Pályázat

2020. július 10., péntek

A Komáromi Református Egyházközség Csillag Óvodája pályázatot hirdet óvópedagógusi állásának betöltésére 2020. szeptember 1-től.

Kvalifikációs feltételek:

 Az óvoda neve és címe: Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – Református Óvoda, Družstevná 5458/19A , 945 01 Komárno

  Az óvodapedagógus releváns kategóriája és alkategóriája: óvodapedagógus

 Minősítési követelmények: A pedagógiai és szakvégzettségű alkalmazottakról szóló 138/2019 sz. törvény alapján

 Szükséges dokumentumok listája:

-        írásbeli jelentkezés a meghirdetett pályázatra

-        szakmai önéletrajz

-        a végzettséget igazoló okirat hitelesített másolata

-        a kérelmező írásbeli beleegyezése személyi adatainak felhasználására a személyi adatokról szóló 18/2018 sz. törvény alapján

-        erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

 Egyéb követelmények a betöltendő álláshellyel kapcsolatban:

-        református vallású és konfirmált egyháztagság

-        oktatási törvények ismerete

-        erkölcsi feddhetetlenség, rendezett magánélet

 Személyiségi előfeltétetelek és képességek:

-        érett személyiség

-        jó komunikációs és szervezési képesség

-        az önálló munka képessége

-        felelősség, lojalitás, rugalmasság, következetesség

-        rend és a szabályok tiszteletben tartása, az óvoda küldetésének elfogadása

-        a funkció betöltésének személyiségi és erkölcso feltételei a keresztyén tanítás és erkölcs alapján

-        számítógéppel való munka (Word, Excel, Power Point, internet)

-        kreativitás és türelem

-        érdeklődés a tanulás új formáira és módszereire

-        előtérbe helyezzük azokat az empátikus pedagógusokat, akik képesek keresztény szellemben gyermekeket nevelni, és pozitívan viselkednek a gyerekekés a fiatalok iránt

 Fizetési feltételek: a 553/2003as törvény alapján

 Foglalkoztatás típusa: helyettesítés – anyasági szabadság alatt, 100% -ban teljes munkaidő

 Belépés dátuma: 2020.09.01.

 A kérvényt kérjük 2020.7.31.ig 12:00 óráig elkülden a következő címrei: Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – Református Óvoda, Družstevná 5458/19A , 945 01 Komárno

 Komárno, 2020.07.10

Jankó PaedDr. Both Zsuzsanna

Népszámlálás 2021

események továbbiak →