Külsőleg már megszépült a leendő Gólyavár óvoda és bölcsőde

2020. augusztus 12., szerda

Az idén április végén kezdődtek el az építkezési munkálatok a harminc évvel ezelőtti befejezetlen épületen, ahol a Gólyavár bölcsőde és óvoda kap elhelyezést. Az alapiskola melletti ingatlant a Hetényi Református Egyházközség 2017 decemberében vásárolta meg az önkormányzattól, hogy a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében bölcsődét és óvodát működtessen. A magyar kormány által támogatott csaknem 850 ezer eurós beruházást a kivitelező a tervek szerint 2021 tavaszán fejezi be. Az épületet Palcsó Attila lelkipásztorral jártuk körbe.

Az egyházközség eredeti elképzelése az volt, hogy a bölcsőde és óvoda számára a templom melletti, jelenleg önkormányzati fenntartásban működő óvoda épületét vásárolják meg, visszaszerezve ezáltal az ötvenes években egy tollvonással államosított egykori egyházi iskoláját. A szükséges felújítási és modernizációs munkálatok után pedig jobb körülmények között folytatódna az oktatói-nevelői munka azzal, hogy a fenntartói jogok is átkerülnek az egyházközséghez. Mivel a Tarczy Lajos Alapiskola mellett már harminc éve befejezetlenül állt az étkeztetés és napközi otthon céljára szánt épület, a helyi képviselő-testület inkább ezt az ingatlant ajánlotta fel megvételre, amelyre végül az egyházközség presbitériuma és közgyűlése is rábólintott. Az egyházközség 2017 decemberében vásárolta meg csaknem 85 ezer euróért az épületet a hozzá tartozó telekkel és udvarral együtt. A munkálatokat eredetileg már 2018-ban szerették volna elkezdeni, de a konyhával és étkezővel is rendelkező az egyosztályos bölcsőde és két csoportszobás óvoda felújítási terve a részletes költségvetéssel csak 2019 őszére véglegesült.Ez egy hosszadalmas folyamat volt, mert többször is át kellett dolgozni a tervrajzot, átgondolni az egyes funkciók elhelyezését, átszámolni a költségeket. Az volt a cél, hogy a református óvoda és bölcsőde projektje az épület- és telekvásárlással, valamint a felújítással együtt beleférjen a meghatározott keretbe. Ezért volt időigényes ez a folyamat, hogy minden kritériumnak megfeleljen. A beruházás költségvetésének jóváhagyása, a kivitelező kiválasztása, illetve az építkezés engedélyeztetése az illetékes hivataloknál szintén hosszabb időt vett igénybe” – ismerteti az építkezés megkezdése előtti feladatokat Palcsó Attila lelkipásztor.A nyolcvanas évek végén elkezdett épület sokáig állt téglavörösen. Ottjártunkkor azonban már az új külsőn szorgoskodtak a szakemberek. Előtte helyükre kerültek a nyílászárók, majd a felújítás folytatódott hőszigeteléssel és a domináns fehér szín felvitelével. Az épület egyik külső szárnya akkorra már el is készült, a többi még felállványozva várta az utolsó simításokat. A bejárati ajtó is már a helyén van, amelyen belépünk az épületbe, s azonnal megállapítjuk, hogy bent azért még bőven van mit tenni, hiszen ott eddig főleg bontási munkálatokat, illetve fűtés-, és víztechnikai alapozásokat, szigeteléseket végeztek.„Itt a földszinten a lépcsőfeljáróval szemben lesz a konyha, amely összeköttetésben van a jobb kézre lévő bölcsőde étkezőjével. Az előtérben alakítjuk ki a szekrénnyel ellátott átöltöző részt a gyerekek számára. Innen pár lépésre lesz a bölcsődei résznek szánt nappali szoba terasszal, valamint a szociális helyiség is. Ide ki is mehetnek majd a csöppségek. Egy osztályos bölcsődét terveztünk, egy gondozóval. Így a legtöbb hat gyermek számára terveztük meg a foglalkoztató-alvó helyiséget. Egy régi épület átalakítása egy új elképzelés számára rengeteg bontással jár, s nagyon át kell gondolni, hogy hová mit helyezünk el. Sokszor egy újat felépíteni könnyebb, mint a régit átalakítani, sőt olcsóbb is talán. Falakat mozgattunk, hogy minden egyezzen a tervekkel betartva a hivatalos szervek által kiadott előírásokat is. Úgy számoltuk, hogy ennyi férőhely egyelőre elég az itteni gyermekek számára, de természetesen reméljük, hogy minél több gyermek lesz” – mondja a lelkipásztor, aki bizakodóan mondja, hogy Hetényre az utóbbi időben sok fiatal család költözött, és ez a folyamat még mindig tart. Sőt, a község új teleket is kimér a letelepedő családok számára. Előzetes felmérést végeztek a bölcsőde igénylésével kapcsolatban, s ennek alapján döntöttek az egy osztályos bölcsőde mellett.Az épület alsó szintjének mintegy felét teszi ki a konyha és kétszáz személy étkeztetésére lesz alkalmas ebédlő, ahol majd nemcsak az óvodások étkeznek, hanem a magyar alapiskola tanulói és pedagógusai is.Az alsó szint megtekintése után megyünk fel a köríves, kívülről toronynak kinéző lépcsőn az első emeletre, ahol két, egyenként maximum huszonkét gyermek nevelésére alkalmas tágas helyiség várja majd az óvodásokat. Mindegyik csoportszobához tartozik szociális helyiség és öltöző is. A bejárattal szemben lesznek az óvónők számára kialakított helyiségek. „Jobbra lesz az óvoda egyik csoportszobája, balra pedig a másik. Ezek a helyiségek eredetileg is tanteremnek készültek, de az óvoda céljára mindkét oldalon egybe kellett nyitnunk a tereket, hogy az előirt szükséges négyzetméterek meglegyenek. Egy csoportszobán belül lesz a gyerekekkel való foglalkozás és az alvás is. A két csoportszobába maximum negyvennégy gyermeket tudunk fogadni. Az épület felújítása és átadása, valamint a szükséges használatbavételi engedély után úgy tervezzük, hogy átköltözik ide a jelenlegi önkormányzati óvoda a gyermekekkel, a pedagógusokkal és a konyhai személyzettel együtt. Nem szeretnénk ugyanis, ha az épület addig is üresen állna, amíg meg nem kapjuk az Oktatási Minisztériumtól a fenntartói jogokat. Ez viszont minden évben március 31-ig kérvényezhető, amelyhez csatolni kell az Építkezési Hivatal által kiadott használatbavételi engedélyt. Nyilvánvaló, hogy ezeket folyamatosan fogjuk intézni, és az illetékes hivataloktól függ majd, hogy mikortól válik az egyházközség a Gólyavár óvoda és bölcsőde igazi fenntartójává” – vetíti előre a várható folyamatokat a lelkipásztor.

Az óvodai részből jelenleg még látható a tetőtér, ahová a munkások által használt létrán lehet feljutni. Ezt szintén ki lehetne használni akár egy külön óvodai tornaterem céljára is, de a jelenlegi támogatási keret ezt nem tette lehetővé. A beruházás, amelybe beletartozik a félig kész épület és a hozzá tartozó ingatlan és udvar megvásárlása is, valamint felújítása és átalakítása bölcsőde és óvoda céljára, konyhával és étkezővel mintegy 850 ezer eurós költséggel számol. Ebből a keretből kell megoldani a helyiségek berendezését, otthonosabbá tételét, a tapétázást, valamint a kinti játszótér kiépítését is.

„Egy kisebb közvélemény-kutatást végeztünk a pedagógusok és a gyermekek között, hogy mi legyen az új óvoda és bölcsőde neve. A többség a Gólyavárra szavazott. A választás nem is olyan véletlen, mert a hetényieket gólyáknak is hívják, s ez a nyolcvanas években elkezdett épület pedig a tervező segítségével vár jelleget fog kapni, főleg a lépcsőháza miatt, ami egy toronyhoz, vagy bástyához hasonló. Ha a kettőt összeolvassuk megkapjuk a Gólyavár nevet. Egyébként találtunk az egykor Magyarországhoz tartozó, ma már horvátországi Varazsdon egy ehhez hasonló várat, amely ugyanilyen fehér és félkörös bástyával és toronnyal rendelkezik. /A tervező ennek alapján készítette el az épület vár jellegét./ Erős vár a mi Istenünk – énekeljük a 390. dicséretben, s ebben is van egy jelképes üzenet, de abban is, hogy a gólya a gyermekek érkezésének jelképes madara. De sok minden egyéb is kapcsolódhat ehhez a megnevezéshez” – ismerteti az előzményeket a vár nevével kapcsolatban Palcsó Attila lelkipásztor, aki elmondja azt is, hogy mindenki nagyon örül a leendő óvodának.„Főleg most, hogy folyamatos itt a munkavégzés és napról napra változik, szépül az épület. Már a csillag is felkerült a torony tetejére. Sokan érdeklődnek, mikor lehet majd beköltözni, és ide hozni a gyermekeket. Úgy gondolom, egy nagyon szép magyar oktatási intézménnyel gazdagodik ezzel Hetény, egyházunk, és a felvidéki magyarság is. Bizalommal és reménykedéssel várom azt az időszakot, amikor majd a gyermekek végül birtokba vehetik az épületet” – mondja látogatásunk végén a gyülekezet lelkipásztora. A külső munkálatok az épületen lassan az utolsó fázishoz érkeznek, hamarosan a benti részek kerülnek sorra. A tervek szerint a kivitelezőnek az épületet 2021 áprilisáig kell átadnia a rendeltetésének.

Reformata, Iski Ibolya

Kép: Iski Ibolya, Hetényi Református Egyházközség

események továbbiak →