Doktorandusz-képzés

2020. február 20., csütörtök

A Selye János Egyetem Református Teológiai Kara felvételt hirdet doktorandusz-képzésre (PhD.) Jelentkezési határidő 2020. június 30.

A 2020/2021-es évre az alábbi témákban lehet jelentkezni doktorandusz-képzésre:

Ószövetség:  

Kiválasztás az Ószövetségben

Újszövetség:

Pál tanítása a megigazulásról

Rendszeres teológia:

- A logika szerepe a rendszeres teológiaban

- Eszkatológia és millenializmus a 19. századi teológiai gondolkodásban

Vallás-és filozófia-történet:

- Szentek kultusza az iszlámban és a keresztyénségben

- A szoteriológia kérdése a keresztyénségben és a világvallásokban

Egyháztörténet:

- A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház lelkészképzése Prágában 1945-től napjainkig.

- Felvidéki illetőségű református teológusok és lelkészek peregrinációi, s annak hatása az egyházi életre az 1881 és 1938 közötti időszakban.

Gyakorlati teológia:

- A lelkész személyisége és a lelkészi identitás

- Lehetőségek és kihívások a homiletikai palettán

Felvételi időpontja: 2020. augusztus 21-én

- bővebb információ kérhető: levaia@ujs.sk, tel: 00421-35-3260657

események továbbiak →