Gyászjelentés

2020. szeptember 17., csütörtök

Kedves Testvérek a Krisztus Jézusban! A hatalmas Isten akaratában megnyugodva és Lelke által vigasztalódva tudatjuk, hogy Tóth Árpád, a Garamvezekényi-Kisölvedi Református Társult Egyházközség lelkipásztora, életének 46. esztendejében, 2020. szeptember 16-án tragikus körülmények következtében hazatért Teremtő Urához.

Temetésének időpontjáról és helyszínéről a későbbiek folyamán tudunk tájékoztatást nyújtani.

A boldog feltámadás reményében Isten vigasztalását kívánjuk a Gyászolóknak!

Soli Deo Gloria!

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház
Zsinati Irodája

események továbbiak →