Morzsaszedegetés

2020. február 03., hétfő

A Barsi Református Egyházmegye három - Hontfüzesgyarmat, Fegyvernek és Nagypeszek – kis gyülekezetének elmúlt évi történéseiről  olvashatnak Csernyík Magdolna lelkipásztor beszámolója alapján.

Az elmúlt esztendőben is megtartottuk Hontfüzesgyarmaton az ökumenikus imahetet, együtt  szolgálva és imádkozva a római katolikus és evangélikus testvéreinkkel. Sor került ismét az egyházmegyei böjti bibliaórákra is, készülve a nagypéntek és húsvét ünnepére, a Húsvéti misztérium hittel való elfogadására, mely az örök élet reményét erősítette meg bennünk. Jó volt találkozni a testvérekkel, együtt imádkozni, kérdéseinket föltenni, bizonyságtételeket meghallgatni, s végül, első alkalommal úrvacsorás istentisztelettel zárni a hat hetes böjti időszakot.

A fegyverneki gyülekezet április 7-én adott helyet a szeretetvendégséggel záruló tavaszi egyházmegyei közgyűlést, melyre a gyülekezet tagjai nagy odaadással készültek. A hontfüzesgyarmati és fegyverneki gyülekezetek tagjai ismét részt vettek a Szeretethíd önkéntes jótékonysági rendezvényen.A fegyverneki gyülekezetben az istentiszteleteink alkalmával megszokottan, igével, egy kis figyelmességgel és énekkel köszöntöttük születésnapjukat ünneplő idősebb testvéreinket. Nagy öröm volt számunkra, hogy az elmúlt esztendőben Szúnyog Imre és özv. Kotasz Lambertné (Margit néni) testvéreinket köszönthettük kilencvenedik születésnapjuk alkalmából. A megszokott köszöntés szeretetvendégséggel zárult a gyülekezet újonnan kialakított gyülekezeti termében, a parókia épületében. Imre bácsit pünkösd ünnepén köszöntöttük, Margit nénit advent harmadik vasárnapján. Az utóbbi alkalmon került sor a négy gyülekezet (Hontfüzesgyarmat, Fegyvernek, Nagypeszek, Nemesoroszi) szervezésében az adventi koncertre is. Szeretettel fogadtuk a Pilisszentkeresztről érkezett testvéreinket, akik éneklésükkel lenyűgözték az egybegyűlteket. Adventi és karácsonyi énekeket énekeltek, magyar, szlovák és más nyelven cimbalom kíséretével. Jó volt látni, hogy az Istentől kapott tálentumukat nem ásták el, hanem mások, Isten és ember szolgálatába állították. Az alkalom szeretetvendégséggel ért véget, ahol az énekkar tagjai külön, énekkel köszöntötték gyülekezetünk két kilencvenéves tagját.

A hontfüzesgyarmati és fegyverneki gyülekezetben november másodikán ökumenikus alkalmat tartottunk a temetőben. Ez volt az első alkalom, ahol a helyi római katolikus plébániára új szolgálattevőkkel, Márk és Lukács atyával együtt szolgálhattunk. Az együtmunkálkodás decemberben tovább folytatódott az ökumenikus adventi gyertyagyújtó alkalmakon. Részt vettünk az evangélikus testvérek szervezésében megtartott adventi harangkoncerten, az ünnepek után december 27-én a fegyverneki római katolikus templomban tartott koncerten és vacsorán.

A 2019-es esztendő, igen gazdag és fárasztó volt. A magyar kormány anyagi támogatásának segítségével sor került a hontfüzesgyarmati parókia részleges felújítására (konyha és kémény felújítása, bejárati ajtó cseréje), a nemesoroszi gyülekezetben a templomtető felújítására, Nagypeszeken a torony homlokzat-vakolátának felújítására, Fegyverneken a parókiatető felújítására. Az utóbbi gyülekezetben adományokból, kölcsönből került sor a parókia épületében a gyülekezeti terem kialakítására és a szociális helyiségek részleges felújítására, továbbá az udvar parkosítására. Sok elvégzett munka, sok fáradságos óra, gond, álmatlan éjszaka..... de Isten kegyelméből a munkánknak látható eredményei vannak! Legyen a köszönet a támogatóké, a munkákban résztvevőké, a kivitelezőké, és dicséret az Istené!Fegyverneken három gyermek keresztelésére is sor került. Ez mindig nagy esemény kicsiny gyülekezeteink életében, hiszen megtörtént már, hogy évek teltek úgy el, hogy nem volt ilyen alkalom.

Az örömteli pillanatok és a munka mellett veszteségek is értek bennünket. Három gyülekezetben kilenc testvérünket temettük el! A kis gyülekezetek életében ez nagy számnak, nagy veszteségnek bizonyul. A veszteség azért is nagy, és érezhető, mert olyan testvéreket is eltemettünk, akik aktív és bizonyságtevő tagjai voltak saját gyülekezetüknek, akiket senki nem pótolhat.

Fájdalommal temettük többek között Nagypeszeken volt harangozónkat Varga Sándort, és volt gondnokasszonyunkat Viktóriusz Lászlónét Bíró Margitot, aki a helyi gyülekezet hűséges és aktív tagja volt, tisztségét 1988-2014 között töltötte be.

Hogy rövid volt az év? Még röviden összefoglalva is hosszú a beszámoló - sok a morzsa, pedig sokat még fel sem szedtünk, említésre sem méltattunk! Hála legyen mindenért az Istennek, aki nem hagyott el, mindig megadta az övéinek, amire éppen szükségük volt! Az Ő kezében van a jövőnk, Akié a „tisztelet és dicsőség örökkön örökké. Ámen.“ 1 Tim 17

Csernyík Magdolna

események továbbiak →