Igemagyarázat – Róm 1,17

2020. május 30., szombat

„Az igaz ember pedig hitből fog élni."

Sokszor a láthatókra hagyatkozunk, pedig hit által lehet megragadni az Isten valóságát. Aki hisz Istenben, az átéli, hogy Isten ígéretei valósággá lesznek az ő életében. Hinni azt jelenti, hogy még a legnagyobb megpróbáltatások között is biztosak vagyunk abban, hogy Isten ígéretei be fognak teljesedni! Hinni azt jelenti, hogy túllátunk az emberi lehetőségeken és teret engedünk annak, akié minden hatalom mennyen és földön! (Mt 28,18)

Egyszerűnek tűnik, s mégis milyen nehéz! Nehéz hinni, amikor éppen a megpróbáltatásaink között vagyunk! Nehéz hinni, amikor mindennapjainkban meg kell harcolnunk nehézségeinkkel! Nehéz hinni, ha csak a láthatókra tekintünk s bezárjuk szívünk ajtaját Isten előtt! Nehéz hinni, amikor lelki szemünk nem nyitott... Pedig hit nélkül senki sem lehet kedves Isten előtt. Fontos meglátnunk, hogy a mindennapi küzdelmekhez Isten ad erőt; sőt, az Ige szava szerint megjutalmazza azokat, akik őt keresik. (Zsid 11,6) Hit által erőt lehet kapni, hit által lehet bizakodni!

Ábrahám hit által engedelmeskedve indult el arra a helyre, ahova Isten hívta. Az Ige hozzáteszi: nem tudva, hova megy! (Zsid 11,8) Nem akadékoskodott, hogy megéri-e a fáradtság. Ábrahám nem kérdezte, hogy nagyobb, szebb, tágasabb lesz-e az új otthon; zöldebb, értékesebb lesz-e az új föld, s lesznek-e majd jó vízforrások! Hit által indult útnak! Ugyancsak hit által kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt. (Zsid 11,11) S szintén hit által ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett. (Zsid 11,17)

Jó lenne ha hitben járnánk, nem látásban! (2Kor 5,7) Jó lenne minden időben töretlenül hinni Istenben, akinél minden lehetséges. (Mt 19,26; Mk 10,27)

Az Ige azt is elénk tárja, hogy hit által rejtegették Mózest születése után három hónapig szülei. (Zsid 11,23) A fáraó parancsa szerint nem maradhadtak életben a megszületett zsidó kisfiúk. Hogyan mert szembeszegülni egy zsidó anya a hatalmas fáraói paranccsal? Hit által! Hitte, hogy legyen bármilyen erős és hatalmas a fáraó az ő nagy birodalmával, Isten még erősebb, még hatalmasabb és az Ő birodalma még nagyobb!

Látni a láthatatlant! Hinni, ha vízen kelünk át, Isten velünk van, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben járunk, nem perzselődünk meg, a láng nem éget meg. (Ézs 43,2–3) Mert az Úr, a mi Istenünk velünk van, hatalmas keze megtart minket!
Vajon hányszor volt már úgy a mi életünkben is, hogy azt gondoltuk, elveszünk! Emberileg nem volt helyzetünkre kilátás, nem láttuk a kiutat, nem láttunk reményt... Hányszor gondoltuk, nincs már számunkra megoldás, a folyam elsodor, az ár elragad, vagy talán megperzsel és megéget minket a láng!

A tanítványoknak, az apostoloknak, a hitvalló őseinknek lelki erőt a drága hit adott, és ad nekünk is! Munkálkodjon bennünk Isten Szentlelke, hogy megértsük és eleget tegyünk az Igének, miszerint „Az igaz ember pedig hitből fog élni." Ámen.

Sándor Veronika, újlóti lelkipásztor

Népszámlálás 2021

események továbbiak →