Átadták a pénzadományt

2020. március 02., hétfő

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 45 000 €-t gyűjtött össze az eperjesi gázrobbanás károsultjai részére. A segítségnyújtás céljára létrehozott számlára a már korábban átutalt összeget a napokban szimbolikusan is átadta Fazekas László püspök és Ibos Demeter Henrietta. 

Az egyház a Diakóniai Központot bízta meg a gyűjtés lebonyolításával 2019 adventi időszakában. Elsősorban a gyülekezetek, de egyének is bekapcsolódtak a jótékonysági adományozásba, amelyhez 2020. január végéig járulhattak hozzá. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja 2020. február 6-án utalta át a gyűjtés eredményét, 45 000 €-t Eperjes város számlájára.Február 25-én Fazekas László, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke a Demeter Ibos Henriettával, a Diakóniai Központ igazgatójával együtt adta át a szimbolikus csekket Eperjes polgármester-helyettesének Pavol  Neupauernak.

A találkozón elhangzottak a köszönet szavai és a károsultak részére érkezett pénzösszegek felhasználásával kapcsolatos információk. A robbanásban érintett családok az azonnali segítségnyújtáson kívül  az első napokban összesen 150 000 € készpénzt kaptak az erre a célra létrehozott számláról.A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának nevében köszönjük mindazoknak, akik bekapcsolódtak a gyűjtésbe. Kérjük, hogy imádságaikban továbbra is hordozzák a gyásszal és  a bizonytalan jövővel terhelt nehéz helyzetbe került családokat.

Demeter Ibos Henrieta

események továbbiak →