Karácsonyi körlevél 2019

2019. december 24., kedd

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinata elnökeinek Fazekas László püspöknek és Fekete Vince főgondnoknak karácsonyi körlevelet olvasható az alábbiakban.

Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban!

A karácsony ünnepe megmozgatja a világot. Az ember leggyakrabban azzal szembesül, hogy már hetekkel az ünnep előtt reklámok és a karácsonyi énekek fülbemászó dallamai próbálnak mindenkit ráhangolni az előkészület ideje alatt a vásárlásra. Ilyenkor a jótékonykodás is a tetőfokára hág. Míg az esztendő folyamán mérsékelt módja van a rászorulók segítésének, ilyenkor hatványozottan azt szeretnénk, ha mindenkinek jutna bőségesen mindenből. Az utcák megtelnek emberekkel, tömegek indulnak el az üzletek irányába, a határátkelőkön az átjutás nehezebbé válik. Ezt teszi az ember a karácsony ünnepével!

Ellenben Jézus Krisztus születésének ünnepe, Isten kegyelmének megnyilvánulása más irányba kell, hogy mozgósítsa gondolatainkat és érzéseinket. Számunkra az a fontos, amit szószékeinkről és ünnepi rendezvényeink alkalmával hirdetnünk kell, hogy Isten miért cselekedte azt, hogy az Ö Fia emberi testbe alázódott, közénk jött, szolgált, majd meghalt a Golgota keresztjén. Ehhez jó alapot adnak azok az igék, amelyek Jézus ajkáról is elhangzottak: „Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.” (Lk 19,10) „Én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt bőségben éljenek.” (Jn 10,10)

Sőt, egyik szép énekünk is rámutat a karácsonynak, mint az isteni ígéret beteljesedésének lényegére: „Már lehozta az életet, Mely Istennél volt készített, Hogy ti is véle éljetek, Boldogságban örvendjetek.” (316. dicséret 4. verse)

Jézus a bűn miatt elvesztett életet hozta el számunkra. Karácsony ünnepén ezért mi azt a Krisztust hirdetjük, aki mindenki számára megnyitotta az igazi élet útját. Ez az élet élhető már itt, a földi mindennapokban is, és igazi kiteljesedése akkor lesz, amikor várakozásunk beteljesedik, és Ö ismét eljön, hogy mindeneket újjá tegyen.

Ezért nekünk, igehallgató keresztyéneknek, presbitereknek, gyülekezeteket vezető gondnokoknak, lelkipásztoroknak mérhetetlenül nagy lehetőség adatott arra, hogy a világ által üressé tett, de sok értéktelenséggel telerakott ünnepet megtöltsük igazi tartalommal.

Hirdessük azt a Jézus Krisztus, aki az elveszettet meg tudja keresni, a bűntől meg tud szabadítani, bőségben telő életet tud adni, és be tud vinni abba a mennyei országba, ahol Ö uralkodik örökkön¬örökké.

Ezekkel a gondolatokkal kívánunk a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinatának elnökeiként mindenkinek áldott karácsonyt és boldog újesztendőt.

Atyafiságos köszöntéssel: Fazekas László - püspök, Fekete Vince - főgondnok

események továbbiak →