"A te gyerekednek készül"

2020. július 02., csütörtök

Biztos Kezdet Gyerekház és egy  tanulmányi felzárkóztatást segítő Tanoda létesül Barkán. A svájci szervezet által támogatott program révén ez utóbbi Csatán már az elmúlt év őszétől működik az alapiskolás tanulók számára. A program céljáról, küldetéséről a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Cigánymissziójának vezetőjével, a program koordinátorával, Tóth Zsuzsannával beszélgetünk.

Mikor fogalmazódott meg  a Biztos Kezdet Gyerekház, illetve egy tanulmányi felzárkóztatást segítő Tanoda létesítése?

A Protestáns Egyházak Segélyszervezete, a HEKS már jó néhány éve támogat bennünket hátrányos helyzetű gyermek számára előirányzott programokkal, amelyek között mintegy felkínált lehetőségként megtalálható a Biztos Kezdet Gyerekház és a Tanoda. Magyarországon az ilyen létesítmények működésére már megvan az állami támogatottság és lehet is rá pályázni, aminek köszönhetően nagyon sok Biztos Kezdet Gyerekház és Tanoda is működik országszerte. Rajtuk keresztül ismerkedtünk meg továbbképzések alkalmával ezekkel a programokkal. Akkor tudatosult bennünk, hogy nálunk ebből hiány van, s milyen jó  lenne, ha Szlovákiában is létesülhetnének ilyen gyerekházak és tanodák. Azonban nem ment ez egyik napról a másikra, hiszen volt ennek egy hároméves előkészületi fázisa a HEKS szervezésében. Kezdetben gyülekezet alapú közösségfejlesztő programokat igyekeztünk megvalósítani azokban az egyházközségekben, amelyek nyitottak voltak erre a szolgálatra. A 2019-22-es időszakra pedig felkínáltuk ezt az új lehetőséget abból a célból, hogy holisztikus missziós látás vonalán próbáljunk meg nemcsak igével, hanem minél komplexebb módon programokkal gazdagitani a célcsoport életét. Erre két gyülekezet volt nyitott. Az egyik az oroszkai gyülekezethez tartozó csatai szórványgyülekezet, a másik pedig a barkai egyházközség. Az előbbi helyszínen az elmúlt év őszétől már működik is Tanoda, a Biztos Kezdet Gyerekház pedig először Barkán nyitja meg kapuját, majd később Csatán is.

Tóth Zsuzsanna a tavaly megtartott missziós konferencián ismertette a Biztos Kezdet Gyerekházat

Mi a program alapgondolata és kiknek nyújt segítséget?

A Biztos Kezdet Gyerekház alapgondolata egy nulladik lépcsőt biztosítani azoknak a szociálisan hátrányos helyzetű kisgyermekes anyukáknak, akiknek fel kell hívni a figyelmét a neveléssel és a törődéssel kapcsolatos teendőkre. Ez tulajdonképpen egy baba-mama program, amely délelőttönként zajlik azokban a helyiségekben, amelyeket Barkán erre a célra felújítunk, majd minél szakszerűbben felszereljük. Közben keressük azokat a fejlesztő szakembereket, akiket majd bekapcsolhatunk a kicsikkel és a szülőkkel való foglalkozásba.

Csatán már működik a felzárkóztatást szolgáló tanoda - a képen Babindák István foglalkozik az egyik tanulóval

Mit kell érteni a Biztos Kezdet Gyerekház alatt? Tényleg biztos kezdetet ad azoknak az anyukáknak, akik nem kapnak elég információt a gyerekneveléssel kapcsolatban?

Igen, biztos kezdetet ad. A hátrányos helyzetű családokban élő gyerekek között ugyanis nagyon kevés óvodába járó gyermek van, mivel a szülők nem tartják fontosnak az iskolás kor előtti intézményesített nevelésüket. Itt viszont olyan fejlesztést kapnak a gyerekek, amelyek hozzásegítik őket abban, hogy az óvodába kerüléskor már ne legyen gond a beilleszkedéssel. A program keretében a foglalkoztatók célja a szülők szocializálódása is. A szakemberek megtanítják velük a rendszerességet. Például reggel az időben való kelést, a gyermek tisztán tartását, pelenkázását,  tiszta ruhába való öltöztetését, majd tudatosítani velük, hogy el is kell őket kisérni az óvodába. A Biztos Kezdet Ház egyfajta találkozási lehetőségként is szolgál a kisgyermekes anyukák számára, ahol alkalom nyílik a közös beszélgetésre, a gondjaik megosztására, tanácskérésre vagy éppen gyerelmeveléssel kapcsolatos tapasztalataik átadására. Azért is biztos kezdet a program lényege, mert segítséget ad az óvodáztatáshoz.

A programban részt vevő iskolások  

De akár felzárkóztatási programként is nevezhetnénk a Biztos Kezdet Házat. Hogyan fog működni a gyakorlatban?

A nyitvatartás attól függ, mit vállal a gyülekezet. Az alkalmakért, még ha szimbolikus összeget is, de fizetni kell az anyukáknak, akiket pedagógusok, fejlesztők,  lelkészek segítenek az előrehaladásban. Az ilyen házak általában három-négy napot vannak nyitva, s várják a bejelentkezett, rendszerességgel járó anyukákat gyermekeikkel együtt reggel nyolctól délig, vagy kilenctől egy óráig. A lényeg, hogy legyen benne egy étkezés, vagyis jusson idő a közös főzésre, amelyet majd megesznek. A tanoda pedig úgy kapcsolódik rá erre a programra, hogy ugyanabban az épületben zajlik a kiválasztott alapiskolás gyerekekkel a foglalkozás, de nem abban a helyiségben, hanem egy másik, erre kijelölt teremben.  A programra kiválasztott tanulókkal iskola után, délután foglalkoznak a fejlesztésüket elősegitő szakemberek. A legtöbbnek a matematikában és az olvasásban kell segíteni, sajnos sokszor visszamenve egészen az alapokig. Csatán már tavaly ősszel, szeptemberben megnyílt a Tanoda, amelynek a működtetését a Babindák család vállalta magára a ROMAKER cigányházban. Tizenegy tanuló jár hozzájuk, célcsoportjuk az alapiskola első hét osztályába járó, felzárkóztatásra rászoruló gyerekek, akikkel a helyi alapiskola azon pedagógusai foglalkoznak, akik önként vagy fizetség fejében vállalták a fejlesztésüket.

Barkán az egykori vadászházat alakítját át Biztos Kezdet Gyermekházzá és Tanodává

A másik pedig Barkán fog működni. Miért erre a településre esett a választás?

2018 őszén Rimaszombatban megtartott konferenciánkon találkoztunk Drenko Zoltán ottani lelkésszel és Icso Béla gondnokkal, aki egyben a település polgármestere is. Akkor mutattuk be ezt a lehetőséget, megemlítve, hogy egyházunkban is nyílhatnak ilyen házak annak függvényében, hogy találunk-e megfelelő és befogadó helyet. Pár hónappal később meghivást kaptam Barkára, s a gyülekezet előtt bemutattuk az erre kapcsolódó programokat, szóltam a lehetőségekről, de a Cigánymisszióról is: hol tart, mi a küldetése, miben tudnánk nekik segiteni, mit tudnának ők nyújtani, s a HEKS, mint ötletgazda mivel járulhatna hozzá a program működéséhez. Megkerestem a képviselő-testületet, a gyülekezet vezetőségét, a helyi alapiskolát és a támogatásukról biztosítottak. A polgármester-gondnok harminc évre bérbe adta az egyházközségnek a Cigánymisszió céljára a  saját tulajdonában lévő, üresen álló, egykor vadászházként funkcionáló épületét. Jelenleg már zajlanak a felújítási munkálatok az épületen. Egyelőre az alsó szinten fog működni a két szolgálati terület, de később, megfelelő anyagi forrással a tetőtér is megújulna, ahol a Tanoda kapna helyet, a földszinten pedig a Biztos Kezdet Gyerekház.

A belső terekről készült képek még felújítás előtt készültek

Ki fogja működtetni a gyerekházat és a felzárkóztatást elősegítő tanodát?

Általában a projektmenedzser, aki felvállalja a tanoda vezetését. Csatán Babindák Ernő, a helyi Cigány Ház vezetőjének a fia, Barkán pedig Drenko Zoltán lelkipásztor.

Ki szólítja meg a célcsoportot?

Nyitott napokat szervezünk. Az idén augusztusban Barkán tervezünk egy alkalmat, amelyen a Cigánymisszió ifjúsági zenekara is szolgál, illetve lesz egy előadásom a meglévő és működő Biztos Kezdet Gyerekházakról. Egyfajta tájékoztató nap is lesz,  amelyre elsősorban kismamákat hívjuk meg, de mivel egyben gyülekezeti nap is lesz, igy a barkai és a gyülekezethez tartozó híveket is várjuk, amelyen majd lehet kérdéseket feltenni a programmal kapcsolatban. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a helyi gyülekezet magáénak érezze ezt az új szolgálati területet, kebelébe fogadja, meg csak akkor fog tudni jól működni. A helyi iskolának lesz a feladata kiválasztani a fejlesztésre szánt tanulókat, mivel ők tudják a legjobban kinek milyen segítségre lenne szüksége és milyen nehézséggel kell megbirkóznia.

Az egyik helyiség

Hányan kaphatnak így esélyt a felzárkóztatásra?

Ez kapacitás, férőhely kérdése is. A Biztos Kezdet Házban  általában 7-8 anyuka fér el a gyermekével. A Tanoda tud fogadni akár húsz gyereket is, de itt is a minimális létszám 6-7 tanuló.

Barkán mikor fejeződnek be a munkálatok és indulhat el a ház működése?

2020 szeptemberében. Az építkezésbe egyébként is azokat a szülőket kapcsoltuk be, akiknek a gyermekei oda fognak járni, hogy érezzék ennek fontosságát, hogy a tiéd lesz, a te gyerekednek készül.

Iski Ibolya

Fotó: archív

Népszámlálás 2021

események továbbiak →