40 ezer euróért újult meg a perbetei parókia

2020. január 08., szerda

A múlt évszázad hatvanas éveinek elején épült Perbetén a református egyházközség három szobás, konyhával és fürdőszobával, valamint egy irodahelyiségnek is helyt adó parókiája Szaszák Bertalan lelkipásztor idejében. Ez a közel hatvan éves épület újult meg a közelmúltban a Bethlen Gábor Alaptól érkező támogatásnak köszönhetően, melynek során kicserélték az elavult ablakokat, megújították a fűtésrendszert és új tetőzetet kapott.

A mindenkori lelkészcsaládok számára felépült parókián az eltelt közel hatvan év folyamán az eredeti faablakok szolgáltak és a hetvenes évek elején bevezetett központi fűtés biztosította a hideg időszakban a meleget. A radiátorok azonban a rozsdásodás miatt egy ideje már megértek a cserére, sőt volt, amelyik a lerakódás miatt működésképtelen volt. A régi kazán is tönkrement.Az elavult faablakok sem szigeteltek megfelelően, illetve volt, ahol teljesen szétrohadt a becsorgó esővíz miatt. A parókia tetőzetén lévő cserepek is lassan szétmállottak. Erősebb szélfújáskor vagy esőzéskor még rosszabb volt a helyzet, előfordult, hogy a sérült tetőzet nagyobb lapokban hullott le az épület köré. Az egyházközség ezt a helyzetet kívánta minél előbb megoldani, azonban a közel negyven ezer eurót kitevő beruházást saját forrásból nem tudta megoldani, mellesleg ezzel párhuzamosan az elmúlt évben elkezdődött a református óvoda és bölcsőde építése is.A magyar kormány a Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak a Bethlen Gábor Alapon keresztül a 2019-es évben nyújtott jelentős pénzcsomagjának köszönhetően az egyházközségek célirányos pályázatot nyújthattak be az illetékes egyházmegyei tanácshoz a tervezett és szükséges felújításokkal, fejlesztésekkel kapcsolatban. Ezt a lehetőséget használta ki a Perbetei Református Egyházközség is, akik pályázatukban a fentebb vázolt hibák elhárítására, illetve az elavult részek modernizálására kértek támogatást. A kellően indokolt beruházásra 35 ezer eurót nyertek el. A munkálatokat a kivitelező 2019. szeptember 1. és november 15. között végezte el.„A felújítás és bővítés alkalmával sikerült a teljes fűtésrendszert kicserélni. Új radiátorok kerültek a lakóhelyiségekbe. A régi kazán helyére egy új kondenzációs kazán került, amely nem csak a fűtést, hanem a meleg víz előállítását is biztosítja. Modern faablakok kerültek a régiek helyére. Némileg módosult a tetőszerkezet, egy kényelmes feljárót alakíttattunk ki a tetőtérbe. A megújultak a cseréptartó lécek, a cserepek és a vízelvezető csatornák is. A cserepek alá egy 20 cm vastag szigetelés is került“ – tájékoztatott a felújítási munkálatokkal kapcsolatban Erdélyi Zoltán, a gyülekezet lelkipásztora.A felújítás teljes költsége 39 567,29 eurót tett ki. A kiadások fedezéséhez a Bethlen Gábor Alaptól  kapott 35 ezer eurós  támogatáshoz az egyházközség 4 567,29 eurós önrésszel járult hozzá.A parókián ilyen mértékű felújításra eddig nem került sor még. Jó tíz évvel korábban, 2008-ban, a lelkészváltás idején 10 ezer eurós kiadással  /akkor ez az összeg 300 ezer koronának felelt meg/ kicserélték az elavult villanyhálózatot és a vízvezetékrendszert, illetve modernizálták a konyhát és a fürdőszobát. Azóta csak szükség szerinti, kisebb javításokat eszközöltek.A jövőben az egyházközség szeretné tovább folytatni a parókia felújítását. Mivel a parókia aránylag kicsi, így a második részben a tetőtér beépítésére kerülne sor, amellyel  újabb helyiségekkel bővülne a parókia: két hálószoba, egy nappali és egy fürdőszoba kerülne kialakításra. Amennyiben 2020-ban ismét lehetőségük lesz pályázni, és sikeresek lesznek, akkor már az idén megvalósulhat az értéknövelő beruházás.Iski Ibolya

Fotó: gyülekezeti archívum


események továbbiak →