Az örökség üzenetét adták át a konfirmandusoknak

2020. szeptember 04., péntek

Több napos tábor helyett az idén a korona-vírus járvány miatt konfirmandus délutánt szervezett a dunaszerdahelyi gyülekezet a 13-17 éves korosztály számára. A templomban és a parókia udvarán pár órásra tervezett együttlétre meghívást kapott a vágfarkasdi egyházközség Kifli ifjúsági csoportja.

A délután négy órára meghirdetett alkalomra szépen megtelt fiatalokkal a gyülekezeti terem. A helyiek közül meglepően sokan, mintegy húszan jöttek el. A vágfarkasdi Keresztyén Ifjúsági Ligából, akiket Erdélyi Anita lelkész kísért el, egyúttal tízen vállalták a szolgálatot a hozzájuk hasonló korosztályú fiatalok között. Mindkét csoport számára újdonság volt a találkozó. A vendégek eddig még mindig a tőlük fiatalabbak között szolgáltak, de a helyiek is különlegességként élték meg, hogy a saját korosztályhoz tartozók milyen lelkesen tesznek bizonyságot a hitükről, és arról, hogy a megtérésük milyen változást hozott az életükben.A konfirmandus találkozó a feszült hangulat enyhítésére játékos ismerkedéssel kezdődött, majd közös énekléssel folytatódott. A vágfarkasdiak egy kis történetet adtak elő, amelyben az örökség átadására helyezték a hangsúlyt. A nem is könnyű témát a fiúk és a lányok külön csoportban még jobban átbeszélték.

A téma elmélyítését szolgálták a különböző ügyességi játékok is.

„Sajnos ez a korosztály eléggé eltávolodott az egyháztól, illetve eleve sokszor nem is találja meg az utat a gyülekezethez. Bár az iskolai hitoktatáson és a parókián megtartott konfirmációs órákon találkozunk velük, de egyéb kapcsolatuk nincs a református közösséggel. Ezt szerettük volna egy kicsit pótolni, hogy otthonra találjanak. Hogy abból, amit mi, mint gyülekezet felajánlunk az egyháztagjainknak, abból ők is kivehessék a részüket” – mondta Görözdi Zsolt lelkipásztor, aki sajnálattal közli, hogy az idén nem tudtak a korona-vírus miatt több napos konfirmandus tábort szervezni, csak egy délutáni alkalmat.A találkozóra meghívást kaptak a konfirmáció előtt állók, akik még csak most fogják látogatni a felkészülési alkalmakat, beleértve azok is, akik már járnak az előkészületre, illetve az egy-két éve konfirmáltak.

„Nem tudjuk pontosan, hogy az ebbe a csoportba tartozók közül hány ilyen református fiatal él Dunaszerdahelyen. Az ide költöztek közül nem mindenki csatlakozik a gyülekezethez, ezért nem tudom mindenkiről, de mintegy negyvenen lehetnek. Ebből a számból jöttek most el húszan. Örülünk, hogy egyáltalán ennyit fiatalt el tudtunk érni ebben a nyári időszakban, amikor a városban is rengeteg program várja a fiatalokat, amelyek közül választhatnak. Nekünk ehhez mérten kell őket megszólítani, ami nem volt egyszerű. Többen visszamondták ezt a lehetőséget, nem akartak jönni. Győzködni ugyan nem kellett őket, hanem inkább kedvet csinálni, ráhangolni őket arra, hogy amit itt történik az hasznos lesz a számukra és jól fogják magukat érezni. Végül mégis örülünk annak, hogy legalább, ennyi sokan eljöttek” – mondja a lelkipásztor.A konfirmandus nap szervezőinek nem véletlenül esett a választás a vágfarkasdi Kifli csoportra. A nyár elején több gyülekezet lelkipásztorához levélben fordultak azzal a kéréssel, hogy szívesen elvinnék szolgálatukat máshová is. /A korona-vírus miatt ugyanis az előző évhez hasonlóan idén nem tudtak elmenni Erdélybe, hogy a hátrányos helyzetűek között szolgáljanak/.  Ezzel a lehetőséggel éltek a dunaszerdahelyiek is.

„Úgy gondoltuk, hogy ha a fiataljainkat hozzájuk hasonló korú fiatalok szólítják meg, annak talán egy kicsit más is a jelentősége és súlya, mint ha mindig azoktól a felnőttektől hallanák, akikkel egyébként is találkoznak a hittanórán vagy konfirmációs felkészítőn. Több napos tábort szoktunk a számukra szervezni, amelynek van egy vonulata, itt pedig egy témával jöttek. A fiatalok vezették a csoportos beszélgetést, tőlük lehetett kérdezni is. Nagyon jól előkészítették a programjukat”.

A konfirmandus napot anyagilag támogatta Dunaszerdahely város önkormányzata.

Kép és szöveg: Iski Ibolya

Népszámlálás 2021

események továbbiak →