A Lévai Református Egyházközség nyilatkozata a Czeglédi Péter Református Gimnázium megmaradása ügyében

2020. július 25., szombat

A Lévai Református Egyházközség 2001-től tartja fenn a Czeglédi Péter Református Gimnáziumot. A fenntartó az eltelt időszakban minden hitbeli, erkölcsi és anyagi támogatást megadott a gimnázium lehető legideálisabb működéséhez. Intézményünkben a diáklétszám 2015-ben 40 főre csökkent.

Szomorúan vettük tudomásul, hogy az iskolánk 2020-ban nem tudott első osztályt nyitni. A Juhász Gyula Alapiskola 9. évfolyama 19 tanulójából mindössze ketten választották a helyi gimnáziumot. Így a diáklétszám 2020. szeptemberére 31-re csökken (ebből három Magyarországon tanul). Fizikailag 28 diákkal kell az újabb tanévet elindítani. 28 diák normatív támogatásából 18 alkalmazottal kell a gimnáziumot a továbbiakban működtetnünk, tudva azt, hogy az állami normatívát az állam a jelenlegi diáklétszámhoz igazítva jelentősen csökkenteni fogja.

Ez a fájdalmas tény vezetett bennünket arra, hogy felelősségteljes döntést hozzunk. 28 diákkal és évi több mint 100 ezer eurós hiánnyal nem lehet intézményt fenntartani. Az elkövetkező 4 évben (hiányzó évfolyam miatt) a kiadások még tovább növekednek.

Mivel felelősséget érzünk a diákokért, a pedagógusokért és egyházközségünkért, ezért a 2020. július 10-ei szülői értekezleten a kialakult helyzetről értesítettük a diákokat, szülőket és a pedagógusokat. Így tartottuk korrektnek, hogy még idejében tudjanak intézkedni a szülők gyermekük iskolai elhelyezése, a pedagógusok pedig munkaviszonyuk terén.

Hálásak vagyunk a gimnázium anyagi támogatásáért mindazoknak, akik szeretnék szórványiskolánkat megmenteni, mindamellett ki kell hangsúlyoznunk, hogy nem az anyagi hiány, hanem az érdektelenség és a diáklétszám csökkenése miatt került intézményünk a megszűnés határára. Márpedig csak azt az iskolát lehet megmenteni, amelyikben van diák. 

Az iskola további működésének alapfeltétele a diáklétszám növekedése. Ebből kifolyólag arra kérjük a segíteni szándékozókat, gyűjtsenek névvel, címmel és aláírással ellátott elkötelező, támogató nyilatkozatokat azon szülőktől, akiknek gyermekei szeptembertől az alapiskola 7., 8. és 9. évfolyamába lépnek, amellyel biztosítanak bennünket arról, hogy gyermekeiket az elkövetkezendő esztendőkben a Czeglédi Péter Református Gimnáziumba irányítják. Amennyiben 2020. augusztus 15-ig évfolyamonként összegyűlik legalább 15 hiteles szülői nyilatkozat és vállalás, ez reményt ad arra, hogy érdemes tovább folytatni a küzdelmet és a jelenlegi hullámvölgy után a diáklétszám növekedni fog.

Léva, 2020. július 25.                      Az egyházközség elnöksége

Népszámlálás 2021

események továbbiak →