Egyre növekszik a református óvodások száma

2020. június 09., kedd

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház területén  a 2019/2020-as iskolai évben négy egyházközségi alapítású óvoda működött. Szeptembertől egy újabb településen nyílik óvoda. A beiratkozási adatok alapján egyelőre a komáromi Csillag óvodában van túljelentkezés. A református óvodákat szeptemberben várhatóan több mint 160 óvodás látogatja majd..

Komárom

A Komáromi Református Egyházközség által alapított és működtetett Csillag óvodát és bölcsődét az elmúlt év június végén adták át rendeltetésének. A 63 férőhelyes, három csoporttal működő oktatási-nevelési intézménybe a május végéig meghirdetett beíratási időszakban 23 gyermeket írattak be. A jelenlegiek közül tizenketten iskolások lesznek, szeptemberben a hiányzó helyekre 17 jelentkezőt vehetnek fel. A többiek helyhiány miatt várólistára kerülnek, akiket csak üresedés esetén vehetnek fel – tájékoztatott Kovács Adriana, az óvoda megbízott igazgatója.

Somorja

Somorján is befejeződtek a Kiskakas óvoda és bölcsőde építkezési munkálatai. Az egyházközség májusban meghirdette a 45 férőhelyes három csoportosra tervezett óvodába a 2020/2021-es iskolai évre szóló beíratást.Komzsík Diana az óvoda leendő igazgatója elmondta, hogy az oktatási-nevelési intézménybe  egyelőre 25 gyermeket írattak be. Néhányan közülük még nem töltötték be a 3. életévüket, ők így januárban kezdik meg az óvodalátogatást. Mindenkit felvettek, egyelőre nincs túljelentkezés. Somorján hét önkormányzati óvoda működik, az egyházközség által alapított lesz a nyolcadik, így megoszlanak a gyerekek, mellesleg új intézményről van szó. A Kiskakasba nemcsak helyiek jelentkeztek, hanem a környező falvakból is: Csallóközcsütörtökből, Úszorról, Bacsfáról, Gútorról és Bélvatáról. „Szeptembertől két csoportban lesznek a gyerekek. Az egyiket a három éves kiscsoportosoknak, a másikat a vegyes korosztály számára alakítjuk ki. Az előbbiben tizenöt 2,5-3 éves gyermek lesz, maximális létszámmal fog működni. Az utóbbiban hárman lesznek iskolakötelesek, a többi középsős. De így intenzívebb munkát tudunk majd végezni az iskolába készülőkkel“ – mondta Komzsik Diana, aki elárulja azt is, hogy abból az önkormányzati óvodából, ahol jelenleg óvónőként dolgozik öt gyermek jön át a Kiskakasba, valamint négy felnőtt /három óvónő és egy takarítónő/.

Az egyházközség az alapiskola mellett egy 25 férőhelyes óvodát is működtet. A beíratási időszakban négy gyermeket írattak be, így szeptemberben 18 óvodás látogatja majd az oktatási-nevelési intézményt. Hajdú Árpád igazgató tájékoztatása szerint még van hét szabad hely. Az óvodát nemcsak a helyiek látogatják. A környékbeli településekről  ketten vannak, őket az iskolabusz hozza a többi iskolással együtt.

Tornalja

Szintén 2019-ben, augusztus végén adták át Tornalján a 40 gyermek részére készült, két csoportszobával rendelkező egyházi óvodát. Az egyiket az épület az alsó szintjén, a másikat az emeleten alakították ki 20-20 gyermek számára.

"Az elmúlt esztendőben, amikor szeptemberben megnyitottuk az óvodát, csupán tíz gyermekünk volt, mivel későn érkezett meg a minisztérium engedélye. De hála Istennek év közben is gyarapodtunk, jelenleg 15 gyermek jár az óvodánkba. Közülük ketten lesznek iskolások. Így tizenhárman maradnak szeptemberre. A májusi hónap folyamán 15 gyermeket írattak be az óvodánkba, többet, mint egy évvel korábban. Az új tanévet így már 28 gyermekkel kezdhetjük el. Ebből 18-an még csak most három évesek vagy csak akkor lesznek, de vannak közöttük három év alattiak is. Ez viszont jó, mert így három éven keresztül számolhatunk velük“ – tájékoztatta a honlapunkat Fazekas Ágnes lelkipásztor, aki reméli, hogy a nyári hónapok folyamán, szeptemberig ez a szám még emelkedni fog. Még van 12 helyük, de szeretnék, ha az óvodások száma legalább 32-36-ra növekedne. Elutasítani senkit sem szeretnének, hiszen felekezeti hovatartozás nélkül bárki jelentkezhet az egyházközségi óvodába. „Bízunk továbbra is Isten gondviselő szeretetében és kegyelmében: "Az Úr  segített el bennünket egészen idáig!" – mondta a lelkipásztor.

Rimaszombat

Rimaszombatban szintén az elmúlt évben, szeptember 1-én nyílt meg a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház által alapított és működtetett Gólyavár református óvoda. A 60 gyermek számára kialakított új épületben jelenleg két csoport működik 15-15 óvodással. A május 31-ig tartó beíratási időszakban 15 új óvodást írattak be.„Még van három szabad helyünk, hogy mindkét csoport teljes kapacitással tudjon működni. A beíratottak közül azonban nem minden gyermek lép be szeptemberben az óvodába, mert még vannak közülük három éven aluliak, ők később csatlakoznak a többiekhez. A harmadik tervezett  csoport egyelőre nem indul el“ – mondta Varga Tünde óvodaigazgató, aki bízik abban, hogy szeptemberig még növekedni fog az óvodások száma.

Martos

Martoson is tavaly, június elején adták át a negyven gyermek számára kialakított református óvoda épületét, ahová szeptemberben be is költözött az önkormányzati óvoda. Szénási Szilárd esperes, a gyülekezet lelkipásztorának tájékoztatása szerint már folyamatban van az oktatási-nevelési intézmény fenntartói jogának átvétele.

Kassa

Az elmúlt év októberében két csoportszobás, 38 gyermek nevelésére alkalmas református óvodát adtak át Kassán, amely a tervek szerint az idén szeptemberben nyitná meg kapuját a gyermekek előtt. Az illetékes minisztérium azonban még nem engedélyezte az óvoda működtetését, így nem is hirdették meg az intézménybe a beiratkozást  – tudtuk meg Orémus Zoltán esperestől, a kassai magyar gyülekezet lelkipásztorától.

A bölcsőde épülete Marcelházán

A református óvodák a magyar kormány támogatásának köszönhetően épülhettek fel a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében. Óvoda és bölcsődei beruházások jelenleg is zajlanak Zsigárdon, Vágfarkasdon, Perbetén, Hetényen, Bátorkeszin, Királyhelmecen, Pálfalán, Léván. Marcelházán az idén márciusban fejeződött be a bölcsőde építése, az intézmény átadás előtt áll.

Iski Ibolya

Fotó: Bucsuházy István, Iski Ibolya, Szarvas László, archív

események továbbiak →