Hanván a volt egyházközségi iskolában lesz a református óvoda

2019. december 11., szerda

A helyi önkormányzattól venné át az óvoda fenntartói jogát Hanván a református egyházközség. A gyermekek nevelése a jelenlegi épületben folytatódna, amelyet a gyülekezet 63 ezer euróért vásárol vissza saját tulajdonba. Amennyiben minden a tervek szerint halad, a következő év szeptemberétől már református óvoda működik a hétszáz lelkes, többnyire reformátusok lakta községben.

A Hanvai Református Egyházközség presbitériuma csak 2018-ban határozott arról, hogy amennyiben lehetőséget kapnak, akkor ők is bekapcsolódnak a magyar kormány által támogatott Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programba. A későbbi döntés hátterében az állt, hogy a Gömöri Református Egyházmegye területén Rimaszombatban és Tornalján nagyobb szükség van egyházközségi fenntartású magyar nyelvű óvodára, mint a kisebb településeken. Később azonban változott a helyzet és az egyház illetékesei támogatták a falvakban létesítendő oktatási-nevelési intézményeket is. A pozitív visszajelzés után az egyházközség azonnal hozzálátott a terve megvalósításához – tájékoztatott az indulásról Nagy Andrea, a gyülekezet lelkipásztora. 

A volt református iskolában ma önkormányzati óvoda működik

Hanván az egyházközség államosított iskolaépületében működik az önkormányzati fenntartású óvoda. A presbitérium ennek az egykor saját tulajdonában lévő ingatlannak a visszavásárlása mellett döntött. A református hívek által épített épületet, amely sajnálatos módon a restitúció során nem került vissza az egyházközséghez, a község 63 ezer euróért adja el.

Az egyházközség a visszavásárolt épületet felújítja, majd az önkormányzattól átveszi az óvoda fenntartói jogát is. Az óvodában jelenleg egy csoport van, tizenhárom gyermek látogatja. Az épület nagysága azonban lehetővé teszi azt is, hogy ha szükség lenne rá, akkor akár két óvodai csoport is működhetne benne.

A tervezett felújítási munkálatokat a következő év nyarára tervezik. Szigetelik a falakat, kicserélik az elektromos hálózatot, új padlót helyeznek el, felújítják a fűtési rendszert, elvégzik az egyéb szükséges belső javításokat, végül új festést kapnak a falak.

Az egyházközség egyelőre várja az épület megvásárlására előirányzott célösszeget a Bethlen Gábor Alaptól, de már közben készülnek a látványtervek és a tervezett munkálatok költségvetése is, amelyet később a kivitelező kiválasztása követ. Az épület modernizációnak a költségeit, illetve az új berendezési tárgyakat, bútorokat is a magyar kormány fedezi az óvodafejlesztésre szánt pénzcsomagból a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházon keresztül. Ezt az épületet vásárolja meg az egyházközség, majd újítja fel a magyar kormány támogatásával

Az óvodával, amellyel eddig is jó kapcsolatot épített ki a gyülekezetben szolgáló lelkészházaspár, nagyobb hangsúlyt fektetnek majd a hitéletre, imádságra, a bibliai történetekre, a hittanra. A gyülekezet lelkipásztora, Nagy Andrea elmondta, bízik abban, hogy az óvodáskorú gyermekek és az ott dolgozók számára jobb körülményeket tudnak majd biztosítani.

Nem félnek attól sem, hogy majd nem tudják fenntartani az óvodát. Mielőtt meghozták volna a döntést, sokat számoltak, s végül arra a jutottak, hogy ha az intézmény a jelen helyzetben fenn tudja magát tartani, akkor remélik, hogy ez így is marad.

„A presbitérium egyhangúlag döntött az óvoda átvétele mellett. Ugyanakkor teljesen természetes, hogy egy intézmény működtetése nagy felelősség. De ha őseink évszázadokon keresztül felvállalták, hogy a református gyülekezet gondoskodik az iskola fenntartásáról, a helyi gyermekek neveléséről és oktatásáról, ezt a felelősséget nekünk is vállalnunk kell” – mondta az óvodaalapítással kapcsolatban Nagy Andrea lelkipásztor. 

Iski Ibolya

Fotó: gyülekezeti archívum

események továbbiak →