Makkai Sándor-díjban részesült Édes Enikő iskolaigazgató

2020. szeptember 08., kedd

229 református intézmény kapott meghívót a Kárpát-medencei református oktatási intézmények tanévnyitójára, amelynek a nyírbátori református templom adott otthont. Az ünnepi istentiszteleten átadták a Magyar Református Szeretetszolgálat tanszeradományát és a Makkai Sándor-díjakat is. Ez utóbbiban részesült Édes Enikő, az Egyetemes Egyház közoktatási tanácsosa, az Alistáli Református Egyházi Alapiskola igazgatója.

Fekete Károly püspök igehirdetésében többek között beszélt a pedagógusok felelősségéről és az egyházi iskola feladatáról is: előljárni és vezetni a tanítványokat Isten országa felé. „Nem a birtoklásvágy vezet el a célig, az élet értelméig, hanem a gondviselő, megváltó és megszentelő Istenbe vetett bizalom. Azok, akik ebben és Isten gondviselő szeretetében hisznek, bátran mondhatják: bízunk, nem félünk, mienk az Isten országa”.A 2020/2021-es tanévet Huszár Pál, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, a Zsinat világi elnöke nyitotta meg, aki beszédében arra kérte Istent, tegye lehetővé, hogy a tanulók és pedagógusok előtt álló tíz hónap az évek során kipróbált és bevált rend szerint menjen végbe, s ne zavarja meg azt semmilyen mellékkörülmény. Elmondta azt is, hogy református egyházi iskolák fontosnak tartják a neveltjeik keresztyén identitásának és magyarságtudatának kialakítását, gondozását, fejlesztését. „Ez pedig a református iskolánk legfőbb értékét jelenti, mert szeretnénk, ha utódaink is keresztyének és magyarok maradnának“ – fogalmazott a főgondnok.Az ünnepi istentiszteleten Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke emlékeztetett arra, hogy 11 évvel ezelőtt az összetartozás lelki és szellemi igénye hozta létre a Magyar Református Egyházat, amelyben a határon túli egyházak ismét megélhetik a korábbi egységet. Hozzátette azonban azt is, hogy a kapcsolattartás az anyaegyházzal nem szakadt meg a szétszakítottság ellenére sem, viszont így teljesebben tudják megélni az egységet. Ennek megéléshez különböző alkalmak és rendezvények járultak hozzá, többek között a Kárpát-medencei református oktatási intézmények közös tanévnyitója, amelyre első alkalommal 10 évvel ezelőtt került sor. A református oktatási intézményeik feladatával kapcsolatban elmondta, hogy azoknak tisztább és nemesebb ismereteket adni Istenről, az emberről és értékeinkről.

A tanévnyitón átadták a Makkai Sándor-díjat is. Ennek odaítéléséről az Oktatásügyi Bizottság előterjesztése nyomán a Zsinat döntött a tavaszi ülésszakán. A díjjal azon magyarországi és határon túli pedagógusokat jutalmazzák, akik a református nevelési eszmények mindennapi gyakorlatba való átültetésében elévülhetetlen érdemeket szereztek.

Az elismerést idén Édes Enikő, az Alistáli Református Egyházi Alapiskola igazgatója, Illyés Ilona, a Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnázium igazgatója, illetve Pintérné Lázok Orsolya, a Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskola igazgatója vehette át.

Édes Enikő iskolaigazgatót, oktatásügyi tanácsost Ábrám Tibor, a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnoka, a Zsinat világi alelnöke méltatta. Elmondta, hogy Nyitrán, a Konstantin Filozófus Egyetemen szerzett magyar-történelem szakos tanári oklevelet. Pedagógusi pályáját Somorján, a Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolán kezdte. Férjét, Édes Árpádot 2004 tavaszán meghívta az Alistáli Református Egyházközség, így kerültek iskolafenntartói gyülekezetbe. A református iskola volt a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház rendszerváltás utáni első oktatási intézménye. A Pozsonyi Református Egyházmegye területén pedig az egyetlen református iskola. Emlékeztetett arra, hogy Édes Enikő nehéz időben vette át az intézmény vezetését, amelynek komoly problémák miatt rendkívül kevés tanulója volt, szinte a megszűnés határán állt. Tizenhat év kitartó munkájával és imádságos lelkülettel azonban mára újjá szervezte az intézményt, növelte a tanulói létszámot. Az igazgatónő nagy hangsúlyt fektet a református és magyar identitás kialakítására, a keresztyén és nemzeti értékrend megalapozására, amellyel olyan szellemiségű iskolát teremtett kollégáival együtt, hogy fontos küldetése van a felvidéki magyarság körében. Intézményvezetőként létrehozta és máig működteti az iskolabusz szolgálatot, amely a környékbeli magyar települések tanulóinak iskolába szállítását biztosítja. Édes Enikő, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház közoktatási tanácsának vezetőjeként koordinálja az egyház iskoláinak munkáját, élő kapcsolatot tart fenn mint a magyar, mint a magyar református oktatási és oktatás szervezési intézményekkel, miközben szolgáló lelkészfeleség és négy gyermek édesanyja.

Az ünnepi istentisztelet végén a Magyar Református Szeretetszolgálat kuratóriumi elnöke, Oláh István átadta a szeretetszolgálat „Radírozzuk ki a különbséget” címmel meghirdetett tanszergyűjtési akción összegyűlt adományokat.A fotó 2019 szeptemberében készült, a református alapiskola új épületének az átadásán, balról jobbra: Somogyi Afréd esperes, Édes Enikő és Fazekas László püspök

A Reformata honlapnak nyilatkozva Édes Enikő elmondta, hogy meglepetésként érte őt a Makkai Sándor-díj. „Nem tudtam róla, hogy felterjesztettek erre a rangos pedagógusi díjra. Az ember örül, ha a munkáját valamilyen formában elismerik. Nekem is jól esett. De a díj kötelez a továbbiakban arra is, hogy még jobban végezzem az oktatással, iskola működtetéssel kapcsolatos feladataimat. Erre mindig is törekedni fogok. Ha az ember nem igyekezne jobban és jobban végezni a munkáját, akkor megállna, belesüppedne abba, amiben van. De mindig vannak új kihívások, megoldásra váró problémák, célok, amiket el szeretnék érni.“

Iski Ibolya

Forrás: reformatus.hu

Képek: Barcza János, archív

Népszámlálás 2021

események továbbiak →