Hálaadó úrvacsorás istentisztelet Nemesradnóton

2020. szeptember 02., szerda

A templomtető födémjének cseréje alkalmából hálaadó istentiszteletet  tartottak 2020. augusztus 30-án Nemesradnóton.

A 64 200 eurós beruházást a Bethlen Gábor Alapkezelő és a Teleki László Alapítvány támogatta, de a hívek is hozzájárultak a költségek fedezéséhez. Az úrvacsorával egybekötött eseményre meghívták a községből elszármazottakat is.A vendégeket Agócs Tímea helyi lelkésznő köszöntötte. Az igét Tóth László szkárosi lelkipásztor hirdette.Az úrvacsorai jegyeket Nagy Ákos Róbert, a Gömöri formátus Egyházmegye esperese és Nagy Andrea hanvai lelkipásztor osztotta ki.z alkalmat a helyiek és a hazalátogatók mellett megtisztelte jelenlétével többek közt Farkas István helyettes lelkész, Bán Zoltán, a Gömöri Református Egyházmegye gondnoka, BariAladár Nemesradnót község polgármestere és Gáspár Tibor, a felújítás kivitelezője.A református egyházközség lelkészi naplójából kiderül, hogy az elődök 1719-ben aláírtak egy szándéknyilatkozatot, mely szerint az egyházközség szeretne önálló lenni. Addig ugyanis a zsípi anyaegyházközség leányegyházközségeként tartották nyilván a közösséget. Már akkor elindult az önállósági folyamat, s a radnótiak ezt az évet tartják az önálló anyaegyházközséggé válás időpontjának. A hálaadó istentiszteleten pedig köszönetüket fejezték ki Magyarország Kormányának, a Bethlen Gábor Alapkezelőnek és a Teleki László Alapítványnak a háromszázadik évfordulóra kapott anyagi támogatásért, melynek köszönhetően részben megújulhatott a templom.Megújult a templom belső vakolatának egy része, kijavították az ablakokat, valamint kicserélték a tetőhéjazatot. Új lécek, szarufák, fóliateríték, sávos szalagfedés, hófogó, villámhárító, függőereszcsatorna és lefolyócső került a nagyon megrongálódott eternit tetőanyag helyére. A munkálatok elvégzésére 2019-ben 12 ezer euró támogatást kapott, melyhez 1200 euró önrésszel járult hozzá a gyülekezet, 2020-ban pedig 51 ezer euró támogatás érkezett.

„Az 1875-ben épült neoromán-neogótikus stílusú református templomot a Szlovák Műemlékvédelmi Hivatal 1997-ben vette fel a műemlékek listájára. Az egyházközséget meglepetésként érte, amikor a Teleki László Alapítvány szakembereinek ajánlására a templom is a támogatásra ajánlott műemlékek listáját gyarapította. Kapcsolatba léptünk a Besztercebányai  Műemlékvédelmi Hivatal losonci kirendeltségével, akik jóváhagyták a tervezett munkálatokat. Többször is felutaztunk Kassára megbeszélések céljából, míg végül is sok egyeztetés, pontosítás és korrigálás után jóváhagyták a támogatást” – mondta az ünnepi istentiszteleten Pósa Dénes, az egyházközség gondnoka, aki köszönetét fejezte ki Magyarország Kormányának, a Bethlen Gábor Alapkezelőnek és a Teleki László Alapítványnak, valamint az Egyetemes Egyház vezetésének a támogatásáért.

„Gáspár Tibor vállalkozó és a csapata által elvégzett munka minőségét megítélni nem könnyű feladat. Látjuk ugyan az elkészített képek alapján, de az igazi megítélését az idő adja majd meg. A hozzáállást, a szorgalmat, a jóra való törekvést azonban nap, mint nap láttam és megtapasztaltam. Minden nap találkoztunk, beszéltünk, egyeztettünk. Voltak bennem félelmek, kételyek, hogyan is valósul meg egy ilyen nagy munka, miként fognak együttműködni a Poprádról érkező eternit tetőt leszedők és a Magyarországról jövő tetőépítők. Amikor látszott rajtam az izgalom, akkor Gáspár Tibor mindig megnyugtatott, hogy ne féljek, minden, amit kértünk, s amire a szerződést megkötöttük maradéktalanul és időben el lesz végezve. És ezt napról napra bizonyították is. Nem csak én láttam ezt így. A faluban járva sokan dicsérték őket hozzáállásuk, munkatempójuk, szakértelmük alapján” – mondta a gyülekezet gondnoka.Az ünnepi alkalmon a felújítás mentetét vetített képeken tekinthette meg a gyülekezet. Az istentisztelet nemzeti ima, a Himnusz eléneklésével és közös fotó készítésével ért véget.

-ii-

Fotó: Pósa Homoly Erzsébet

események továbbiak →