„Feladatunk, hogy tovább adjuk az evangéliumot”

2019. december 08., vasárnap

A Csillagház adott otthont 2019. december 8-án a gömöri egyházmegye őszi közgyűlésének. Jóváhagyták a közalapi támogtásokat, a presbitériumok létszámának csökkenését, illetve növelését, valamint megválasztották az  Egyetemes Választási Bizottság egyházmegyei tagjait.

Az áhítat a 228. dicséret eléneklésével kezdődött. Isten igéjét Szepesi Mátyás a Serkébe kihelyezett segédlelkész Timóteushoz írt II. levél 2. része szerint hirdette. Kifejtette, hogy feladatunk továbbadni az örömhírt. Maga Krisztus volt az, aki kijelentette önmagát, s mind a mai napig megőrződött az örömhír. Az igehirdetőnek ennek érdekében mindent be kell vállalnia, hitben, ismeretben, kegyelemben folyamatosan erősödnie kell. Isten megnyugvást tud adni akkor is, ha éppen a szolgálatot elégelték meg, rá kell csatlakozni erre az erőforrásra – mondta. A gyülekezet a 397. dicsérettel felelt az igehirdetésre. Az orgonánál Bihari Richárd lelkipásztor szolgált.Boros István lelkészi főjegyző bejelentette, hogy a 46 alkotótagokból 38 van jelen, így határozatképesen hozzák meg a döntéseiket. A közgyűlést Nagy Ákos Róbert esperes vezette.

Első pontként szerepelt a Közalap építkezési keretéhez érkezett kérvények tárgyalása. Az Egyházmegyei Tanács tanulmányozta a beérkezett kérelmeket. Jénében biztonsági kamerákat szeretnének. A simonyi gyülekezet a parókia felújítására pályázott. Kövecsesen új parókia építéséhez kérnek támogatást. A gyülekezeti terem mennyezetét javítanák Jánosiban. Rakottyáson a harang villamosítására kértek támogatást. A balogiványi gyülekezet a templombejáratot újítaná fel. Mint kiderült a losonci egyházközség visszamondta a 9 ezer eurós támogatást, így mindenki részesülhet támogatásában. A simonyi és a jénei egyházközségek kérelmét besorolták a támogatottak közé, de ezen felül a felsővályi gyülekezet is támogatásban részesülhet.A presbitériumok létszámának a módosítását is jóváhagyta a közgyűlés azon gyülekezetek számára, amelyek december 2-ig ezt írásban kérvényezték az Esperesi Hivatalnál. E szerint a balogújfalui 8-ról 5-re, a zsípi 8-ról 7-re, a bátkai 19-ről 15 főre csökkentené, a tornaljai gyülekezet 16-ról 17-re növelné a presbiterek létszámát. Harmacon 7 főre, Martonfalván 5 főre, Felsővályban 5 főre, Nemesradnóton 8 főre, a Lénártfalván 15 főre, Simonyiban 9 főre, a darnyai gyülekezetben 5-ről 6 főre, Feleden 10-ről 9 főre, Sajószentkirályon 6-ről 7-re, Sajórecskén 4-ről 6-ra módosítanák a létszámot, míg Gömöhorkán 12-ről 11 főre, Királyiban 6-ről 8 főre és Rimaszombatban 22 fő lenne a presbitérium létszáma.

A következő pont a Szilvánusz-nívódíj volt, melynek alapítási ötletére Boros István lelkészi főjegyző, bátkai lelkipásztor tett javaslatot. A díj alapító okiratát Rákos Loránt szövegezte meg. Azon világi egyháztagokat kívánják elismerni és megbecsülni, akik hitéletükkel az egyház szolgálatában való buzgó részvállalással, társadalmi szerepvállalással, szellemi és gyakorlati tudásukkal, a megélt hitigazságok példaadásával, valamint a református keresztyén nemzeti kultúra ápolásával a gömöri reformátusság javát szolgálják. A díjakat a tavaszi egyházmegyei közgyűléseken adják majd át.

A választás idejéről Rákos Loránt zsinati tanácsos tett beadványban javaslatot. E szerint az egyházi év ünneptelen félévében augusztusban és szeptemberben tartanák meg a választást az egyházmegyében.Megválasztották az Egyetemes Választási Bizottsági tagot és póttagot. Eddig Gebe László nagybalogi lelkipásztor töltötte be ezt a feladatot, így egyházi tisztségért nem indulhat, de ezt ezúttal is vállalta, s a közgyűlés megszavazta. Szarvas László rimajánosi lelkipásztort pedig póttagnak választották. A közgyűlés előtt letették az előírt esküt.

Tárgyaltak a martonfalai egyházközség ingatlan és földeladási kérvényéről. A gyülekezet nagyon kicsire apadt, a parókia épülete romos, bontásra sem lenne anyagi fedezetük. Az a megoldás született, hogy Czeglédy Zoltán megvásárolná az ingatlant, amelyhez az egyházmegyei közgyűlés hozzájárult.

Felfalu, Kisvisnyó és Oldalfala egyházközségek kérik a szórvánnyá nyilvánításukat, de a témához a tavaszi közgyűlésen még visszatérnek.

Bán Zoltán rávilágított a közelgő népszámlás fontosságára, s mindenki szívére helyezte, hogy keressék meg a látens reformátusokat, mert az elkövetkezendő időszakra is fontos lesz az egyházi támogatások nagyságát illetően.

Miklós Aladár Felsőrás polgármestere mindenkit sok szeretettel meghívott az adventi koncertre, mely községükben lesz december 11-én. Molnár Sándor rimaszombati lelkipásztor házigazdagént pedig szeretetvendégségre invitálta a megjelenteket.

Üdvözölte a közgyűlést Szőnyi Tamás, a borsod-megyei egyházmegye esperese. Beszámolt arról, hogy testvérszolgálat valósult meg advent második vasárnapján Bőcsön a 2005. december 4-i csúfos magyarországi népszavazás emlékére, amelyen Nagy Ákos Róbert esperes szolgált. „Az idők változnak, a határok ide-oda mozognak. Rimaszombatba azért jövök hálaadással, mert itt volt nagyapám a tankerületnek a főigazgatója, s az oktatás legnagyobb támogatója. A testvéri közösséget azóta is szeretettel gyakoroljuk” –  fűzte hozzá, s mindenkinek áldott adventi előkészületet és meghitt karácsonyi ünnepeket kívánt.

Pósa Erzsó, Reformata.sk

események továbbiak →