Az idén megújul az abaújszinai református templom

2020. március 02., hétfő

Húsz évvel ezelőtt kezdődött el a falkutatással egybekötött külső felújítás az abaújszinai műemlék református templomon. Az idén szakemberek bevonásával tovább folytatódnak a munkálatok. A költségeket az Egyetemes Egyháznak a magyar kormány támogatásából a műemléktemplomok felújítására elkülönített pénzcsomagból fedezik.

Abaújszinán a református templom a község legértékesebb műemléképülete. Az Árpád-házi királyok idején épült, a 13. század második felében. Erre utal a hajó karzatának zömök két pillére, annak keresztboltozata és az azt záró kövének, szőlőfürtöt ábrázoló mintázata. A templom alapját pedig valószínűleg egy középkori épület maradványa képezi. Az abaújtornai vármegye levéltárában található dokumentum szerint a templom már a tatárjárás idején is állt.Az istentiszteleti alkalmaknak szánt épületet két szakaszban készült el. Először a templom épül fel a hosszházzal együtt, majd ötven évvel később tornyot emeltek mellé. Az eltelt évszázadok során viszont nagyon sok felújításon és átalakításon esett át. A legutóbbi, jelentősebb beavatkozásra is több mint száz évvel ezelőtt, 1905-ben került sor, akkor nyerte el a mostani alakját. Nagyobb felújítás 1954-ben kezdődött el a templomon. Megújult külsőleg, majd két évvel később a belső festést is elvégezték rajta, azóta sem frissítették. 

Húsz éve kezdődött a felújítás

2001 márciusában kezdte el a gyülekezet a templom külső, szakszerű felújítását. Ennek a folytatása zajlik az idén. „A felújítás  egy hosszabb folyamat, mint ahogyan ez általános a műemléktemplomnál. A 2000-es évek küszöbén már elindultak a munkálatok“ – mondja Géresi Róbert püspökhelyettes, az abaújszinai egyházközség lelkipásztora. „ Akkor eltávolították a teljes külső vakolatot. Vízelvezető, drenázsrendszert építettek ki. Falkövető módszerrel vakolták vissza, vagyis olyan vakolatréteget kapott, amely engedi a falakat száradni. Így valósult meg a külső felújítás, amelynek a keretében olyan szükséges részek is restaurálva lettek, mint a templom ablakai“ – emlékszik vissza a húsz évvel ezelőtti felújítás menetére a lelkipásztor, hozzátéve, hogy a restaurátori munkát falkutatás előzte meg.A szakemberek akkor egybefüggő falképeket kerestek, de sajnos nem találtak, ami arra utalhat, hogy a templom belsejében nincsenek egybefüggő freskók.  Viszont nagyon értékes olyan tagozatok vannak, aminek a felújítása és megőrzése elengedhetetlen.

„Az akkori felkutatási eredményeket felhasználva végezzük most a belső felújítást. Jelenleg a hosszházzal egyidőben épült kora gótikus karzatnak a restaurálása zajlik, amely folytatódik  a szentélyi rész felújításával. Az munkálatok az egész templombelső újrafestésével zárul“ – vázolja az idei évre tervezett munkálatok menetét a lelkipásztor.A munkálatok húsz éves folytatásával kapcsolatban Géresi Róbert elmondja, hogy technológiai szempontból is fontos volt néhány évet várni, ugyanis lényeges volt a falnedvesség megszüntetése, amit csak a külső felújítással sikerült megvalósítani. Az eltelt évek pedig igazolták ennek sikerességét, mivel már nincsenek a templomban nedvesedési problémák.

A falak kiszáradására is várni kell, az is ugyanis egy hosszabb folyamat és évek telhetnek el, amikor a közösség folytatni tudja a munkálatokat a belső rész felújításával – magyarázza a lelkipásztor, hozzátéve, hogy a templombelsőben is el kell távolítani a megsérült vakolatrészeket, s újakkal kell pótolni. „Ez egy technológiai menet, amely bizonyos időt igénybe vesz, másrészt pedig a gyülekezetnek nem állt a rendelkezésére annyi forrás, hogy egy ilyen nagy volumenű munkába bele tudjon kezdeni. Tehát műszaki okai is voltak a várakozásnak és a szükséges anyagiak előteremtése is akadályozta a felújítás korábbi elkezdését“.

Nincs önrész

A templom felújítását a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak a Magyarország Kormánya által nyújtott 2018-as évi 1,7 milliárd forintos támogatási keretének a műemlékvédelemre elkülönített részéből finanszírozzák. „Egyetemes Egyházunk egymillió eurót különített el akkor a műemléktemplomok állagának megóvására, megújítására, s ebből a keretből kapott forrást az abaújszinai református templom is. Az összeget pontosan nem lehet megmondani, hogy mennyibe fognak kerülni a munkálatok, az ugyanis függ a restaurátori munka időigényességétől is. Az egyház által felkért műemlékbizottság foglalkozik a református műemléktemplomokkal, együttműködve a budapesti Teleki László Alapítvány szakembereivel. Ők nézik át a lehetséges költségvetéseket és ennek alapján születik meg minden egyes templom esetében a döntés, hogy mennyi forrást igényel“ – indokolja a püspökhelyettes.

Elmondja azt is, hogy a korábbi gyakorlattal ellentétben, a műemléktemplomok felújításánál az egyházközségeknek nem kell külön önrésszel hozzájárulniuk a költségekhez. De lehetnek olyan apróbb kiadások, amelyeket a gyülekezetek magukra vállalnak.

„A legtöbb műemléktemplom kis közösségeket szolgál, akik ugyan a mindennapi megélhetésüket és a szolgálatokat is alig tudják finanszírozni. Egy ekkora jelentőségű felújításra azonban kevés forrás áll a rendelkezésre, ezért döntött úgy az egyház vezetése közösen a támogatást folyósító Bethlen Gábor Alappal, hogy ennél a felhasználási módnál nem igénylünk önrészt az egyházközségektől“ – mondja a püspökhelyettes.

Tovább folytatódik a műemléktemplomok felújítása

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyilvántartásában 34 műemléktemplom szerepel. Ezek közül tizennyolcat vettek fel a felújításra javasoltak listájára, amelyet a magyarországi és felvidéki műemlékes szakemberekből álló bizottság állított össze az egyház vezetésének a támogatásával, hogy  a lehető legtöbbet tudják megvalósítani a rendelkezésre álló forrásból.

„Már foglalkozunk a magyar kormánynak a 2020-as évre az egyházunknak megítélt forrásoknak a felhasználásával. A támogatás egy részét szintén a műemléktemplomok felújítására csoportosítjuk át, hogy az idén tovább folytatódjon a 2019. januárjában elindított műemlékvédelmi program. De lesznek olyan épületek, amelyek felújítása részben ebből a keretből, részben pedig az ingatlanok állagmegőrzésére szánt pénzcsomagból valósul meg“ – avat be a részletekbe Géresi Róbert püspökhelyettes.

A tervek szerint az abaújszinai műemlék református templom az év végéig megújul. Ebben egyeztek meg az illetékes szakemberekkel, restaurátorokkal és a belső felújítást végző szakértőkkel. „A restaurálás nagyon időigényes és aprólékos munka. Ha ezzel végeznek a szakemberek, akkor a hosszháznak a kifestése már  gyorsabban megy, s várhatóan az idén végzünk a teljes belső felújítással“  - mondja bizakodóan a gyülekezet lelkipásztora.

Iski Ibolya

Fotó: gyülekezeti archívum

események továbbiak →