Célunk a sokoldalú, érdeklődő, vidám és kiegyensúlyozott gyermekek nevelése

2020. szeptember 03., csütörtök

A Corvin Mátyás Magyar Tannyelvű Alapiskola szomszédságában Somorján szeptember 2-án kezdte meg működését a 45 gyermek nevelésére alkalmas, három csoportszobára tervezett Kiskakas református óvoda. Az augusztus utolsó vasárnapján átadott intézmény igazgatója a több mint tíz éves óvodapedagógiai tapasztalatokkal rendelkező Komzsík Diana.  

Milyen eredménnyel zárult a májusban meghirdetett beiratkozási időszak, amely szinte eltartott augusztus közepéig, illetve hány gyermekkel számol a Kiskakas óvoda?

59 beiratkozási kérvényt osztottunk ki. Ennyi gyereket jelentettek is be, a 2020/21-es tanévre viszont csak 48 gyermek jelentkezését tudtuk elfogadni, sajnos a többieket el kellett utasítanunk. Szeptemberben 39 gyermek kezdte meg az óvodalátogatást, a maradék kilenc pedig januárban csatlakozik a többiekhez, ők akkor töltik be a 3. életévüket. Ebből páran már látogatni fogják intézményünket, ők addig bölcsődések lesznek. Ismerkednek a napirenddel, közös foglalkozásokat tervezünk a számukra, így nekik majd könnyebb lesz a beilleszkedés. Valójában az óvoda egyik szárnyából átköltöznek a másikba. Ezt óriási pozitívumnak tartom. Ők nem is fogják érezni, hogy decemberben még bölcsisek voltak, januárban meg már az óvodában folytatják az évet.Elégedett azzal, ahogy sikerült az új református óvodával megszólítani a helyieket?

A beiratkozott gyerekek között többen vannak a környező falvakból, de a helyieket is sikerült megszólítani. Somorján hat óvoda működik a magyar gyerekek számára, azonban hozzánk is szép számban jelentkeztek. Azt gondolom, hogy jövőre, amikor már megmutatkozik a munkánk eredménye, még többen  jelentkeznek majd.

A környék mely településeiről lesznek gyermekek?

Mivel Somorjára a városi fenntartású intézményekbe csak az állandó lakhellyel jelentkezőket veszik fel, a környező falvakban pedig túljelentkezés van az óvodákban, ezért jelentettek be hozzánk több falun élő gyermeket. Úszoron, Bacsfán, Gútoron és Vörösmajorban például nincs is magyar nyelvű óvoda, igy onnan is vannak óvodásaink.Titkon várták vagy inkább reménykedtek abban, hogy sikeres lesz a beiratkozási időszak?

Ez pontosan igy van: titokban reménykedtünk abban, hogy megtelik minden csoport. Bár, amikor meghirdettük a beiratkozást, csupán 23 gyermeket jelentettek be. Egy kicsit szomorúak is voltunk emiatt. Igy úgy terveztük, hogy szeptemberben a három helyett csak két csoportot indítunk, eszerint is rendezkedtünk be és vettük fel a szükséges létszámú alkalmazottat, Aztán júliusban valami történhetett, mert egyszercsak beindult a beiratkozás és naponta kettesével jöttek a szülők, hogy bejelentsék gyermeküket. A végeredmény végül 59 lett. Új kolléganőket is kellett keresni, de Istennek hála az is megoldódott. Mindig úgy érzem, amikor szükségünk van valamire, mindig megoldódik, nem kell aggódni. Ebben Isten gondviselését látom. És akkor amikor kell, akkor adja meg. Nem előbb vagy utóbb, hanem az adott időben, ezért nagyon hálás vagyok.Miben lesz már a református egyházközség által alapított és fenntartott Kiskakas óvoda? Vagyis mitől más egy egyházi óvoda?

Keresztyén szellemiségben folyik majd a nevelés. De a gyermekek szintjén nem jelenik majd meg a felekezeti különbség. A Biblia, a hit, a krisztusi szeretet alappillérei lesznek az oktatásnak. Nagyon fontos számunkra az identitástudat megerősítése, a magyar mesevilág, a népzene, a néptánc, a mondókák, a versek és a gyermekjátékok megtanítása. Otthonos, biztonságos meleg fészekké szeretnénk  varázsolni  az óvodát az ide járó kisgyermekek számára! Azok a szülők, akik ide íratták be a gyermeküket, elmondták, hogy miért döntöttek a Kiskakas mellett?

A szülőknek nagyon tetszett az új épület, pozitívumként értékelték azt is, hogy személyesen találkoztunk még a kezdés előtt. Mindenről  tájékoztattuk őket, megmutattunk a már berendezett és feldiszitett helyiségeket és igyekeztünk minden kérdésre válaszolni. A keresztény nevelésre is rákérdeztek, volt, akinek az is szempont volt, de volt olyan szülő is, aki a magyar nyelv miatt választott minket, mert azt szeretné erősíteni a gyermeke életében.

Miért vállalta el ennek az intézménynek a vezetését? Látott ebben egyfajta kihivást, kamatoztatni másutt a több mint tíz éves óvónői tapasztalatait?

Óriási kihívás ez a számomra, de én már most magaménak érzem az óvodát. Úgy érzem igy vannak ezzel a kollégák is. Célunk, hogy a ránk bízott gyermekek sokoldalú, érdeklődő, vidám és kiegyensúlyozott felnőtté váljanak. Szeressék és tiszteljék embertársaikat, valamint a körülöttünk lévő világot. Nagyon örölök, hogy az egyházközség vezetőségével közösen elképzelt tervek megvalósultak, mert az a jövőben a gyermekeink fejlődését szolgálhatja az intézmény. Mindenképpen kamatoztatni szeretném eddigi tapasztalataimat. Itt mondok köszönetet a volt kollégáknak, főleg Valacsay Franciskának, akinek rengeteget köszönhetek. Ő indított el ezen az úton. Mindig mindenben támogatott és teszi ezt most is.

Korábbi beszélgetésünk alkalmával elmondta, hogy már nagyon várja a tanévet, viszont addig még rengeteg munka is várta: az óvoda berendezésétől kezdve az egyes helyiségek megszépitése. Izgatottan várta a kezdést?

Igen, nagyon vártuk az új iskolai évet, a kezdést. Nagyon sok munka van mögöttünk. Köszönettel tartozom az összes kolléganőnek, a presbitériumnak és az óvodások szüleinek is. Amikor hívtuk őket, egy szóra jöttek, segítettek. A tárgyak elhelyezését, a csoportszobák berendezését egyedül nem győztem volna. Bizony a család is megérezte ezt. Volt, amikor feltették nekem a kérdést: Hazajössz ma? Úgyhogy nekik is köszönöm a türelmet és ugyanúgy  a segitséget is, mert őket is bevontuk a munkába. Jöttek rakodni, bútort szerelni. Ugyanúgy, ahogy  a konfirmandus gyerekek segítettek az udvar szebbé tételében és a berendezkedésben. 

Hány óvónő foglalkozik a gyerekekkel és kiket szólítottak meg a református óvoda számára? Milyen tapasztalattal rendelkeznek?

Hat óvónő vesz részt a gyermekek nevelésben, többnyire volt kolléganők, akiknek már ismerem a munkáját. Van köztük teljesen új is, akit csak most ismertem meg, de az első perctől fogva belopta magát a szívembe. Örömmel tölt el, hogy olyan emberekkel dolgozhatok együtt, akik hasonlóan gondolkodnak, szeretik a munkájukat és szakmai hozzáértésük biztosítéka a szinvonalas nevelőmunkának. Külön köszönöm Hodek Andreának a rengeteg segítséget, akit a bölcsőde vezetésével bíztak meg. Amióta egymásra találtunk, teljesen összehangolódtunk, egymás gondolatait olvassuk és ez nagyon megkönnyíti a munkánkat.  Iski Ibolya

Kép: Iski Ibolya, Bucsuházy István srek.sk


 

események továbbiak →