Igemagyarázat – 2Móz 3,12–14

2020. május 28., csütörtök

„De Isten azt mondta: Bizony, én veled leszek!... De Mózes azt felelte Istennek: Ha majd elmegyek Izráel fiaihoz, és azt mondom nekik: atyáitok Istene küldött engem hozzátok, és ők megkérdezik tőlem, hogy mi a neve, akkor mit mondjak nekik? Isten ezt felelte Mózesnek: Vagyok, aki vagyok.”

Ez az egyetlenegy hely (égő csipkebokor), ahol Isten mond magáról valamit: „Vagyok, aki vagyok". Már szó volt róla (1. nap), hogy ez mit jelent, nem is ehhez szeretnék visszatérni, hanem inkább ahhoz, hogy ez által nem nagyon ismertük meg az Urat. Kaptunk ígéretet Tőle, hogy velünk van és velünk lesz, de ebből a „Vagyok, aki vagyok-ból", nem tudjuk meg, hogy Ő milyen.

Kérdés az, hogy most már tudjuk-e?

Sokunk kedvenc igéje jutott eszembe János 3,16: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen."

Jézus mondja: „én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van". Ezért én formálnám, természetesen biblikusan a János 3,16-ot: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy Jézus Krisztus áltál eljött közénk".

Eljött közénk, hozzánk, értünk, miattunk, hogy felmenjen a keresztfára helyettünk. Ma is van lehetőség kérdezni Jézustól. Mózes megkérdezte Istentől, ki vagy te? Isten válaszolt: „Vagyok, aki vagyok".

Kérdezzük meg mi is Jézustól, hogy ki vagy te? A választ megtalálhatjuk a bibliában. Jézus mondja:
„Én vagyok az út, az igazság és az élet
Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők:
Én vagyok az élet kenyere: aki énhozzám jön, nem éhezik meg Én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállt le.
Én vagyok a világ világossága.
Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért.
Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él."

Összesen 7 „Én vagyok" szerepel a János evangéliumában. Ezeket nem csak azért mondta Jézus, hogy általuk jobban megismerjük Őt és az Atyát, hanem azért is, hogy lelkileg és üdvösségünk szempontjából is tudjunk fejlődni.
Jézus mondja: „senki sem mehet az Atyához, csak énáltalam." Senkinek nincs olyan erős szeretete, amely átvinne minket a halálból az életbe, csakis a keresztre feszített és feltámadott Jézus Krisztusnak.

Olyan jó lenne, ha egy-egy igeolvasás során megállnánk és megköszönnénk azt a sok mindent, amit kaptunk az Úrtól és amit még kapni fogunk. Jézus ma is mondja, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Erősödjünk meg Ő benne és a követésében, és abban az áldott ígéretben is, hogy aki itt követi őt, az majd odaátra is fogja – mennyek országába. Hiszen ezt is Ő mondja – de csak az övéinek: „...magam mellé veszlek titeket, hogy ahol ÉN VAGYOK, ott legyetek ti is!"Ámen!

Tóth Krisztián, komáromi beosztott lelkész

események továbbiak →