekben az újabb határidőt is módosítani kellett, s kétséges, hogy az idén egyáltalán ezekre sor kerülhet-e.

Amikor legutóbb ülésezett a zsinati tanács online formában, akkor úgy döntöttünk, hogy amennyiben lehetséges, akkor november 7-én megtartjuk a tervezett, cikluszáró zsinati ülésünket. Az október elején meghatározott ötven fős létszámba belefértünk volna, vagy párhuzamosan két teremben tartottuk volna meg. A jelenlegi rendelkezés szerint azonban egyáltalán nem tudjuk megtartani a zsinati ülést, várnunk kell a helyzet javulásáig, illetve, amíg nem könnyít a kormány a rendelkezésein. Ez ugyanúgy érvényes a tervezett lelkipásztori beiktatásokra, az elkészült óvodai és bölcsődei épületek átadására.Az idén lejár a megválasztott egyházi tisztségviselők hat éves megbízatása. Augusztusban-szeptemberben egyházközségi szinten megtörtént a tisztújítás, új gondnokot és presbitereket választottak. Az egyházmegyei közgyűléseken pedig megtörténtek a jelölések az egyetemes egyházi és egyházmegyei tisztségekre. Hátra van még a presbitériumokban történő szavazás az egyes posztok jelöltjeire. A választások befejezését hogyan tudják kivitelezni?

Hála Istennek, az egyházmegyéknek sikerült Isten kegyelméből megtartani a jelölő közgyűléseket, most az országos választási bizottságon a sor, hogy összeüljön és kiküldje a jelöltek neveivel ellátott választói szelvényeket. Az egyházközségeknek pedig meg kell oldani a szavazást, akár oly módon, hogy szavazáskor egyesével hivják be a presbitérium tagjait, akik a szavazócédulán megjelölik kire adják le a szavazatukat, majd bedobják az elkészített urnába. A presbitériumból kijelölt választási bizottság összesíti a leadott szavazatokat, majd továbbítja az Egyetemes Választási Bizottságnak a gyülekezet eredményét. Úgy gondolom, hogy ez így megvalósítható.

Elképzelhető, hogy még a karácsonykor sem lesznek nyitva a templomok?

Imádkozunk azért,  – a körlevélben is erre hívtuk  fel a hívek figyelmét – hogy Isten segedelmével ez a járvány minél hamarabb véget érjen és az élet visszatérjen a rendes kerékvágásba. Reménykedjünk ebben. Én személyesen is ezt vallom, ha odafigyünk magunkra és másokra, valamint betartjuk az erre hivatottak által hozott rendelkezéseket, akkor leküzdhetjük a járványt, s így  esély van arra, hogy a karácsonyt gyülekezeti közösségben tölthessük el. Nagyon remélem, hogy ez így lesz.

Iski Ibolya

Fotó: archív

események továbbiak →