József és testvérei az éhínség idején, nagycsütörtöktől mennybemenetelig - Tudásukról tettek bizonyságot a bibliaismereti verseny résztvevői Jókán

2020. február 26., szerda

„A Bibliaversenyre való felkészülés jó lehetőség arra, hogy ha kimentek a világba, akkor alkalmazni tudjátok mindazt, amit megtanultatok” – üzente Kiss Tibor, a jókai gyülekezet lelkipásztora a versenyre érkezőknek. Az Emmaus polgári társulás által a tavaszi szünidőben megszervezett bibliaismereti versenybe a pozsonyi és a komáromi egyházmegye gyülekezeteiből több mint százan jöttek el, hogy a korcsoportok szerint meghatározott két kategóriában harminc csapatot alkotva tudásuk legjavát adják majd a kérdések megválaszolásakor. Az alapiskolás tanulókat lelkipásztorok, felkészítők, vagy szülők is elkísérték.

A református templomban gyülekezetek az Emmaus polgári társulás által szervezett keresztyén bibliaismereti verseny résztvevői, akiknek a kezdés előtt fiatal fiúkból álló zenekar adta meg az alaphangot a megmérettetésre, de bátorítva is a résztvevőket a közös éneklésbe való bekapcsolódásba.

A megjelenteket Andrássy Zsuzsanna, az Emmaus munkatársa köszöntötte, bízva abban, hogy a versenyzőknek telve van a szívük, a fejükben pedig ott van az Isten igéje. „Nagyon hálás vagyok Istennek, hogy eljöjjetek, s bizonyságot tegyetek arról, amit megtanultatok. Remélem, nem az eredmény lesz a számotokra a fontos, hanem az, hogy Isten igéjével foglalkozhattatok. Az meg csak ráadás, ha jó helyezést értek el a versenyen” – biztatta Andrássy Zsuzsanna a csapatokat.Kiss Tibor helyi lelkipásztor Lk 24, 36 alapján tartotta meg áhítatát, amelyben a tanítványok felé irányuló jézusi köszöntésre - Békesség néktek!  - helyezte a hangsúlyt. Kifejtette, hogy Jézus Krisztusnak kell állnia az életünk középpontjában. Most könnyen mondhatjuk ezt, hiszen itt vagyunk egy templomban, egy bibliaversenynek a kezdő áhítatán. De ne csak itt, a templomba engedjük középre Jézust, hanem otthon is, ahol elővesszük a Bibliánkat és olvasunk belőle, hogy ott is elmondhassa nekünk: Békesség néktek!

„Jézus feltámadása után nem idegenek közé ment, hanem az őt keresők és várók, illetve őt szeretők közé, akik örültek annak, hogy megállt közöttük. Nem a tanítványok mondták Jézusnak, hogy álljon középre, hanem Jézus volt az, aki ezt megtette, aki kereste őket. Hiszem, hogy Ő most is itt van, mert a te és a mi életünkben is a középpontban akar lenni. Jézus feladattal megbízta meg tanítványait: menjenek ki a világba. Erre kér minket is. A Bibliaversenyre való felkészülés pedig jó lehetőség arra, hogy merjünk kimenni a világba, hogy mindazt, amit erre az alkalomra megtanultatok, azt ott, kint is alkalmazni tudjátok. Mondjátok el másoknak is az örömhírt, tegyetek bizonyságot az Úr Jézus Krisztusról, az ő személyéről, az ő feltámadásáról, mert ez a mi feladatunk” – mondta többek között Kiss Tibor lelkipásztor.Az áhítat után a 30 versenyző csapat a kijelölt megbízott felügyelőikkel a Betlehem Missziós Központhoz mentek, ahol eligazítást kaptak az elfoglalandó helyiséget illetően. A verseny a csengő hangjára és az első feladatlap kiosztásával kezdődött meg, majd a meghatározott idő leteltével jött az újabb kérdéseket tartalmazó lap.A feladatlapok kitöltése közben Gyurkovics Árpád, az Emmaus önkéntes munkatársa elárulja, hogy a szervezők nem is nagyon szeretik versenynek nevezni a bibliaismereti megmérettetést, mert inkább a megszerzett tudásukra, a Szentírásban való jártasságukra, a mélyebb ismeretükre kíváncsiak a feltett kérdésekkel, de mégis nevet kell adni az alkalomnak.„A mai világban nagyon ritka, hogy egy gyermek kezébe vegyen egy könyvet, vagy a kötelező iskolai feladaton kívül még mással is foglalkozzon. Az meg még kevésbé várható, hogy a Bibliával, Isten igéjével foglalkozzanak. A versenynek pedig ez fő célja és küldetése, hogy a bekapcsolódók a hitoktatóval, a lelkésszel vagy a szülővel leüljenek Isten igéjét olvasni és tanulmányozni, sőt egyes részeket meg is tanulni. Ha majd olyan körülmények közé kerülnek, hogy szükségük lesz megerősítésre, igei támaszra, akkor Isten eszükbe fogja juttatni a korábban tanultakat” – véli a pedagógusi hivatást is gyakorló Gyurkovics Árpád.Elmondja azt is, hogy vannak igényes kérdések is, amelyeket csak akkor tudnak a versenyzők jól megválaszolni, ha a felkészüléskor odafigyeltek a részletekre is, mert most nem az üzenetre kíváncsiak, hiszen nem azon van a hangsúly, hanem a pontos ismeretre. „Az elért eredményekből pedig látjuk, van értelmük ezeknek a versenyeknek, mert sokszor csak egy-két pont különbség dönt a helyezésekről” – hangsúlyozza Gyurkovics Árpád.Az idén az első kategóriába tartozó 1-5. osztályos tanulók József életének, a hét szűk esztendő idején játszódó történetével, a tizenegy testvérrel való találkozás drámai és nehéz pillanataival ismerkedhettek meg a felkészülés során. A 6-9. osztályosok pedig a János evangéliuma válogatott részei alapján a nagycsütörtöktől kezdődő eseményeket kapták alapos áttanulmányozásra egészen a feltámadott Jézus mennybemeneteléig.A csapattagok fejüket összebújva vitatták meg a nem is mindig könnyű, sőt sokszor alapos fejtörést is okozó válaszokat. Volt, ahol vitatkoztak is a pontos megfogalmazásért, másutt pedig elfogadták a jobban felkészült által mondott megfejtést.

A kitöltött feladatlapok kérdéseire adott válaszokat az Emmaus házban pontozta az arra kijelölt főleg lelkipásztorokból álló csapat.

Az összesített pontok alapján alakult ki a versenyző csapatok sorrendje. A várva várt eredmény kihirdetésére a református templomban került sor, ahol rövid időn belül kiderült, kik szerezték meg tudásukkal a legtöbb pontot és végeztek az élmezőnyben.Az első kategóriában a legtöbb pontot a vágfarkasdiak Lévi csoportja érte el. A második helyen végzett a dióspatonyiak Júda csoportja, a harmadik helyet pedig a nagymegyeriek Káanán csoportja szerezte meg.

a vágfarkasdiak

a dióspatonyiak

a nagymegyeriek

A második kategóriában majdnem száz százalékos eredményt ért el az alistáli Református Egyházi Alapiskola Málkus csoportja.

Közel 12 ponttal maradt el tőlük a vágfarkasdiak Simon csoportja.

Tőlük viszont csak egy ponttal szereztek kevesebbet a harmadik helyen végzett dunaszerdahelyiek Nátánaél csoportja.A kijáratnál minden résztvevő jutalmul – az első három helyezett kettőt is - egy-egy ajándékot választhatott magának.

Kép és szöveg: Iski Ibolya

események továbbiak →