Tisztán. Szívvel. Megnyitotta kapuját a komáromi Lydia mosoda

2020. szeptember 07., hétfő

2020. szeptember 3-án ünnepélyes keretek közt adták át Komáromi Református Egyházközség és a Diakóniai Központ együttműködésének eredményeként létrejött Lydia nevű mosodát. A helyiségek a Timóteus idősek otthona és speciális intézet udvarán lévő épületben találhatók. A berendezés és az alkalmazottak várják az első ügyfeleket, akik igényt tartanak a tisztán és szívvel végzett szolgáltatásra.

Az ünnepi alkalomra érkezőket a komáromi gyülekezet mellett működő Dics-Action elnevezésű dicsőítő zenekar szolgálata fogadta. Ibos Demeter Henrietta, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának igazgatója köszöntője után Fazekas Zsuzsa lelkipásztor végezte az igei szolgálatot.

Az ApCSel 16, 13–15 felolvasása után rövid időutazásra invitálta a jelenlévőket. Az út Kr.u. 50 táján kezdődött, amikor Lídia, a bíborárus asszony házánál megalakult az első európai keresztyén gyülekezet. Ezután a komáromi református gyülekezet életéből említett néhány fontos évszámot, kezdve 1562-vel, a komáromi református gyülekezet megalakulásának évével. Ezt követte 2017, amikor visszakapták az egykori Timóteus palotát, melyben már szociális intézet működik. 2019-ben megnyitotta kapuját a Csillag óvoda és bölcsőde, 2020. szeptember 3-án pedig a gyülekezet egy mosodát állíthatott üzembe. A tiszteletes asszony hálás szívvel mondott köszönetet az újabb szolgálat lehetőségéért, mely Isten hatalmát hirdeti, és reményét fejezte ki, hogy a mosoda kapuin kopogtatók a tisztaságon kívül megéreznek valamit Isten kegyelméből is. Az áhítat a 25. Zsoltár két versének éneklésével fejeződött be.Ezt követte Keszeg Béla komáromi polgármester köszöntője. Beszéde elején rámutatott a helyi egyházközség munkájára, mely élő bizonyítéka annak, hogy hittel mi mindent lehet elérni. Az egyház hitét bizonyítja a Timóteus ház, valamint a Csillag óvoda és bölcsőde létrejötte is. Ezek az intézmények gazdagítják Komáromot, példát mutatva a város elöljáróságának. A mai nap is különleges, hiszen újabb egyházi intézmény kerül átadásra, mely azoknak segít elsősorban, akiknek az életben különös nehézségekkel kell szembenézni, és nem könnyű munkát találniuk. Örömét fejezte ki, hogy az egyház és város képviseletén kívül az alkalmat megtisztelte a munkaügyi hivatal igazgatónője. Hangsúlyozta a különböző intézmények együttműködésének jelentőségét, mely kaotikus világunkban biztos támpontot tud nyújtani. A most átadott intézmény működtetéséhez sok sikert, az egyház jövőbeli terveinek megvalósításához további szilárd hitet és kitartást kívánva fejezte be beszédét. 

Fazekas László püspök, komáromi lelkipásztor ismertette a Lydia mosoda megvalósításának egyes állomásait. Beszéde elején ő is rámutatott, hogy rohanó világunkban, amikor sok minden változik, különös öröm, hogy sikerült egy újabb álmot megvalósítani. Ez pedig azért lehetséges, mert az egyház küldetése a múltban, és napjainkban is arra irányul, hogy ne csak szóban, hanem tettekkel is segítse a közösségben lévőket, eljuttatni az embereket arra a hitismeretre mely közelebb visz Istenhez. Rávilágított a múltbéli egyházi intézményekre, melyek egy részét hosszú küzdelmek árán sikerült visszaszerezni, de még mindig van legalább hatvan, amelyek másnak a tulajdonában vannak. „Ennek ellenére megpróbáltunk nagyot álmodni. Álmaink megvalósításához Isten segítőket adott. Hozzáfogtunk több építkezéshez, az oktatás terén megnyílt néhány iskola, de a legnagyobb indíttatást az adta, mikor Magyarország elfogadta stratégiánkat, és esztendőről esztendőre olyan támogatást nyújtott, amitől ezek az álmok lassan, lassan valóra váltak” – mondta a püspök, majd megemlítette a rimaszombati Csillagház építését, a kassai Magyar Református Központ létesítését, és végül az óvodaprojektre mutatott rá, melynek keretén belül húsz óvodát és négy bölcsődét épít egyházunk. Ezután rátért az Egyetemes Egyház által támogatott létesítményekre, így a Lydia mosodára.Elmondta, hogy Magyarország támogatásával készült el az egyház Diakóniai Központján keresztül fog működni. A mosoda egy régi épület átalakításából jött létre. A munkálatokat a kivitelező cég 97 ezer euróért végezte el, a berendezésre összesen 31 ezer euróra volt szükség. A tervdokumentáció költségét, mintegy 10 ezer euro értékben - a komáromi református gyülekezet fedezte. Ebben benne van egy konyha létesítése is a mosoda helyiségei melletti épületrészben. Beszéde végén kihangsúlyozta, hogy  a keresztyénség maga az élet, és úgy gondolja nem jó, és nem is szeretnék, ha az egyház a templom falai közé lenne zárva. „Élnünk kell a hitünket, amivel Isten megbízott minket. És ha ott van a szívünkben a hit, ami a reménylett dolgok valósága, akkor továbbra is reménykedhetünk abban, hogy Isten megtart bennünket ezen az úton, és fel tudjuk őt mutatni a mi szolgálatunkon keresztül mindazoknak, akik velünk találkoznak, vagy szembesülnek azokkal a munkálatokkal, amelyek mindannyiuk javát és Isten dicsőségét szolgálják.”Végezetül Ibos Demeter Henrietta, a Diakóniai Központ igazgatója köszöntötte a vendégeket.  Elmondta, hogy nagy kihívást jelentett számukra Fazekas László püspöknek a mosoda létesítésére vonatkozó javaslata. Karitatív szervezet lévén két út állt előttük: vagy a rászorulók részére végzik a szolgáltatást, vagy azokat az embereket alkalmazzák, akik speciális munkakörülményeket igényelnek. A Diakóniai Központ ezt a második utat választotta és tulajdonképpen így jött létre ez a mosoda, mely védett munkahelyet biztosít a fogyatékkal élők számára. A szükséges engedélyek beszerzése néhány hónapon át tartott, de a világjárvány kitörése miatt el kellett halasztani a tavaszra tervezett megnyitót.Az új intézmény első alkalmazottjának betanítása már folyamatban van. A következő, szintén speciális igényű munkaerő is hamarosan munkába fog állni. Majd az igazgatónő a Lydia mosoda jelmondatáról –Tisztán. Szívvel. – beszélt: „Ez a jelmondat két olyan értéket állít elénk, amely fő mozgatója kell, hogy legyen a mosodánknak. Minden mosodával szemben alapvető elvárásként fogalmazódik meg a tisztaság. Tisztán visszaadni a bepiszkolódott fehérneműt és az összekoszolódott ágyneműt. Tisztán és világosan tárgyalni az üzleti partnereinkkel és a mosoda ügyfeleivel, és úgy tekinteni az idehozott mosnivalóra, mint ami az ő kedves értékük. Vagyis, maximális odafigyeléssel kell dolgoznunk. És a másik kifejezésünk: Szívvel. A mi szempontunkból ez a szó arra a tényre utal, hogy a mosodánk gyakorlatilag egy védett munkahely. Ennek a működtetése és egyészségkárosult, illetve fogyatékkal élő embereket alkalmazni, a mi esetünkben azt is jelenti, hogy ez a mosoda valami többlet értéket is teremt. Ez nem anyagi értéktöbblet, nem teljesítmény, hanem a szívünknek érték. Diakóniai Központunk egyik nagy vágya, hogy az egészségkárosult és fogyatékkal élő embertársainknak segíteni tudjunk a munkaerőpiacon való érvényesülésben. Ez a mosodánk elindításánál is nagy motiváció volt. Üzleti partnereink és a mosodánk ügyfelei éppen azzal támogathatják és segíthetik legjobban az alkalmazottaink munkaerő-piaci integrálódását, hogy a Lydia mosoda szolgáltatásait veszik majd igénybe.”

Az ünnepi köszöntők után Fazekas Zsuzsanna lelkipásztor megáldotta a mosodát, majd a vendégek végig járták annak egyes helyiségeit. Az ünnepi alkalom szeretetvendégséggel zárult.

Kép és szöveg: Fritz Beke Éva

Népszámlálás 2021

események továbbiak →