Megújult toronylépcső és új járófelület a somorjai református templomban

2020. szeptember 23., szerda

Sikeresen pályázott a Somorjai Református Egyházközség a Szlovák Gázművek Alapítványánál az Árpád-kori temploma életveszélyessé vált ácsszerkezetének a felújítására. A 40 ezer eurós támogatásnak  köszönhetően most már biztonságosan bejárható a torony épülete.

A somorjai református templom helyén már a XI. századot megelőzően is állt egy kis kápolna, amit a XI. századtól a XX. századig folyamatosan bővítettek. Az épület fejlesztését a XVI. századig Szent István király, III. Béla király, Zsigmond császár, Mátyás király, II. Ulászló király, Nagy Lajos király támogatták. A reformáció hatására a XVI. század közepén Somorja városa átadja közös használatra a német ajkú evangélikusoknak és a magyar ajkú reformátusoknak. Véglegesen 1789-ben kerül a református gyülekezet tulajdonába, amikor kétezer rajnai aranyforintért megveszik az épületet.A somorjai református templom nemcsak Felső-Csallóköz kiemelkedő jelentőségű szakrális épülete, hanem rangjában a teljes kárpát-medencei keresztyénség egyik meghatározó műemléke. Önmagában bizonyítja a középkori magyar keresztyén kultúra magas színvonalát és európai tekintélyét. A régészeti kutatások igazolták, hogy már a korai középkorban kiemelkedő szakrális jelentőséggel bírt az épület és nagyban hozzájárult a település fejlődéséhez. A leletek alapján megállapítást nyert, hogy a templom 1521-ig legalább 12 átépítési fázison esett át. A legkorábbi lelet egy román kori oltár alapja, ami a mai szentély alatt található.A torony jelenlegi állapotában a XIII. század óta áll. A torony tetején található süveg egészen a csúcsáig téglából épült, valamint az épület fold alatti részei is téglából készültek. A levéltári adatok alapján a torony belső lépcsőzetét utoljára 1931-ben újították fel azzal a céllal, hogy ellássa a gyülekezeti és a községi igényeket. Ekkor került felújításra is a mozgósúlyokkal működtetett toronyóra szerkezete is, amit 1891-ben helyeztek üzembe.A torony belső ácsszerkezete napjainkra labilissá és részben életveszélyessé vált, ezért csak nagy elővigyázatossággal lehetett megtenni a torony bejárását. A somorjai egyházközség 2018-ban készítette el a felújítás terveit, aminek a kivitelezésére a Szlovák Gázművek Alapítványától pályázat útján 40 ezer euro támogatást nyert. A koronavírus-járvány korlátozásai miatt azonban elhúzódott a fővállalkozók pályázati úton való kiválasztása. A nyertes helyi vállalat 2020 áprilisában a kapta a megbízást, a munkálatokat júliusban kezdték el.„Sor került a torony belső lépcsőrendszerének teljes felújítására, a tartógerendázat megerősítésére és pótlására, a szintenként kialakított pihenők átalakítására és a harangterem teljes padlózatának cseréjére. Mindezeknek köszönhetően a torony épülete biztonságosan bejárható és a régészek számára lehetővé a teszi a még részletesebb fal- és eredetkutatást” – tájékoztatott az elvégzett munkákról György András lelkipásztor.Jelenlegi ismeretek szerint a XI. századtól egészen a XVIII. századig az elődök folyamatosan átépítették a templomot. A padlástér régészetileg leginkább érdekes részei szinte bejárhatatlanok voltak, nem lehetett megfelelő körülmények között megvizsgálni a fő- és az oldalhajó tető alá került falfelületeit. Erre igyekezett megoldást találni az egyházközség a kivitelező által, valamint a nagyszombati műemlékvédelmi hivatal ajánlásai alapján megterveztetni a padlásteret összekötő járófelületeket.

A Szlovák Gázművek Alapítványa támogatásával a toronylépcsőzet teljes felújításával egy időben erre is sor kerülhetett. A támogatott beruházásnak köszönhetően immár teljes mértékben és teljes biztonsággal bejárható és kutatható a somorjai református templom oldalhajóinak belső falfelülete, a XI. századi külső fali ábrázolások maradványa, a főhajó statikai bravúrnak számító lengőbordás mennyezete és a szentély tetőterének kőből faragott idomai.„Ezúton szeretnénk a nyilvánosság előtt köszönetet mondani mind a gyülekezetünk, mind pedig a régész szakma nevében a Szlovák Gázművek Alapítványának a támogatásáért, ugyanis a beruházásnak köszönhetően még könnyebbé tették a somorjai református templom folyamatosan zajló régészeti kutatását, valamint jelentős mértékben hozzájárultak az épület megfelelő színvonalú megőrzéséhez” – mondta György András.-II-

Fotó: Somorjai Református Egyházközség. Kaiser Ottó

események továbbiak →