A Világosság református egyházi műsor 2019. december 22-ei ajánlata

2019. december 18., szerda

A műsor témái: az adventi várakozás szépsége pár nappal karácsony előtt, 146 év után ismét van oktatási intézménye a kassai magyar református gyülekezetnek, a felnőtt katechézis kihívásai.

Az Úr közel! – ezzel a hírrel örvendezteti meg Pál apostol a Filippibelieket, de egyben figyelmezteti is őket ennek a ténynek a komolyságára. Nem lankadni el, hanem várni, mert már úton van, egészen közel. A kétezer évvel ezelőtti üzenet azonban ma is aktuális. Erdélyi Zoltán perbetei lelkipásztor erre az igére alapozva fogalmazta meg adventi gondolatait.A közelmúltban ünnepi istentiszteleten adott hálát Istennek a kassai magyar református gyülekezet az elkészült óvodájáért. A gyülekezet a 2017. júniusi egyházközségi közgyűlés döntése alapján kapcsolódott be a magyar kormány Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programjába. A belvárosban vásárolt egykori irodaépület óvoda céljára való átépítése az elmúlt év novemberében kezdődtek el, és az idei év októberében fejeződött be.  A munkálatok költsége 202 ezer eurót tett ki. Az egyházközségnek 146 év után van ismét oktatói intézménye. A tervek szerint a 38 gyermek nevelésére alkalmas két csoportszobával működő óvoda a következő év szeptemberében nyitja meg kezdi kapuját a gyermekek előtt. Az eseményről összeállításban számolunk be.A felnőtt katechézis kihívásait boncolgatta a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara szervezésében megvalósult legutóbbi gyakorlati konferencián megtartott előadásában Pángyánszky Ágnes lelkipásztor, az Evangélikus Hittudományi Egyetem adjunktusa. Hogy miként tud választ adni a gyülekezeti pedagógia a különböző élethelyzetekre és a katechetikai feladatokra tudományos megalapozású gyakorlati útmutatással, az kiderül a vele készült beszélgetésből.

Szerkesztő-műsorvezető: Iski Ibolya

Ismétlés másnap, hétfőn 13.05 órakor.

események továbbiak →