Felvételi követelmények a Református Teológiai Karon

2020. január 10., péntek

Felvételi feltételek a komáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karán a 2020/21-es akadémiai évre.

Tájékoztató jellegű  információk:

Selye János Egyetem Református Teológiai Kar

Bratislavská cesta 3322, Komárno, 945 01,

tel.: 035/3260756, 035/3260656 e-mail: so.rtf@ujs.sk, www.ujs.sk

A felvételi jelentkezési lap beadásának határideje:

2020. március 31. – nappali tagozat (Bc. képzésre)

2020. június 30. – nappali tagozat (Mgr. képzésre)

2020. május 31. – nappali tagozat osztatlan képzés (Mgr.) teológiára

2020. június 30. – nappali és levelező tagozat (PhD képzésre)

2020. június 30. – rigorózus képzésre (ThDr.)

A felvételi vizsgák időpontja:

2020. július 7. – nappali tagozatra (Bc. képzésre)

2020. július 7. – nappali tagozatra (Mgr. képzésre)

2020. július 7. – nappali tagozat osztatlan képzés (Mgr.) teológiára

2020. augusztus 21. – nappali és levelező tagozatos képzés (PhD.)

2020. augusztus 21. – rigorózus képzés (ThDr.)

További részletes információk a jelentkezéssel kapcsolatosan: https://www.ujs.sk/hu/jelentkezesrol.html

A magyarországi és más külföldi hallgatók részére a képzések költségtérítés-mentesek, s lehetőség van individuális tanrend alapján is tanulni!!

Nyílt napok: 2020. február 14.

 Akkreditált tanulmányi program

 

MT

T

R

PP

Bakalár képzés (I. fok; alapképzés) (Bc.):

Missziológia, diakónia és szociális gondoskodás szak

N

Bc.

3

40

Magiszteri képzés (II. fok; mesterképzés) (Mgr.):

Missziológia, diakónia és szociális gondoskodás szak

N

Mgr.

2

20

Osztatlan képzés (I.és II. fok) (Mgr.):

Református teológia szak

N

Mgr.

5

15

Doktoranduszi képzés (III. fok) (PhD.) – nappali

Teológia szak

N

PhD.

3

1

Doktoranduszi képzés (III. fok) (PhD.) – levelező

Teológia szak

L

PhD.

4

5


A felvétel feltételei:

A 131/2002 főiskolákról szóló törvény és ennek módosításai, valamint a kar belső előírásai értelmében a felvétel feltételei a következők:

 • érettségivel sikeresen befejezett középiskolai tanulmányok,
 • kitöltött és határidőn belül leadott jelentkezési lap főiskolai tanulmányokra,
 • a felvételi vizsga sikeres teljesítése.

A külföldi hallgatók felvételének feltétele megegyezik a Szlovák Köztársaság állampolgárainak felvételi feltételeivel. A külföldi középfokú végzettséget honosíttatni kell a Szlovák Köztársaságban, s ezeket az iratokat határidőn belül leadni a tanulmányi osztályon.

A képzésre való felvételnél figyelembe vétetik a középiskolai tanulmányi előmenetel és az érettségi eredménye.

Felvételi vizsga a bakalár (Bc.) képzésre – Missziológia, diakónia, szociális gondoskodás:

A felvételi vizsga tartalma:

 • szóbeli beszélgetés alkalmasság-felmérése céljából

A végleges kiértékelésbe beszámítódnak az érettségi és az írásbeli teszt eredményei.

A felvételi vizsga kiértékelése:

Az írásbeli teszt és a szóbeli vizsga eredményét a vizsgáztató testület pontozás alapján állapítja meg és értékeli ki. A szlovák nyelvből abszolvált érettségi vizsga 20 pont többletet jelent felvételizőnek az összesített eredményben. Az eredményeket a felvételi vizsga protokoll-lapján rögzítik. A felvételről / nem felvételről szóló döntés hozzáférhető az egyetem internetes oldalán.

Felvételi vizsga a magiszteri (Mgr.) képzésre – Missziológia, diakónia, szociális gondoskodás:

A felvételi vizsga tartalma:

 • szóbeli beszélgetés alkalmasság-felmérése céljából

A felvételi vizsga kiértékelése:

Az írásbeli teszt és a szóbeli vizsga eredményét a vizsgáztató testület pontozás alapján állapítja meg és értékeli ki. A szlovák nyelvből abszolvált érettségi vizsga 20 pont többletet jelent felvételizőnek az összesített eredményben. Az eredményeket a felvételi vizsga protokoll-lapján rögzítik. A felvételről / nem felvételről szóló döntés hozzáférhető az egyetem internetes oldalán.

Felvételi vizsga az osztatlan magiszteri (Mgr.) képzésre – Református teológia:

A felvételi vizsga tartalma:

 • írásbeli teszt az általános műveltségből, a Szentírás ismeretéből, református hitvallásismeretből, egyháztörténetből és idegen nyelvből.
 • szóbeli beszélgetés alkalmasság-felmérése céljából, idegen nyelv és egyházi ének tárgyismerete.

A felvételi vizsga kiértékelése:
Az írásbeli teszt és a szóbeli vizsga eredményét a vizsgáztató testület pontozás alapján állapítja meg és értékeli ki. A szlovák nyelvből abszolvált érettségi vizsga 20 pont többletet jelent felvételizőnek az összesített eredményben. Az eredményeket a felvételi vizsga protokoll-lapján rögzítik. A felvételről / nem felvételről szóló döntés hozzáférhető az egyetem internetes oldalán.

Felvételi vizsga a doktori (PhD.) képzésre:

A felvételi vizsga tartalma:

 • szóbeli beszélgetés alkalmasság-felmérése céljából.

A felvételi vizsga kiértékelése:
A szóbeli vizsga eredményét a vizsgáztató testület pontozás alapján állapítja meg és értékeli ki. Az eredményeket a felvételi vizsga protokoll-lapján rögzítik. A felvételről / nem felvételről szóló döntés hozzáférhető az egyetem internetes oldalán.

Általános tudnivalók a felvételi eljárásról:

A Református Teológiai Karra való jelentkezés jelentkezési lapja mellé, papír alapon csatolni kell a következőket:

 • a jelentkező önéletrajza;
 • akik az abszolutórium után lelkészi szolgálatba kívánnak lépni, azok esetében: lelkészi ajánlás és presbitériumi ajánlás (külföldiek esetében püspöki ajánlás), konfirmációi emléklap másolata,
 • abban az esetben, ha a középiskolai tanulmányi eredményekről szóló igazolást nem az illetékes középiskola állította ki, vagy hitelesítette, úgy a jelentkezési laphoz csatolni kell ezek hitelesített másolatait,
 • hitelesített fénymásolat az érettségi bizonyítványról. Azon hallgatók, akik a 2019/2020-as évben érettségiznek, az érettségi bizonyítvány fénymásolatát legkésőbb a felvételi napján adhatják le.
 • A doktori programra (PhD.) jelentkezők esetében csatolni kell még: publikációs jegyzéket, a másodfokú egyetemi képzés elvégzését igazoló egyetemi diploma (Mgr.) hitelesített másolatát, igazolást az egyetemi első- és másodfokon elvégzett tanulmányok súlyozott tanulmányi átlagáról (nem lehet több, mint 1,5), a választott téma írásos indoklását max. 3 oldal terjedelemben.
 • A rigorózus képzésre (ThDr.) jelentkezők esetében csatolni kell még: publikációs jegyzéket, a református teológiai tanulmányok eredményes befejezését igazoló egyetemi diploma hitelesített másolatát, a választott téma indoklását max. 2 oldal terjedelemben.

A kar a jelentkezés lapok beadásának határideje után legkésőbb 30 napon belül írásban igazolja a tanulmányi programra való jelentkezést, s ugyanakkor a jelentkezőnek részletes információt ad a felvételi vizsga menetéről és tartalmáról. Szükség esetén meghatározza a jelentkező számára a hiánypótlásra meghatározott határidőt.

A felvételi vizsga térítési díja:

25 Euro  – elektronikus jelentkezés
50 Euro – papír alapú jelentkezési mód

Bank: Štátna pokladnica Bratislava
Számlaszám: 7000122827/8180
Variábilis jel: a jelentkező születési száma
Konstans jel: 0558

Bővebb információk a képzéssel kapcsolatosan:

http://www.reformata.sk/mutat/5467/

http://komaromonline.sk/lelkeszkepzes-komaromban/

https://www.youtube.com/watch?v=0WhBUCly4dc


Rövidítések jelentése:

TM – tanulmányok módja,
T – akadémiai cím,
Bc. – „bakalár” akadémiai cím,
Mgr. – „magister” akadémiai cím,
PhD. – „philosophiae doctor” akadémiai cím,
R – a tanulmányok időtartama években,
PP – tervezett felvételi szám az adott tanulmányi programra,
N – nappali tagozatos képzés,
L – levelező tagozatos képzés.

események továbbiak →