Erős vár a nyelv - Jakab István-díj

2020. február 25., kedd

A 2015-ben létrejött Jakab István Alapítvány kuratóriuma a 2019/2020-as tanévre Erős vár a nyelv címmel pályázatot hirdet a komáromi Selye János Egyetem Református Teológia Kara teológus szakos, illetve a Sárospataki Református Teológiai Akadémia teológus és lelkész szakos hallgatói számára. A pályázat leadási határideje: 2020. május 31.

Az alapítvány célja, hogy évente „Erős vár a nyelv” feliratú éremmel és díjban részesítse azokat a teológus (ill. lelkész) szakos hallgatókat, akik önálló prédikációírásban és a magyar nyelv tiszta, szabatos és stílusos használatában kiemelkedően teljesítenek.

Az érme Jakab István nyelvész emlékét idézi, aki élete munkásságával segítette anyanyelvünk tisztaságának megőrzését és helyes használatával magyarságtudatunk erősítését, és a nagyobb nyilvánosság előtt megszólalók (pedagógusok, lelkészek, újságírók, stb.) közérthető, választékosabb, egyedi nyelvhasználatának kialakítását.

A díjazottak eredményességéről az alapítvány kuratóriuma dönt.

 I.  díj      -      250 EUR;

II.  díj      -      150 EUR;

III. díj      -      100 EUR.

A pályázatra írott  -  minimum 4 A4-es oldalas  -  szöveg leadásának határideje 2020. május 31. A beérkezett pályamunkákat június közepéig bírálja el a szakértői bizottság.

A díjak az intézményi tanévzáró és diplomaosztó ünnepségek keretében kerülnek átadásra.

Komárom  -  Sárospatak, 2020 február

                                                                Az alapítvány kuratóriuma

események továbbiak →