Jón 3,9–10

2020. április 02., csütörtök

„Ki tudja, talán felénk fordul és megszán az Isten, megfékezi izzó haragját, és nem veszünk el! Amikor Isten látta, amit tettek, és hogy mindenki megtért a maga gonosz útjáról, megbánta Isten, hogy pusztulásba akarta dönteni őket, és nem tette meg."

Isten el akarta juttatni Ninivébe Szavát, üzenetét, és ebben nem gátolhatta meg semmi, még Jónás engedetlensége sem, és még a természetet, a viharokat, a tengerben élő élőlényeket is fel tudta használni arra, hogy végül Jónás teljesíthette a rábízott feladatot.
Isten Szava most is szól, nem pontosan úgy, mint az engedetlen Jónáson keresztül, de most is meg tud minket szólítani, akar figyelmeztetni, el tudja hozzánk juttatni Igéjét, ha nyitottak vagyunk arra, hogy meghalljuk. Mi sem vagyunk ugyanis különbek a Niniveiektől. Mi sem érdemlünk mást, mint ítéletet. Ne csak erkölcstelen életre gondoljunk, amikor bűnről beszélünk, hanem arra az Isten nélküli életre, ami jellemző az emberre. Arra, hogy maga akar a saját ura lenni, maga akarja eldönteni mi a jó neki, önmaga körül forog az élete. Uralkodni akar nem csak saját élete felett, hanem mások felett is.

Az Úr Jézus Krisztus azért jött el, hogy a bűnös ember büntetését magára vegye. Hogy a mi bűneinket magára vegye. Amíg nem ismerjük Őt, mi is olyanok vagyunk, mint Ninive lakosai. Bűnben élünk és büntetést érdemlünk. Isten igazságos Isten. A bűn büntetést von maga után. Jézus ezt a büntetést vette magára, amikor vállalta a szenvedést és kereszthalált.

Az Úr Jézus egyik helyen emlékezteti azokat, akik nem akarnak rá hallgatni, hogy nagyobb Ő, mint Jónás, és ha Jónás szavára megtértek akkor a Niniveiket, követendő példa előttünk ez a város. Ők akkor megtértek, hallgattak Isten szavára, amit egy engedetlen emberen keresztül mondott. Akkor most még inkább Rá kell hallgatnunk, aki nem csak mondja Isten Igéjét, hanem maga a testté lett Ige. Aki közénk jött és elhozta Isten országát, a megoldást, a kiutat a bűnből, halálból, kárhozatból.

Ítélet helyett Jézus Krisztusban kegyelmet kaptunk, örökérvényűt, amit senki és semmi nem vehet el tőlünk. Ha Ő él szívünkben, akkor Vele együtt miénk a bűnbocsánat és az örök élet.

Most leginkább ezzel foglalkozzunk, erre összpontosítsunk, hogy meglássuk milyenek is vagyunk. Ezt leginkább akkor látjuk, ha tükörbe nézünk. Ez a tükör nem más, mint Isten Igéje, ami megmutatja, milyen kegyelemre szorult, ítélet alatt lévő, bűnös emberek vagyunk. És ítélet helyett mégis megtapasztalhatjuk a bűnbocsánat és a kegyelem drága áldásait. Dicsőség ezért az Örökkévaló Istennek. Ámen.

Csonthó Aranka, negyedi lelkipásztor

események továbbiak →