Mk 1,15

2020. március 27., péntek

„Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!”

Minden Isten akarata szerint történik. Ez az idő, amit most élünk, szintén az Ő kezében van: helye van Isten tervei között, és irányítása alatt tartja azt. Sőt abban is biztosak lehetünk, hogy mint minden, ez a koronavírus miatt aggodalmakkal, félelmekkel teljes időszak is a mi javunkat szolgálja, épülésünkre van, közelebb visz bennünket az üdvösséghez.

Beteljesedett, eljött tehát ez az idő, amivel Istennek célja van a mi életünkben. Időt kaptunk. Olyan időt, amely máskor ennek a mai felgyorsult világnak a forgatagában valahogy mindig kifolyik a kezeink közül, nem tudjuk megragadni, úgy múlik el fölöttünk, hogy felfogni sem bírjuk. Most azonban a társadalmi és társasági élet kényszerleállításában VAN IDŐNK. Kézzelfogható, koncentrált, kihasználható időnk.

Ez az idő Isten ajándéka, amelyben elközelített, elérhető közelségbe került hozzánk az Ő országa. Itt az idő, amikor nem kell sietnünk sehová, amikor nem is mehetünk sehová, amikor csupán azok között lehetünk, akiket Isten elsőrenden ránk bízott, a legszűkebb családunk körében. Itt az idő, amikor a világ lehetőségei és követelményei megszűntek, Isten országának lehetőségei pedig megnyíltak a számunkra. Ez az az idő, amikor fogékonyabbak lehetünk Isten valóságára és jelenlétére, amikor kétségbeesésünkben szívből tudunk hozzá imádkozni, amikor figyelmünk kiterjedhet mások felé, és szolgálatra indíthat bennünket, és amikor többet és bensőségesebben lehetünk együtt a szeretteinkkel. Ez az az idő, amelyben minden átértékelődhet a mi eddigi életünkben. Megláthatjuk, mi mindenre szántunk eddig feleslegesen időt, és mit mulasztottunk el mostanában. Mi az, ami igazán fontos az életben, mi az, ami hiábavaló vagy egyenesen kárunkra van. Mit jelentenek számunkra a szeretteink, barátaink, milyen együttérzéssel tudunk lenni a szenvedők iránt, mit tudunk vállalni értük, mennyire értékeljük a köz szolgálatában hivatásukat teljesítő embereket…

Idő, amelyben közel van hozzánk Isten országa: a Vele való közösség megnyugtató ereje, az imádság áldása, a szeretet megélése, a szolgálat öröme.

Itt az idő, hogy megtapasztalva a nyomorúságban azt a békét, biztonságot, mindennek ellenére való örömöt, amit csak Isten országa adhat Nektek, végre elhatározzátok magatokat emellett az ország és annak Ura, Isten mellett, és hogy higgyétek, Krisztus az Ő áldozatával Nektek adta ezt az országot! Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban!

A halál kapujában, betegségben, félelmek között, de egészségesen és bizakodva semmire sincs nagyobb szükségünk ennél, sőt tulajdonképpen csak erre az egyre.

Erdélyi Anita, vágfarkasdi beosztott lelkipásztor

események továbbiak →