Felhívás adakozásra - körlevél

2020. április 29., szerda

Kedves Testvérek a Jézus Krisztusban! Gyülekezeti életünk megszokott menetéből immár több hét óta kizökkenve éljük életünket. Ráérzünk Pál apostol szavainak súlyára, aki a Filippiekhez írott levelében ezt mondja: „Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. ” (Fil 4,12)

Isten adja az ő kegyelmét, hogy ne kelljen komoly nélkülözéseket átélni senkinek, amivel kapcsolatban jó reménységgel vagyunk egyházunk tagjai iránt is.

Ez az időszak viszont mindenki számára megterhelő. Nagyobb odafigyeléssel kell élni életünket, meggondoltan kell cselekednünk a mindennapokban, de mégis végeznünk kell feladatainkat a családban, a munkahelyeken és az egyházban is.

Dicséretet illeti lelkipásztorainkat, mivel szinte mindenütt igyekeztek megtalálni a lehetőségét a szolgálatnak. Ezzel is láthatóvá válik a lelkipásztorok elhivatottságának komolysága. Hálás köszönet azoknak az egyháztagoknak is, akik ezt a szolgálatot hűséges odaszánással segítik.

Az egyház belső rendjéhez tartozik a gyülekezetek fenntartása és a kiadások fedezése is. Az elmúlt hetek minden gyülekezet számára anyagiakban kiesést jelentettek. Mivel nem voltak templomi istentiszteletek, elmaradt a perselypénzből származó bevétele a gyülekezetnek, de a lelkészi hivatalba személyesen bevitt adományok most leálltak. Ez hosszú távon anyagilag ellehetetlenítheti a gyülekezetet, amelynek jelei helyenként már most is mutatkoznak.

Ezért arra kérjük a gyülekezetek tagjait, hogy ne feledkezzenek el a gyülekezetük anyagi támogatásáról. Az adományokat be lehet vinni a lelkészi hivatalba, s ilyen téren segítségnyújtásra meg  lehet kérni akár a gyülekezet gondnokát vagy pénztárosát.

Másik lehetőség az átutalás a gyülekezet folyószámlájára. A legtöbb családban van egy számítógéphez értő családtag, aki bizonyára szívesen elvégzi az internetes utalást. A világhálón és a médiumokban hallgatott istentiszteletek is ösztönözzenek minket arra, hogy az odaszánt perselyadományt vagy személyes felajánlását félretéve, akár több alkalomra szólóan, azt egy összegben juttassuk el a lelkészi hivatalba, így előzve meg a gyülekezet számára kellemetlen anyagi helyzet kialakulását. A gyülekezet vezetői pedig jutassák el a gyülekezet számlaszámát IBAN formátumban a családokhoz, megkönnyítve ezzel az adakozás lehetőségét.

Buzdítsanak erre Pál apostol szavai: „Mindenki úgy adjon, ahouan előre eldöntötte szívében, ne kedvtelenül vag kényszerűségbó7, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Az Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza reátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. "(2Kor 9, 78)

Vezessen bennünket Isten Szentlelke és adjon kitartást, erőt, odaszánást ezen a téren is mindnyájunknak.

Fekete Vince                                                    Fazekas László

főgondnok s.k.                                                püspök s.k.

Népszámlálás 2021

események továbbiak →